Ticker

Beginner

The trading 'symbol' or shortened name (typically in capital letters) that refer to a coin on a trading platform. For example: BNB

Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.