API Anahtarı Nedir ve Nasıl Güvenle Kullanılır?
Ana sayfa
Makaleler
API Anahtarı Nedir ve Nasıl Güvenle Kullanılır?

API Anahtarı Nedir ve Nasıl Güvenle Kullanılır?

Orta Seviye
Yayınlanma: Jan 6, 2023Güncellenme: Feb 21, 2023
7m


Bir uygulama programlama arayüzü (API) anahtarı, talebi yapan uygulama veya kullanıcıyı tanımlamak için API tarafından kullanılan benzersiz bir koddur. API anahtarları hem bir API'nin kim tarafından ve nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek hem de kullanıcı adları ve şifrelerin çalışmasına benzer şekilde uygulamaların kimliğini doğrulamak ve onları yetkilendirmek için kullanılır. Bir API anahtarı, tek bir anahtar veya birden fazla anahtardan oluşabilir. Kullanıcılar, API anahtarı hırsızlığına karşı genel güvenliklerini artırmak ve API anahtarlarının ele geçirilmesinden doğacak sonuçlardan kaçınmak için en iyi uygulamaları takip etmelidir.

API ve API Anahtarı arasındaki farklar

Bir API anahtarının ne olduğunu anlamak için öncelikle bir API'nin ne olduğunu anlamanız gerekir. Bir uygulama programlama arayüzü veya API, iki veya daha fazla uygulamanın bilgi paylaşmasına imkan tanıyan bir yazılım aracısıdır. Örneğin CoinMarketCap'in API'si, diğer uygulamaların fiyat, hacim ve piyasa değeri gibi kripto verilerini almasına ve kullanmasına imkan tanır.

Bir API anahtarı farklı birçok biçimde olabilir. Örneğin, tek bir anahtardan veya birden fazla anahtarı içeren bir gruptan oluşabilir. Farklı sistemler, bir kullanıcı adı ve şifrenin kullanımına benzer şekilde bir uygulamanın kimliğini doğrulamak ve onu yetkilendirmek için bu anahtarları kullanır. Bir API anahtarı, API'ye talep gönderen bir uygulamanın kimliğini doğrulamak için bir API istemcisi tarafından kullanılır. 

Örneğin Binance Academy, CoinMarketCap API'sini kullanmak isterse, CoinMarketCap tarafından bir API anahtarı oluşturulacak ve bu anahtar, API erişimi talep eden Binance Academy'nin (API istemcisi) kimliğini doğrulamak için kullanılacaktır. Binance Academy, CoinMarketCap'in API'sine eriştiğinde, erişim talebiyle birlikte bu API anahtarı da CoinMarketCap'e gönderilmelidir. 

Bu API anahtarı yalnızca Binance Academy tarafından kullanılmalı, başkalarıyla paylaşılmamalı veya başkalarına gönderilmemelidir. API anahtarının paylaşılması, bir üçüncü tarafın CoinMarketCap'e Binance Academy olarak erişmesine imkan tanıyacak ve üçüncü tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir eylemin Binance Academy'den geliyormuş gibi gözükmesine neden olacaktır.

API anahtarı, uygulamanın talep ettiği kaynağa erişme yetkisinin olup olmadığını doğrulanmak için CoinMarketCap API'si tarafından da kullanılabilir. Buna ek olarak, API sahipleri taleplerin türü, trafiği ve hacmi gibi API etkinliklerini izlemek için API anahtarlarını kullanır. 

API Anahtarı Nedir? 

Bir API anahtarı, bir API'nin kim tarafından ve nasıl kullanıldığını kontrol etmek ve izlemek için kullanılır. "API anahtarı" terimi, farklı sistemlerde farklı anlamlara gelebilir. Bazı sistemler, tek bir koda sahipken bazıları tek bir "API anahtarı" için birden fazla koda sahip olabilir.   

Dolayısıyla bir "API anahtarı", talep yapan kullanıcı veya uygulamanın kimliğini doğrulamak ve onu yetkilendirmek için bir API tarafından kullanılan benzersiz bir kod veya bir dizi benzersiz koddur. Bazı kodlar kimlik doğrulamak, bazıları ise bir talebin meşruluğunu kanıtlamak amacıyla kriptografik imzalar oluşturmak için kullanılır. 

