Twój Poradnik do BurgerSwap
Spis Treści
Czym jest BurgerSwap?
Łączenie MetaMask z BurgerSwap
Jak korzystać z BurgerSwap
Jak dodać płynność do Puli BurgerSwap
Zarządzanie BurgerSwap
Most Cross-Chainowy BurgerSwap
Farmienie BURGER
Czy BurgerSwap jest bezpieczny?
Przemyślenia końcowe
Twój Poradnik do BurgerSwap
Strona GłównaArtykuły
Twój Poradnik do BurgerSwap

Twój Poradnik do BurgerSwap

Początkujący
Opublikowane Nov 23, 2020Zaktualizowane Sep 1, 2022
5m

TL;DR 

BurgerSwap to protokół DeFi działający na Binance Smart Chain (BSC). Umożliwia wymianę między tokenami wydanymi na BSC, oraz na zdobywanie nagród za zapewnienie płynności na zdecentralizowanych rynkach.

W przeciwieństwie do innych podobnych projektów DeFi, takich jak Uniswap i SushiSwap, na BurgerSwap nie znajdziesz zwykłych tokenów dostawców płynności (LP). Zamiast tego każdy, kto zapewnia płynność kwalifikującym się parom, otrzymuje tokeny BURGER, które reprezentują ich udział w puli.


Czym jest BurgerSwap?

BurgerSwap to protokół DeFi zbudowany na Binance Smart Chain (BSC). BurgerSwap działa jako zdecentralizowana giełda (DEX), która przyjmuje model automatycznego animatora rynku (AMM). Podobnie jak PancakeSwap, BakerySwap i inne protokoły, umożliwia użytkownikom zarabianie tokenów przez zapewnianie płynności. 


Łączenie MetaMask z BurgerSwap

Przed połączeniem portfela MetaMask z BurgerSwap musisz połączyć swój portfel z Binance Smart Chain. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, sprawdź Łączenie MetaMask z Binance Smart Chain.
Następnie przejdź do strony głównej BurgerSwap (https://burgerswap.org). Kliknij przycisk “Połącz Portfel”. Upewnij się, że przełączyłeś się z sieci Mainnet Ethereum na Binance Smart Chain.

Po podłączeniu portfela będziesz mógł przeglądać i poruszać się po produktach BurgerSwap (Swap, Pool, Zarządzanie, Most itp.).


Jak korzystać z BurgerSwap

W BurgerSwap możesz zamienić wiele tokenów BEP-20 (tj. aktywów krypto działających na BSC). Listę dostępnych par znajdziesz tutaj.

Na przykład, jeśli chcesz zamienić BNB na BURGER, możesz przejść do opcji Zamień, wprowadzić kwotę BNB do zamiany i kliknąć przycisk Zamień.


Przed wymianą tokenów sprawdź Wpływ na Cenę, Opłatę transakcyjną oraz inne szczegóły.


Jak dodać płynność do Puli BurgerSwap

Każdy użytkownik może zapewnić płynność (dodać tokeny) do platformy BurgerSwap. Tokenów można użyć do utworzenia nowej puli płynności lub dodać je do istniejącej.

Aby zapewnić płynność, przejdź do zakładki Pula, kliknij “Dodaj płynność” i wybierz parę tokenów. Zauważ, że będziesz musiał kliknąć przycisk Zatwierdź przed dodaniem płynności do puli i dokonaniem transakcji na blockchainie. Ta transakcja umożliwia wykorzystanie Twoich tokenów przez kontrakty BurgerSwap. Po zakończeniu tej transakcji możesz kontynuować dodawanie płynności.


Dodając płynność do puli, otrzymujesz tokeny BURGER proporcjonalnie do swojego udziału w puli. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodnikach BurgerSwap.


Zarządzanie BurgerSwap

Zakładka Zarządzanie BurgerSwap to miejsce, w którym możesz stakować swoje tokeny BURGER. Musisz stakować BURGER'y, aby stworzyć nowe propozycje związane z zarządzeniem projektem lub głosować na istniejące.


