Начало
Речник
Стандарти за токени

Стандарти за токени

Напреднал

Стандартите за токени са по същество набор от правила, протоколи и спецификации, които очертават как цифровите токени трябва да се държат и взаимодействат в рамките на дадена блокчейн среда. Тези стандарти играят основна роля при оформянето на функционалността и поведението на токените, осигурявайки рамка, която гарантира еднородност, съвместимост и лекота на интегриране в различни блокчейн приложения. 

Тези стандарти са жизненоважни за осигуряване на последователност, оперативна съвместимост и безпроблемно използване на токени в безброй приложения, портфейли и платформи. Разбирането на стандартите за токени е от съществено значение за навигирането в сложния пейзаж на децентрализираните финанси (DeFi) и управлението на цифрови активи. 

Няколко блокчейн платформи въведоха стандарти за токени, всеки от които е пригоден да отговори на специфични нужди и случаи на употреба. Ето някои от най-забележителните стандарти за токени, свързани с известни блокчейн екосистеми.

ERC-20

ERC-20, съкратено от Ethereum Request for Comments 20, е най-широко възприетият стандарт за токени в блокчейна на Ethereum. Този стандарт очертава набор от правила и насоки, които определят как трябва да се прилага договор за токени, позволявайки безпроблемна интеграция с различни приложения, борси и портфейли в рамките на екосистемата Ethereum.

ERC-721

За разлика от ERC-20, ERC-721 е стандарт, който позволява създаването и управлението на уникални и неделими цифрови активи, известни като незаменими токени (NFT-та). Този стандарт направи революция в дигиталното пространство, предоставяйки рамка за създаване и търговия с единствени по рода си цифрови активи, като дигитално изкуство, колекционерска стойност, артикули за игри и виртуални недвижими имоти. Токените ERC-721 привлякоха значително внимание заради способността им да представят собствеността и автентичността на редки и изключителни активи в блокчейна.

BEP-20

BEP-20 е основният стандарт за токени на BNB Smart Chain (BSC). Той служи за подобна цел на ERC-20, но работи в екосистемата на BNB Chain. Този стандарт позволява създаването и управлението на токени, които могат да бъдат безпроблемно интегрирани с различни децентрализирани приложения и платформи в мрежата на BSC. Токените BEP-20 придобиха популярност поради ниските си такси за трансакции и бързите времена за потвърждение на трансакциите, което ги прави предпочитан избор за милиони потребители и хиляди проекти и разработчици на криптовалута.

BEP-2

BEP-2 е технически стандарт за издаване и внедряване на токени в BNB Beacon Chain. Този стандарт дефинира набор от правила, които токените трябва да следват, за да функционират в екосистемата на BNB Beacon Chain.

SPL

SPL предоставя набор от правила и протоколи, които определят как токените трябва да се държат и взаимодействат в мрежата Solana. Съвместими с тези стандарти, токените на Solana, включително нейният собствен SOL токен, показват оперативна съвместимост с портфейлите на Solana и смарт договорите.
Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.