Domů
Glosář
Nápis (inscription)

Nápis (inscription)

Pokročilí

Co znamenají nápisy v kontextu kryptoměn?

V blockchainovém odvětví se pojmem nápis (inscription) označují metadata připojená k jednotlivým jednotkám kryptoměny. Nápisy se staly populárními, když kryptoměnová komunita začala k nejmenším jednotkám Bitcoinu (satoshi) připojovat data. Jsou to v podstatě informace, jako je text, obrázky nebo programovací kód, které jsou připojené k výstupům transakcí na bitcoinovém blockchainu.

Jak bitcoinové nápisy fungují

Když uživatel provede bitcoinovou transakci, může k ní připojit další data ve formě nápisů. Tato metadata se stávají trvalou a neměnnou součástí transakce a ukládají se do decentralizované a veřejné účetní knihy bitcoinového blockchainu.

Proces nadepisování satoshi umožňuje vytvářet jedinečné a nezaměnitelné „digitální artefakty“. Ty mohou vznikat díky systému číslování známého jako teorie ordinálů. Vznik blockchainových nápisů úzce souvisí s bitcoinovým protokolem Ordinals, který pomocí teorie ordinálů ke každému satoshi přiřazuje čísla na základě pořadí, v jakém byl vytěžen.

Bitcoinové ordinály

Bitcoinové ordinály byly představeny v roce 2023 jako metoda vytváření bitcoinových NFT připojením informací k jednotlivým satoshi. Ordinály v kontextu Bitcoinu označují číslované a nadepsané satoshi vytvořené prostřednictvím protokolu Ordinals.

Tokeny BRC-20

BRC-20 je experimentální tokenový standard, který prostřednictvím protokolu Ordinals umožňuje na bitcoinovém blockchainu razit a převádět zaměnitelné tokeny. Tokeny BRC-20 využívají jednoduchost, neměnnost a bezpečnost Bitcoinu. Každý token vygenerovaný ve standardu BRC-20 je v podstatě nápisem na satoshi.

Jaké jsou rozdíly mezi nápisy, ordinály a standardem BRC-20?

Nápisy jsou metadata připojovaná k jednotkám kryptoměn. Ordinály byly zavedeny bitcoinovým protokolem Ordinals jako výsledek blockchainových nápisů. K přiřazování čísel jednotlivým satoshi se používá teorie ordinálů. BRC-20 je experimentální tokenový standard na bitcoinovém blockchainu, který využívá protokol Ordinals.

  • Nápisy vs. ordinály: nápisy jsou přidaná metadata, zatímco ordinály jsou výsledkem tohoto procesu a představují očíslované a nadepsané satoshi.
  • Ordinály vs. BRC-20: ordinály jsou protokol pro číslování a nadepisování satoshi a BRC-20 je tokenový standard, který používá ordinály k vytváření zaměnitelných tokenů na bitcoinovém blockchainu.
  • Nápisy vs. BRC-20: nápisy označují přidaná metadata a BRC-20 tokeny jsou specifickým využitím nápisů, které zastupují zaměnitelné tokeny na bitcoinovém blockchainu.

Výhody a nevýhody bitcoinových nápisů

Bitcoinové nápisy rozšířily prostřednictvím protokolu Ordinals možnosti využití bitcoinové sítě. Umožňují tvorbu digitálních artefaktů, včetně nezaměnitelných tokenů (NFT), uměleckých děl, sběratelských předmětů atd. 

Zavedení nápisů se ale neobešlo bez kontroverze. Někteří členové bitcoinové komunity tvrdí, že relativní jednoduchost Bitcoinu zaměřená na převod a uchování hodnoty by měla být zachována. Zastánci nápisů to naopak vnímají jako pozitivní vývoj, který na bitcoinovou síť přináší nové funkce a nástroje.

Jednou z velkých výzev je soupeření mezi běžnými bitcoinovými transakcemi a nadepsanými satoshi o místo v bloku, které vede ke zvyšování síťových poplatků. Navzdory rozdílným názorům

Blockchainové nápisy za hranicemi Bitcoinu

Trend blockchainových nápisů, který původně zpopularizovaly bitcoinové ordinály, se rozšířil i mimo bitcoinovou komunitu. Ethereum, Avalanche a rostoucí počet projektů v blockchainovém prostoru přijímají koncept nápisů jako způsob, jak zvýšit funkčnost a univerzálnost svých sítí.

Shrnutí

Nápisy představují nový způsob, jak vylepšit funkčnost blockchainových sítí. V kontextu Bitcoinu používá protokol Ordinals nápisy jako mechanismus pro připojení metadat k satoshi, což umožňuje vytvářet jedinečná digitální aktiva. Vztah mezi nápisy a BRC-20 tokeny ukazuje, jak se Bitcoin, tradičně považovaný za prostředek pro finanční transakce, vyvíjí, aby přijal širší spektrum funkcí.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.