Home
Glossary
Metadata

Metadata

Advanced

Data that includes information about other data, such as information about features of a specific transaction.

Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.