Czym Jest UMA (UMA)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest UMA (UMA)?

Czym Jest UMA (UMA)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 27, 2022Zaktualizowane Oct 18, 2022
5mTL;DR

UMA to wyrocznia optymistyczna (optimistic oracle, OO) przewidziana do rejestrowania na blockchainie wszelkiej poznawalnej prawdy.  Wyrocznie to podmioty, które łączą blockchainy ze światem zewnętrznym. Wyrocznia optymistyczna to rodzaj wyroczni, która wprowadza dane ze świata rzeczywistego do systemu zdecentralizowanego. Przyjmuje się, że dane te są dokładne, jeżeli nie wiążą się z nimi żadne spory. Zamysłem wyroczni optymistycznej, czyli tzw. maszyny prawdy z zasilaniem ludzkim, jest wdrożenie elastyczności oraz odblokowanie nieograniczonego potencjału Web3, po to aby wprowadzić na rynkach globalnych powszechną sprawiedliwość, dostępność, bezpieczeństwo i decentralizację.

Wprowadzenie

Wyrocznia UMA została założona w 2017 roku przez Harta Lambura. W grudniu 2018 r. zaprezentowano białą księgę projektu UMA, a wkrótce potem programiści ogłosili oficjalne uruchomienie projektu UMA i wprowadzili token USStocks jako pierwszy produkt w sieci rdzeniowej. UMA przeprowadziła w kwietniu 2021 r. wstępną ofertę płynnościową, pierwszą w historii wstępną ofertę giełdy zdecentralizowanej na Uniswapie. 

UMA, czyli Universal Market Access, to wyrocznia optymistyczna, która zabezpiecza rynki i smart kontrakty w sieci Web3. Ze względu na niedoskonałość lub niedokładność informacji, dane spoza łańcucha potrzebne do spełnienia warunków smart kontraktów mogą być niewystarczające lub nieprawidłowe. Dotychczasowe wyrocznie są zbyt sztywne, ponieważ podają wartości osobliwe i nie są w stanie uwzględnić innych form danych. Aby uwzględnić informacje niedoskonałe, OO zachęcają ludzi do weryfikacji poprawności danych, ułatwiając zaawansowaną weryfikację danych z elementem ludzkim.

Jak działa UMA?

W systemie Wyroczni Optymistycznej UMA działają trzy podmioty: umowa żądająca danych, uczestnik oferujący dane i potencjalny dysputant, który może dane zakwestionować, jeżeli się z nimi nie zgadza.

Żądanie

OO UMA daje swojej sieci posiadaczy tokenów bodźce motywacyjne, aby zapewnić dostarczanie dokładnych danych w trybie on-chain. OO może dostarczać za pośrednictwem swojej społeczności posiadaczy tokenów dowolne dane, dodając do procesu weryfikacji danych element ludzki. 

Wnioskowanie

Zazwyczaj kontrakt wymaga podania danych i jest w nim określony okres sporu (który może wynosić od kilku minut do kilku dni). Oferent wnosi kaucję i oferuje punkt danych, który będzie kwestionowany. Po upływie okresu sporu przyjmuje się, że dane są prawdziwe i dostarcza się je do blockchainu, a wnioskodawca odzyskuje swoją kaucję. W okresie sporu ktoś  może uznać, że dane są niedokładne i je zakwestionować.

Spór

Czasami może pojawić się dysputant, który nie zgadza się z danymi wnioskodawcy. Dysputant również wnosi kaucję, a spór trafia pod głosowanie. Posiadacze tokenów UMA rozwiązują spór w ciągu 48 godzin. Jeżeli dysputant ma rację, w nagrodę otrzymuje część depozytu wnioskodawcy. Jeżeli dysputant się myli, traci za karę kaucję, a jej część trafia do wnioskodawcy. Głosowanie w wyroczni ma trzy fazy: 

  • Głosowanie otwarte: 24-godzinny okres rejestracji głosowania.

  • Potwierdzenie głosowania: Okres, w którym dochodzi do ujawnienia głosów użytkowników i podliczenia wyników.

  • Odbiór nagrody: Okres, w ramach którego użytkownicy, którzy zagłosowali „poprawnie”, mogą odebrać nagrodę w tokenach UMA wygenerowanych przez protokół.

Nagrody w miarę odbierania się akumulują. Odbieranie nagród powoduje umieszczanie tokenów na portfelach użytkowników, przez co stają się one aktywnymi tokenami do głosowania, które z każdym udanym głosem zwiększają siłę głosu użytkownika.