Bu kimlik doğrulama kodlarına genellikle "API anahtarı" adı verilirken, kriptografik imzalar için kullanılan kodlar "gizli anahtar", "herkese açık anahtar" veya "özel anahtar" gibi farklı adlara sahiptir. Kimlik doğrulama, ilgili birimlerin kimliğini tespit etmeyi ve söyledikleri kişi olduklarını doğrulamayı gerektirir.

Diğer yandan yetkilendirme, erişimine izin verilen API hizmetlerini belirler. Bir API anahtarının işlevi, bir hesap kullanıcı adı ve şifresininkine benzerlik gösterir. Genel anlamda güvenliği artırmak için diğer güvenlik özelliklerine de bağlanabilir. 

Her bir API anahtarı, genellikle API sahibi tarafından belirli bir birim için oluşturulur (aşağıda bundan daha ayrıntılı bahsedeceğiz) ve kullanıcı kimlik doğrulaması, yetkilendirmesi veya her ikisini birden gerektiren bir API uç noktasına yapılan tüm taleplerde ilgili anahtar kullanılır.

Kriptografik İmzalar

Bazı API anahtarları, ek bir doğrulama katmanı olarak kriptografik imzaları kullanır. Bir kullanıcı belirli verileri bir API'ye göndermek istediğinde, başka bir anahtar tarafından oluşturulan dijital imza talebe eklenebilir. API sahibi, kriptografi kullanarak bu dijital imzanın gönderilen verilerle eşleştiğini doğrulayabilir.

Simetrik ve Asimetrik İmzalar 

Bir API aracılığıyla paylaşılan veriler, aşağıdaki kategorilere ayırabileceğimiz kriptografik anahtarlarla imzalanabilir:

Simetrik anahtarlar

Bunlar anahtarlar, hem verilerin imzalanması hem de bir imzanın doğrulanması için tek bir gizli anahtarın kullanılmasını içerir. Simetrik anahtarlarda API anahtarı ve gizli anahtar, genellikle API sahibi tarafından oluşturulur ve API hizmetinin imza doğrulaması için aynı gizli anahtarı kullanması gerekir. Tek bir anahtar kullanmanın başlıca avantajı, imza oluşturmak ve doğrulamak için daha az hesaplama gücü gerektirmesi ve çok daha hızlı olmasıdır. HMAC, simetrik anahtarın iyi bir örneğidir.

Asimetrik anahtarlar

Bu kategori, iki anahtarın kullanımını içerir: farklı fakat kriptografik olarak bağlantılı olan bir özel anahtar ve bir herkese açık anahtar. Özel anahtar imza oluşturmak, herkese açık anahtar ise imzayı doğrulamak için kullanılır. API anahtarı API'nin sahibi tarafından, özel anahtar ve herkese açık anahtar çifti ise kullanıcı tarafından oluşturulur. İmza doğrulaması için API'nin sahibinin yalnızca herkese açık anahtarı kullanması yeterlidir, dolayısıyla özel anahtar kişiye özel ve gizli kalabilir. 

Asimetrik anahtar kullanmanın başlıca avantajı, imza oluşturma ve doğrulama anahtarlarını ayırmanın sunduğu daha yüksek güvenliktir. Bu sayede, harici sistemler bir imza oluşturamaz fakat imzaları doğrulayabilir. Diğer bir avantaj ise bazı asimetrik şifreleme sistemlerinin özel anahtarlara bir parola eklemeyi desteklemesidir. RSA anahtar çifti, bunun iyi bir örneğidir. 

API Anahtarları Güvenli midir? 

Bir API anahtarının sorumluluğu kullanıcıya aittir. API anahtarları şifrelere benzerdir ve aynı özenle ele alınması gerekir. Bir API anahtarının paylaşılması, bir şifrenin paylaşılması gibidir ve kullanıcının hesabını riske atacağı için bundan kaçınılmalıdır. 

