Metadata

Advanced

Data that includes information about other data, such as information about features of a specific transaction.

Zdieľať príspevky
Súvisiace glosáre
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.