WAGMI

WAGMI-ს მნიჹვნელობა

WAGMI არიქ აკრონიმი ინგლისური áƒ€áƒ áƒáƒ–áƒ˜áƒĄáƒ „We’re All Gonna Make It“ (ყველას გამოგვივა). ეს გამოთჄმა ჼჹირად გამოიყენება ონლაინ საზოგადოებებჹი, განსაკუთრებით კრიპჱოვალუჱის áƒ™áƒáƒœáƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒšáƒ˜. WAGMI არიქ áƒĄáƒáƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ áƒšáƒ”áƒ«áƒáƒźáƒ˜áƒšáƒ˜, რომელიáƒȘ გამოჼაჱავს ერთიანობას, მიზანდასაჼულობასა და ოპჱიმიზმს, რომელსაáƒȘ იზიარებენ კრიპჱოვალუჱითა და მისი სამომავლო წარმაჱებით დაინჱერესებული ინდივიდები.
WAGMI წარმაჱების ან კონკრეჱული მიზნის მიჩწევისთვის საჭირო ოპჱიმისჱურ დამოკიდებულებას ასაჼავს. ჼჹირად ამ áƒ€áƒ áƒáƒ–áƒáƒĄ იყენებენ კრიპჱო áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მონაწილეები ან ისეთი კრიპჱო áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ინვესჱორები, როგორებიáƒȘაა Bitcoin ან არაჩანაáƒȘვლებადი ჱოკენები (NFT) სამომავლო წარმაჱების იმედით.
კრიპჱო საზოგადოებებჹი, „WAGMI“ ბაზრის მერყეობის ან გაურკვეველი მდგომარეობის დროს სჼვების გასამჼნევებლად და გასაჼალისებლად გამოიყენება. იქ გამოჼაჱავს ერთგვარ თავდაჯერებულობას დროებითი დაბრკოლებების მიუჼედავად. web3-იქ ეთოსის ნაწილია აზრი, რომ საერთო რწმენა და áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒ გრძელვადიან áƒžáƒ”áƒ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒ˜ სასარგებლო ჹედეგს მოიჱანს.

რა არიქ NGMI vs GMI?

NGMI და GMI არიქ პოპულარული აბრევიაჱურები, რომლებიáƒȘ კონკრეჱული ქიჹუაáƒȘიისადმი ორ განსჼვავებულ მიდგომას გამოჼაჱავს. NGMI აჩნიჹნავს áƒ€áƒ áƒáƒ–áƒáƒĄ „Not Gonna Make It“ (არაჀერი გამოგვივა) და სარკასჱულად ან თვითკრიჱიკისთვის გამოიყენება; GMI კი საპირისპიროს ნიჹნავს და სამომავლო წარმაჱებისადმი ოპჱიმისჱურ დამოკიდებულებას ასაჼავს.

NGMI და GMI პოპულარულია ონლაინ კრიპჱო საზოგადოებებჹი, როგორიáƒȘაა Telegram-იქ ან Discord-იქ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ˜ დეáƒȘენჱრალიზებული ავჱონომიური ორგანიზაáƒȘიები (DAO) და Twitter. ისინი ჼჹირად გამოიყენება პირადი მიზნების, გამოწვევების ან რთული ქიჹუაáƒȘიების განჼილვისას. NGMI-ქ იუმორისჱული დაჱვირთვა áƒáƒ„áƒ•áƒĄ და დაბრკოლებების აჩიარებას, ან საკუთარ თავჹი დაეჭვების გამოჼაჱვას ემსაჼურება, GMI კი წარმოადგენს თავდაჯერებისა და ჹეუპოვრობის მანჱრას, რომლის მიზანიáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ პოზიჱიური მიდგომის წაჼალისებაა.
პოსჱების გაზიარება
ჹესაბამისი ჱერმინები
დაარეგისჱრირეთ ანგარიჹი
თჄვენი áƒȘოდნის áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒáƒšáƒ˜ გამოსაყენებლად გაჼსენით Binance-იქ ანგარიჹი დჩესვე.