Eksplorator sieci Binance Chain - Poradnik
Eksplorator sieci Binance Chain - Poradnik
Strona GłównaArtykuły
Eksplorator sieci Binance Chain - Poradnik

Eksplorator sieci Binance Chain - Poradnik

Początkujący
Published Feb 20, 2019Updated Oct 29, 2020
3m
Przejdź do eksploratora sieci Binance Chain (Testnet)


Czym jest Binance Chain Explorer? 

Eksplorator jest graficznym interfejsem użytkownika zaprojektowanym w celu umożliwienia użytkownikom interakcji z łańcuchem blockchain w wygodny sposób. Za pomocą tego interfejsu użytkownik może przeglądać informacje na temat bloków, które zostały dodane do łańcucha blockchain, transakcje, które zostały zawarte w danym łańcuchu bloków, salda wszystkich portfeli oraz uzyskać informacje na temat BNB.


Przegląd funkcjonalności

Jeśli chcesz wyszukać konkretny blok, transakcję, zlecenie, kryptowalutę lub adres, możesz to zrobić za pomocą formularza wyszukiwania znajdującego się pod napisem Binance Chain Explorer.

Poniżej formularza znajdziesz również informacje na temat aktualnej ceny, kapitalizacji (ang. marketcap) oraz 24 godzinnego wolumenu BNB.


Transactions (Transakcje)

Ze strony głównej Binance Chain Explorer możesz zobaczyć podsumowanie 6 ostatnich transakcji, które miały miejsce w łańcuchu Binance Chain. Jeśli chcesz zobaczyć więcej transakcji, możesz kliknąć na przycisk "View All >>".


Przeglądając listę wszystkich transakcji, poznasz informacje m.in na temat: TxHash (Hashu Transakcji lub inaczej ID Transakcji), numeru bloku w którym zostały zawarte, daty ich wykonania, rodzaju transakcji (zlecenie, anulacja zlecenia lub transfer), który adres zainicjował transakcję oraz adres, który otrzymał ten zasób, jeżeli typ transakcji to "transfer".

Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat konkretnej transakcji, klikając na TxHash zostaniesz przeniesiony(a) do bardziej szczegółowego przeglądu parametrów tej konkretnej transakcji.


Blocks (Bloki)

Ze strony głównej Binance Chain Explorer możesz również zobaczyć podsumowanie 10 ostatnich bloków wyprodukowanych w łańcuchu Binance Chain. Jeśli chcesz zobaczyć ich więcej, możesz kliknąć na przycisk "View All >>"

Przeglądając listę wszystkich bloków zapisanych w łańcuchu blockchain, znajdziesz informacje m.in na temat: numerów bloków, czasu utworzenia bloków, wieku bloków, liczby transakcji zawartych w blokach, węzła, który wygenerował dany blok oraz opłaty związane z tym blokiem.

Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat konkretnego bloku, kliknij na numer danego bloku (Height) aby przejść do bardziej szczegółowego przeglądu parametrów konkretnego bloku.


Assets (Aktywa)

Przy pomocy Binance Chain Explorer możesz także wyświetlić informacje na temat wszystkich aktywów (kryptowalut - tokenów) utworzonych w ramach łańcucha Binance Chain. Aby zobaczyć listę aktywów, przejdź do tego eksploratora aktywów. Po przejściu znajdziesz informacje m.in na temat nazwy aktywów, ich kapitalizacji rynkowej, aktualnej ceny, całkowitej podaży i adresu ich twórcy.