Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

Decentralized Autonomous Cooperative (DAC)

Advanced

An organization that is controlled by shareholders rather than a central authority.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Σχετικά γλωσσάρια
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.