API anahtarları, sistemler üzerinde kişisel bilgileri talep etmek veya finansal işlemler gerçekleştirmek gibi güçlü işlemler için kullanılabildiğinden, siber saldırılarda sıkça hedef alınır. Aslında, web tarayıcı sistemlerinin API anahtarlarını çalmak için çevrimiçi kod veritabanlarına saldırdığı vakalar yaşanmıştır.

API anahtarı hırsızlığı ciddi sonuçlar doğrulabilir ve önemli finansal kayıplara yol açabilir. Dahası, bazı API anahtarlarının geçerlilik süresi sona ermediğinden, çalınmaları durumunda iptal edilene kadar saldırganlar tarafından süresiz olarak kullanılabilirler.

API Anahtarlarını Kullanırken En İyi Uygulamalar

Hassas verilere erişimleri ve genel anlamda istismara açık olmaları nedeniyle API anahtarlarını güvenli bir şekilde kullanmak büyük önem taşır. API anahtarlarını kullanırken bu anahtarların genel anlamda güvenliğini artırmak için şu en iyi uygulama yönergelerini takip edebilirsiniz: 

  1. Mümkünse API anahtarlarınızı sık sık değiştirin. Bunun için mevcut API anahtarınızı silmeniz ve yeni bir anahtar oluşturmanız gerekir. Çoklu sistemlerde, API anahtarlarını oluşturmak ve silmek kolaydır. Bazı sistemlerin şifrenizi her 30 ila 90 günde bir değiştirmenizi gerektirmesi gibi, mümkünse API anahtarlarınızı da benzer bir sıklıkta değiştirmelisiniz.

  2. IP beyaz listesi kullanın: Bir API anahtarı oluşturduğunuzda, anahtarı kullanmaya yetkili IP'lerin bir listesini (IP beyaz listesi) oluşturun. Engellenen IP'lerin bir listesini de (IP kara listesi) oluşturabilirsiniz. Bu sayede, API anahtarınız çalınsa bile tanınmayan bir IP tarafından erişilemez.

  3. Birden fazla API anahtarı kullanın: Birden fazla anahtara sahip olmak ve sorumlulukları bunlar arasında bölmek güvenlik riskini azaltacaktır, çünkü böylece güvenliğiniz her şey için izne sahip tek bir anahtara bağlı kalmaz. Aynı zamanda, her bir anahtar için farklı IP beyaz listeleri belirleyerek güvenlik riskinizi daha da azaltabilirsiniz. 

  4. API anahtarlarını güvenli bir şekilde saklayın: Anahtarlarınızı halka açık yerlerde, halka açık bilgisayarlarda veya orijinal düz metin formatında saklamayın. Bunun yerine, daha fazla güvenlik için her bir anahtarı şifreleyerek veya bir şifre yöneticisi kullanarak saklayın ve anahtarlarınızı yanlışlıkla paylaşmamaya dikkat edin. 

  5. API anahtarlarınızı paylaşmayın. API anahtarınızı paylaşmanız, şifrenizi paylaşmanıza benzer. Anahtarınızı paylaşırsanız, sizin dışınızda bir tarafa sizinle aynı kimlik doğrulama ve yetkilendirme ayrıcalıklarını vermiş olursunuz. Bu kişilerin güvenliği ihlal edilirse, API anahtarınız çalınabilir ve hesabınıza bir saldırı düzenlemek için kullanılabilir. Bir API anahtarı her zaman yalnızca siz ve anahtarı oluşturan sistem tarafından kullanılmalıdır.

API anahtarınız ele geçirilirse, daha fazla hasarı önlemek için öncelikle anahtarı devre dışı bırakmanız gerekir. Herhangi bir maddi kayıp varsa, olayla ilgili önemli bilgilerin ekran görüntülerini alın, ilgili birimlerle iletişime geçin ve durumu polise bildirin. Kayıp fonlarınızı geri alma şansınızı artırmanın en iyi yolu budur. 

Son Söz

API anahtarları, temel kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlevleri sunar ve kullanıcıların anahtarlarını dikkatli bir şekilde yönetmesi ve koruması gerekir. API anahtarlarının kullanımını güvenli hale getirmenin birçok katmanı ve yönü vardır. Genel olarak, API anahtarınızı bir hesap şifresi gibi ele almanız en doğrusudur.

Ek Okumalar