Hva er PAX Gold (PAXG)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er PAX Gold (PAXG)?
Hvordan fungerer PAXG?
Hva er forskjellen mellom PAXG og gull-ETF-er?
Avsluttende tanker
Hva er PAX Gold (PAXG)?
Hjem
Artikler
Hva er PAX Gold (PAXG)?

Hva er PAX Gold (PAXG)?

Viderekommen
Publisert Jul 7, 2022Oppdatert Oct 18, 2022
4mTL;DR

PAX Gold (PAXG) er en ERC-20-stablecoin som er støttet av fysiske gullreserver i sikrede hvelv i London. PAXG senker inngangsbarrieren for gullinvesteringer ved å la brukerne eie en liten andel av fysisk gull uten lagrings- og transportgebyrene. Brukerne kan handle med PAXG som en digital ressurs på sentraliserte kryptobørser og DEX-er. 

Innledning

Gull har beholdt statusen som en verdifull vare i tusenvis av år. Det brukes til å lage smykker, lagre verdier og til og med sikre seg mot inflasjon. Men det å kjøpe fysisk gull kan være dyrt og tungvint for den gjennomsnittlige småinvestoren. For det første krever oppbevaring av gull et trygt sted, for eksempel et bankhvelv. Dessuten kan transport av gull fra ett sted til et annet være ganske komplisert fordi det er så tungt.

Paxos Trust Company har som mål å ta tak i disse utfordringene ved hjelp av PAX Gold (PAXG) – tokenisert gull på blokkjeden. 

Hva er PAX Gold (PAXG)?

PAX Gold (PAXG) er en ERC-20-stablecoin som støttes av fysiske gullreserver, som oppbevares av Paxos Trust Company. Hvert PAX Gold-token tilsvarer en "troy ounce" av en 400 ounce London Good Delivery-gullbarre som oppbevares i sikrede gullhvelv, som Brinks. Ettersom PAXG representerer fysisk gull, er verdien knyttet direkte til markedsverdien til det fysiske gullet i sanntid.

PAXG er regulert og godkjent av New York State Department of Financial Services. For å sikre at Paxos opprettholder reservene sine, utfører et tredjeparts revisjonsfirma månedlige kontroller for å verifisere at Paxos' gullreserve matcher forsyningen av PAXG-tokener, og disse attestasjonsrapportene blir utgitt på Paxos' offisielle nettside. PAXG-utviklerne gjennomfører regelmessige revisjoner av de smarte kontraktene for å identifisere potensielle feil og sårbarheter.

I tillegg er alle Paxos-kunders ressurser, inkludert PAXG, beskyttet mot konkurs og holdes atskilt fra selskapets eiendeler.

Hvordan fungerer PAXG?

PAX Gold kjører på Ethereum-blokkjeden. Som et ERC-20-token er PAXG kompatibel med Ethereum-baserte lommebøker, kan integreres med DeFi DApps og DEX-er på Ethereum og kan handles med på kryptovalutabørser som Binance

Sammenlignet med å eie fysiske gullbarrer krever ikke det å eie PAXG oppbevaring i hvelv og medfører ikke depotgebyrer. Hver PAXG-transaksjon medfører kun et lite transaksjonsgebyr på 0,02 % og noen ETH i gas-gebyr. Det senker inngangsbarrieren for gullinvesteringer ved å la brukerne eie en liten andel av en fysisk gullbarre uten lagrings- og transportkostnader. 

PAXG-tokener tildeles serienumre som samsvarer med individuelle gullbarrer. Holderne kan finne serienummeret til sitt fysiske gull, dets verdi og andre egenskaper ved å skrive inn Ethereum-lommebokadressen på PAXG-oppslagsverktøyet. De kan også løse inn sin PAXG når som helst mot fiat-valuta, en annen kryptoressurs eller fordelte og ikke-fordelte gullbarrer fra gullforhandlere til gjeldende markedspris på gull.

Hva er forskjellen mellom PAXG og gull-ETF-er?

Børsfond (ETF) for gull sporer verdien på det underliggende gullet. De gir investorene bare eksponering mot prisen på gull, men ikke eierskapet til det. En investor som er i besittelse av gull-ETF-andeler er part i en kontrakt som representerer retten til en bestemt prosentandel av det samlede gullet. Gull-ETF kan ikke erstatte fullt eierskap av gull. I tider med krise og volatilitet kan kontraktsverdien for eksempel være lavere enn den underliggende verdien av gullet den representerer på oppgjørstidspunktet.

PAXG, derimot, er en digital representasjon av gull. Hvert PAXG-token representerer én fin «troy ounce» av gull som er plassert i sikrede hvelv i London som kan identifiseres med serienummer. Det tar ikke flere dager for oppgjør ved handel med PAXG, noe som kan være tilfellet ved handel med fysiske gullbarrer. Ettersom PAXG finnes på Ethereum som et ERC-20-token, kan PAXG handles med et nesten umiddelbart oppgjør.

Avsluttende tanker

Ulike alternativer for kryptoinvesteringer har riktignok vunnet popularitet de siste årene, men fysiske varer er fortsatt vanlige i tradisjonelle investorers porteføljer. PAXG har som mål å tilby et blokkjededrevet alternativ til dette etablerte markedet ved å utnytte hastigheten og likviditeten til kryptoressurser.