Vad är UMA (UMA)?
Hem
Artiklar
Vad är UMA (UMA)?

Vad är UMA (UMA)?

Avancerad
Publicerad Jul 27, 2022Uppdaterad Jun 15, 2023
5mTL;DR

UMA är ett optimistiskt orakel (OO) som är utformat för att registrera alla kända sanningar på en blockkedja.  Orakel är enheter som ansluter blockkedjor till omvärlden. Ett optimistiskt orakel är en typ av orakel som matar verkliga data till ett decentraliserat system. Dessa data antas vara korrekta om det inte finns några tvister kring dem. Detta optimistiska orakel, som kallas en "människodriven sanningsmaskin", syftar till att införa flexibilitet och låsa upp Web3:s obegränsade potential med målet att göra globala marknader universellt rättvisa, tillgängliga, säkra och decentraliserade.

Introduktion

UMA grundades 2017 av bland annat Hart Lambur. I december 2018 presenterades UMA-projektets vitbok och strax efter tillkännagav utvecklarna en officiell lansering av UMA-projektet och introducerade USStocks-token som den första produkten i kärnnätverket. UMA höll ett initialt likviditetserbjudande i april 2021, vilket var det första initiala erbjudandet någonsin av en decentraliserad börs på Uniswap. 

UMA, som står för Universal Market Access, är ett optimistiskt orakel som säkrar marknader och smarta kontrakt över Web3. På grund av ofullständig eller felaktig information kan data utanför kedjan som behövs för att uppfylla villkoren för smarta kontrakt bli otillräckliga eller felaktiga. Nuvarande orakel är för snäva, eftersom de matar in singulära värden och inte kan redogöra för andra former av data. För att tillgodose ofullständig information uppmuntrar OO:s människor att verifiera data-noggrannheten, vilket underlättar avancerad dataverifiering med ett mänskligt element.

Hur fungerar UMA?

Det finns tre aktörer i UMA:s optimistiska orakel-system: kontraktet som begär uppgifterna, deltagaren som erbjuder data och en potentiell tvistande part som kan bestrida data om hen inte håller med.

Begäran

UMA:s OO stimulerar sitt nätverk av tokenhållare för att säkerställa att korrekta data tillhandahålls i kedjan. OO:n kan tillhandahålla alla data genom sin community av tokenhållare och lägga till ett mänskligt element i dataverifieringsprocessen. 

Anbud

Vanligtvis ber kontraktet om data och anger en tvistperiod (som kan sträcka sig från några minuter till några dagar). Den som ger ett anbud lägger upp en obligation och erbjuder en datapunkt, som någon kan ifrågasätta. Efter att tvisteperioden har passerat antas uppgifterna vara sanna och levereras till blockkedjan och den som lade anbudet får tillbaka sin obligation. Inom tvisteperioden kan någon upptäcka att uppgifterna är felaktiga och bestrida dem.

Dispyt

Ibland kan det dyka upp en dispyt, när någon inte håller med om de data som en person gav som anbud. Den som startade tvisten lägger också upp en obligation och sedan går tvisten till omröstning. UMA-tokenhållare löser tvisten inom 48 timmar. Om den som startade tvisten får rätt får denne en del av förslagsställarens insättning som belöning, men om hen har fel förlorar hen sin insättning som straff, varav en del går till den som lade fram anbudet. Röstningen i orakel har tre faser: 

  • Öppen omröstning: en 24-timmarsperiod när omröstningen registreras.

  • Röstbekräftelse: en period då användarnas röster presenteras och resultaten sammanställs.

  • Belöningsanspråk: en period då användare som röstade "korrekt" kan göra anspråk på belöningen i UMA-token som genereras av protokollet.

Belöningarna kommer att samlas in när de begärs. Att göra anspråk på belöningarna placerar token i användarnas plånböcker, vilket gör dem till aktiva rösttoken som ökar användarens röststyrka för varje framgångsrik omröstning.

