Pseudorandom

Advanced

The property of a definite function that can produce an outcome that passes statistical tests of randomness.

Udostępnij Posty
Powiązane Słowniki
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.