Smart kontrakty UMA są przewidziane przede wszystkim dla programistów tworzących aplikacje zdecentralizowane. Jednak w optymistycznej wyroczni UMA mogą uczestniczyć wszyscy właściciele tokenów UMA. UMA to token ERC-20 zbudowany na Ethereum, który można przechowywać na takich portfelach jak np. Metamask, Trezor lub Ledger – aby dało się głosować, muszą być podłączone do aplikacji DApp UMA.

 

Co decyduje o wyjątkowości wyroczni UMA?

OO firmy UMA zapewnia ludzkie rozwiązywanie sporów dotyczących danych między smart kontraktami. W przeciwieństwie do standardowych wyroczni kanału cenowego, które są sztywne i dostarczają tylko osobliwe, powtarzalne wartości do blockchainu, OO zapewniają metodę uzgadniania niedoskonałych lub niejednoznacznych danych między smart kontraktami. OO są bardziej elastyczne niż inne wyrocznie, ponieważ są w stanie dostarczać wszelkiego rodzaju poznawalną prawdę spoza łańcucha, np. wynik sportowy, warunki pogodowe lub wyniki wyborów, co oznacza, że potencjał takich systemów dla sieci Web3 jest nieograniczony. 

Co to jest token UMA?

UMA to token ERC-20 i podstawa modelu bezpieczeństwa UMA. Zgodnie ze wzmianką powyżej, posiadacze tokena mogą brać udział w głosowaniu społeczności nad kwestionowanymi danymi. Posiadacze UMA zdobywają nagrody za udział w głosowaniu. Nagroda inflacyjna równa 0,05% bieżącej podaży UMA jest rozdzielana wśród aktywnych głosujących za każdym razem, gdy sieć idzie głosować. 

Posiadacze tokenów biorą również udział w zarządzaniu, aktualizacjach protokołów i zmianach systemowych.

Początkowa podaż tokena wynosiła 100 milionów. W kwietniu 2021 r. UMA zorganizowała pierwszą w historii początkową ofertę giełdy zdecentralizowanej na Uniswapie, a cena początkowa wynosiła 0,26 USD. Z pozostałych 98 mln tokenów 48,5 mln zostało zarezerwowanych dla założycieli projektu, 35 mln tokenów przydzielono twórcom sieci, a 14,5 mln tokenów odłożono na poczet przyszłej sprzedaży. 

W 2021 r. Risk Labs, fundacja, która dała początek wyroczni UMA, przekazała 35 milionów tokenów na rzecz organizacji DAO UMA, dając posiadaczom tokenów UMA możliwość głosowania nad tym, kiedy i gdzie wykorzystać te środki na rozwój ekosystemu.

Co dalej z wyrocznią UMA?

Zespół ds. rozwoju działalności UMA skupia się na dwóch segmentach branżowych: rynkach prognostycznych i ubezpieczeniowych. 

Aktualnie platforma zarządzania ryzykiem Sherlock wykorzystuje wyrocznię UMA jako zabezpieczenie swojego systemu rozstrzygania sporów dotyczących polis ubezpieczeniowych. Platforma rynków informacyjnych Polymarket wkrótce będzie mogła zadawać wyroczni OO UMA pytania, z którymi inne wyrocznie nie byłyby sobie w stanie poradzić w sposób niewymagający zaufania. 

UMA przewiduje również znaczny rozwój narzędzi DAO do zarządzania i premiowania. Outcome.Finance, z technologią UMA, oferuje organizacjom DAO sposoby prowadzenia niewymagających zaufania programów motywacyjnych. Risk Labs to zespół i fundacja stojąca za wyrocznią UMA, a także jej organizacjami partnerskimi, Across Protocol i Outcome.Finance. UMA i jej OO obsługują obecnie most międzyłańcuchowy Across.

Jak kupić token UMA na Binance?  

Token UMA można kupić na giełdach kryptowalut, np. na Binance. 

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do menu [Handluj] -> [Spot]. 

2. Wpisz w pasku wyszukiwania „UMA”, aby zobaczyć dostępne pary handlowe. Za przykład posłuży nam para UMA/BUSD.

3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość UMA, jaką chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy zlecenia Market. Kliknij opcję [Kup UMA], aby potwierdzić zlecenie, a zakupione tokeny UMA zostaną zaksięgowane na Twoim portfelu Spot.

Przemyślenia końcowe

Wyrocznia Optymistyczna UMA od czasu uruchomienia w 2018 roku pozyskała setki milionów dolarów. W miarę jak deweloperzy zaczną rozumieć i przyłączać wyrocznie optymistyczne, może nadejść chwila, kiedy OO staną się podstawą różnych protokołów, organizacji DAO, integracji oraz produktów.