UMA:s smarta kontrakt är främst utformade för utvecklare som bygger decentraliserade applikationer. Alla UMA-tokenhållare kan dock delta i UMA:s optimistiska orakel. UMA är en ERC-20-token byggd på Ethereum som kan innehas i plånböcker som Metamask, Trezor eller Ledger och som måste anslutas till UMA DApp för att möjliggöra omröstning.

 

Vad gör UMA unik?

UMA:s OO tillhandahåller mänskligt driven datatvistlösning mellan smarta kontrakt. Till skillnad från vanliga prisflödesorakel som är snäva och endast ger enstaka, repeterbara värden på en blockkedja, ger OO:er ett sätt att förena ofullkomliga eller tvetydiga data mellan smarta kontrakt. OO:er är mer flexibla än andra orakel eftersom de kan tillhandahålla en form av kunnig sanning från utanför kedjan, ungefär som sportresultat, väderförhållanden eller valresultat, vilket gör sådana systems potential för Web3 obegränsad. 

Vad är UMA-token?

UMA är en ERC-20-token och grunden för UMA-säkerhetsmodellen. Som nämnts tidigare kan tokenhållare delta i communityomröstningen om omtvistade data. UMA-innehavarna tjänar belöningar när de deltar i omröstningen. En inflationsbelöning motsvarande 0,05 % av det nuvarande UMA-utbudet distribueras till aktiva röstare, varje gång nätverket går och röstar. 

Tokenhållare är också involverade i styrningen, protokolluppgraderingar och systemändringar.

Det ursprungliga utbudet av token var 100 miljoner. I april 2021 var UMA värd för det första decentraliserade börserbjudandet någonsin på Uniswap, med ett initialt pris på 0,26 USD. Av de återstående 98 miljoner token var 48,5 miljoner reserverade för projektets grundare, 35 miljoner token tilldelades nätverkets utvecklarna och 14,5 miljoner token avsattes för framtida försäljning. 

År 2021 överförde Risk Labs, stiftelsen som initierade UMA, 35 miljoner token till UMA DAO, vilket gjorde det möjligt för UMA-tokeninnehavarna att rösta om när och var de skulle distribuera dessa tillgångar för ekosystemets tillväxt.

Vad är nästa steg för UMA?

UMA:s affärsutvecklingsteam fokuserar på två branschsegment: förutsättningsmarknader och försäkringar. 

För närvarande använder riskhanteringsplattformen Sherlock UMA:s orakel som en säkerhetsmekanism för sitt försäkringstvistsystem. Polymarket är en plattform för informationsmarknader, som snart kommer att kunna ställa OO-frågor till UMA:er som andra orakel inte kunde hantera på ett förtroendelöst sätt. 

UMA förväntar sig även att se en betydande tillväxt i DAO-verktyg för styrning och incitament. Outcome.Finance, som drivs av UMA, erbjuder DAO:er sätt att köra pålitliga incitamentsprogram. Risk Labs är teamet och grundarna bakom UMA, liksom dess partnerorganisationer Across Protocol och Outcome.Finance. UMA och dess OO stöder för närvarande tvärkedjebron Across.

Hur köper jag UMA på Binance?  

Du kan köpa UMA på kryptobörser som Binance. 

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Handla] -> [Spot]. 

2. Skriv "UMA" i sökfältet för att visa tillgängliga handelspar. Vi tar UMA/BUSD som ett exempel.

3. Gå till rutan [Spot] och ange mängden UMA som du vill köpa. I det här exemplet kommer vi att använda en marknadsorder. Klicka på [Köp UMA] för att bekräfta din order och alla köpta UMA krediteras då till din spotplånbok.

Sammanfattningsvis

UMA:s optimistiska orakel har säkrat hundratals miljoner dollar sedan lanseringen 2018. När byggare börjar förstå och införliva optimistiska orakel kan det komma en tid då OO:er blir centrala för en mängd olika protokoll, DAO:er, integrationer och produkter.