BNB Chain: Čomu sa vyhnúť
Domov
Články
BNB Chain: Čomu sa vyhnúť

BNB Chain: Čomu sa vyhnúť

Začiatočník
Zverejnené Feb 20, 2019Aktualizované Feb 23, 2023
4m

1. Neposielajte skutočné tokeny hlavnej siete do testovacej siete BNB Chain

Testovacia sieť BNB Chain slúži výhradne na účely testovania. Bežní používatelia sa tu môžu hrať a vyskúšať si všetky funkcie, poskytovateľov kryptovybavenia, ako napríklad tvorcov peňaženiek, môžu otestovať integráciu s reťazcom BNB Chain a obchodníci môžu otestovať svoje obchodné stratégie. Avšak všetky tokeny na testovacej sieti sú testovacie tokeny. Nie sú s nimi spojené žiadne peňažné ani iné výhody. Finančné prostriedky na testovacej sieti BNB Chain sa nerovnajú prostriedkom na hlavnej sieti BNB Chain ani prostriedkom na účte Binance.com.

Neposielajte žiadne skutočné tokeny hlavnej siete (BTC, ETH, BNB atď.) do testovacej siete BNB Chain. Vaše tokeny budú stratené a neobnoviteľné. Ak si želáte nejaké testovacie tokeny, prejdite k batérii testovacích prostriedkov. Je to zadarmo, potrebujete len účet na Binance.com a 1 BNB na účte v čase podania žiadosti (1 BNB môžete minúť po získaní testovacích finančných prostriedkov). S jedným účtom môžete získať prostriedky na viacero adries.

2. Svoju mnemonickú frázu ani privátny kľúč s nikým nezdieľajte

V prípade zdieľania svojej mnemonickej frázy alebo privátneho kľúča môžete stratiť kontrolu nad svojimi prostriedkami. Ak prídete o svoje prostriedky, získať ich späť vám nepomôžu ani validátori reťazca BNB Chain alebo Binance.

Preto vás prosíme, aby ste si svoj privátny kľúč nechali len pre seba, dokonca aj v prípade, že by vás oň žiadala zákaznícka podpora Binance alebo nebodaj samotný CZ.

3. Nestraťte/nezabudnite svoju mnemonickú frázu

Ako už bolo uvedené vyššie, keď stratíte mnemonickú frázu a privátny kľúč, riskujete stratu prístupu k svojim finančným prostriedkom. Dokonca ani validátori BNB Chain alebo spoločnosť Binance vám nemôžu pomôcť obnoviť privátny kľúč alebo mnemonickú frázu. Svoju mnemonickú frázu si musíte bezpečne zaznamenať a uistiť sa, že ju v prípade potreby budete (len vy a nikto iný) môcť nájsť.

4. Nezabudnite si svoju mnemonickú frázu zapísať

Mnemonická fráza vám môže pomôcť obnoviť váš privátny kľúč. Zvyčajne je to jediný spôsob, ako obnoviť privátny kľúč, preto si ju zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste.

5. Na odomykanie svojich peňaženiek nepoužívajte mnemonickú frázu alebo privátny kľúč

Ak budete stále používať mnemonickú frázu a privátny kľúč, máte oveľa väčšiu šancu prísť o ne v dôsledku phishingových webových stránok alebo aplikácií. Privátne kľúče a mnemonické frázy by sa mali používať iba na obnovenie súboru úložiska kľúčov alebo hardvérových alebo mobilných peňaženiek. 

Dôrazne odporúčame, aby ste na odomknutie svojich peňaženiek vždy používali peňaženku Trust Wallet, hardvérové peňaženky alebo súbor úložiska kľúčov.

6. Nepoužívajte SDK alebo obchodné roboty, ktorých dôveryhodnosť nie je 100 %

Keď na decentralizovanej burze používate SDK alebo obchodné roboty, možno budete musieť zadať svoj privátny kľúč do knižníc alebo softvéru. Medzitým môžete vystaviť privátny kľúč úniku alebo riskovať, že sa stanete obeťou phishingu. Uistite sa, že dôveryhodnosť knižníc/softvérov SDK a obchodných robotov je 100 %. Dôrazne odporúčame, aby ste používali službu podpisovania (bude k dispozícii čoskoro).

7. Veľké objednávky neposielajte naraz

Decentralizovaná burza Binance používa inú logiku priraďovania ako Binance.com. Najväčší rozdiel pre bežných používateľov je pri obchodovaní s veľkými, agresívnymi objednávkami. Ak ich pošlete naraz, priraďovací mechanizmus usúdi, že ide o veľký nákupný alebo predajný prebytok a vymedzí pre vás oveľa horšiu obchodnú cenu. Preto ak chcete predať alebo kúpiť veľké množstvo, posielajte ho po menších množstvách. Ako príklad môže poslúžiť pár EOS.B/BNB. Ak najlepšia objednávka na nákup 100 EOS.B je za cenu 0,39, druhá najlepšia je 100 EOS.B za 0,34 a tretia najlepšia je 100 EOS.B za 0,20, odoslaním predajnej objednávky na 300 EOS.B, žiadni ďalší predajcovia vám nedajú cenu 0,39 alebo 0,31 (priemerná cena, ktorú môžete získať, ak budete obchodovať na Binance.com s rovnakou knihou objednávok), ale je veľmi pravdepodobné, že to bude 0,20. V prípade menej likvidného trhu je lepšie poslať 3 objednávky po 100 EOS.B. 

8. S tokenmi na testovacej sieti BNB Chain nespájajte žiadne výhody ani zisky

Ako už bolo uvedené vyššie, tokeny na testovacej sieti BNB Chain slúžia výlučne na testovacie účely. Tokeny a prostriedky testovacej siete vo vašich adresách môžu byť počas aktualizácií testovacej siete vynulované. Dávajte si pozor na podvody alebo phishing, ktoré sľubujú akékoľvek výhody alebo zisk z tokenov na testovacej sieti BNB Chain. Tokeny na testovacej sieti nemajú žiadnu peňažnú hodnotu.