Most Cross-Chainowy BurgerSwap

Ze względu na to, że BurgerSwap działa na BSC, możesz handlować lub zapewniać płynność tylko za pomocą tokenów BEP-20. Jednak BurgerSwap oferuje usługę Mostu Cross-Chainowego, która umożliwia konwersję dowolnego tokena ERC-20 do wrappowanej wersji BEP-20 (bTokeny). Jest to podobne do tego, jak powstają niektóre tokenizowane Bitcoiny na Ethereum, lecz w tym przypadku konwersje zachodzą między tokenami ERC-20 i BEP-20.


Prawdopodobnie zauważyłeś, że giełda BurgerSwap ma wiele zasobów, które nie są natywnymi tokenami BSC, takich jak BTC, ETH, BCH lub XRP. Można nimi handlować tylko w sieci BSC, ponieważ zostały one zamienione na tokeny BEP-20 – albo przez Most (bTokeny), albo przez wypłaty na Binance.

Pamiętaj, że podczas tego procesu może być konieczna zmiana sieci MetaMask między Ethereum i BSC. Ponadto bTokeny mogą być przedmiotem obrotu tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca płynność na odpowiednich parach BNB i BURGER (bToken/BNB i bToken/BURGER). Dlatego ważne jest, aby przed zatwierdzeniem transakcji obserwować wpływ na cenę. Pary handlowe o niskiej płynności prawdopodobnie spowodują znaczne poślizgi na Twoich transakcjach.Farmienie BURGER

BurgerSwap oferuje nagrody BURGER, USDT i BNB. Użytkownicy mogą farmić tokeny na dwa różne sposoby: zapewniając płynność i uczestnicząc w procesie zarządzania.

Każdy, kto zapewni płynność BurgerSwap, otrzyma tokeny BURGER proporcjonalnie do swojego udziału w puli. Dopóki zapewniają płynność, kwalifikują się do otrzymywania nagród.

Od listopada 2020 roku BurgerSwap pobiera 0.3% z opłat transakcyjnych na wszystkich parach, a część z nich jest przydzielana dostawcom płynności. Otrzymują również udział w każdym wygenerowanym nowym bloku BURGER.

Alternatywnie, użytkownicy mogą otrzymywać nagrody, uczestnicząc w zarządzaniu projektem za pośrednictwem systemu głosowania.

Ponadto BurgerSwap posiada mechanizm spalania, który niszczy procent tokenów BURGER uzyskany z opłat handlowych. 

Podsumowując, stawki alokacji nagród są następujące:

  • 40% nagród jest przydzielanych dostawcom płynności na platformie.
  • 30% nagród jest przyznawanych uczestnikom zarządzania/głosowania.
  • 30% nagród jest spalane na zawsze.

Stawki mogą ulec zmianie, gdy użytkownicy przedstawiają nowe propozycje i głosują na nie.


Czy BurgerSwap jest bezpieczny?

Firma Beosin zajmująca się bezpieczeństwem Blockchain przeprowadziła audyt pierwszej wersji smart kontraktu we wrześniu 2020 r. Od listopada 2020 r. nie zgłoszono żadnych problemów z BurgerSwap.

Jednak wpłacanie pieniędzy na smart kontrakt jest zawsze ryzykowne, ponieważ mogą istnieć błędy, które nie zostały zauważone podczas audytu kodu. Nigdy nie powinieneś wpłacać środków, na utratę których nie możesz sobie pozwolić.

 

Przemyślenia końcowe

BurgerSwap był jednym z pierwszych projektów DeFi, które zostały uruchomione w Binance Smart Chain. Pomimo swoich podobieństw do innych platform, BurgerSwap oferuje unikalne funkcje, takie jak most cross-chainowy i system zarządzania.

Nadal masz pytania dotyczące yield farmingu i stakingu? Sprawdź naszą platformę pytań i odpowiedzi Zapytaj Akademię, gdzie społeczność Binance postara się na nie odpowiedzieć.