Proof of Stake
StartpaginaArtikelen

Proof of Stake

Gemiddeld
4mo ago
4m

Wat is Proof of Stake?

Het proof of stake consensus algoritme werd geïntroduceerd in 2011 op het Bitcointalk forum om de problemen op te lossen van het op dat moment populaire Proof of Work algoritme.

Hoewel beide het gezamenlijke doel hebben om consensus te bereiken in de blockchain, is het proces om tot dat doel te komen anders.


Hoe werkt het?

Het Proof of Stake algoritme gebruikt een ogenschijnlijke willekeurig verkiezingsproces om een node te selecteren die vervolgens validator wordt van een eerstvolgende block, gebaseerd op een combinatie van factoren die de leeftijd van “staking”, de willekeurigheid en de welstand van een node kan bevatten.

Het verdient te vermelden dat in een Proof of Stake systeem men spreekt van “forging” (smeden) in plaats van “mining”(delven). Cryptocurrency die gebruik maakt van Proof of Stake beginnen over het algemeen met de verkoop van pre-mined coins of beginnen o.b.v. het Proof of Work algoritme en stappen later over naar Proof of Stake.

Bij Proof of Work systemen worden steeds meer cryptocurrency gecreëerd als beloning voor de miners, terwijl bij het Proof of Stake systeem doorgaans gebruik wordt gemaakt van transactie vergoedingen als beloning.

Gebruikers die mee willen doen aan het forging proces, zijn verplicht om een bepaald aantal coins te vergrendelen binnen het netwerk als hun eigen “stake”. De omvang van de “stake” bepaald de kans dat een node wordt geselecteerd als validator die de volgende block mag “forgen”- hoe groter de stake, hoe groter de kans. Om er voor te zorgen dat er binnen het proces niet steeds wordt gekozen voor de meest vermogende nodes in het netwerk, worden steeds meer unieke methodes aan het proces toegevoegd. De twee meest gebruikte methodes zijn “Randomised Block Selection” (willekeurige block selectie) en “Coin Age Selection” (coin leeftijd selectie)

Binnen de Randomised Block Selection methode worden de validatoren geselecteerd door naar de nodes te kijken met de laagste hash-waarde in combinatie met de hoogste van de stakes. Aangezien de stakes publiekelijk in te zien zijn, kan de eerstvolgende forger door de andere nodes worden gekozen. 

De Coin Age Selection methode kiest nodes op basis van de tijd die nodes inmiddels zijn gestaked. De coin-age wordt berekend door het aantal dagen dat de coins zijn gehouden als stake te vermenigvuldigen met het aantal coins dat wordt gestaked. Zodra een node een bock heeft geforged, wordt de coin-age weer op nul gezet en moet er een bepaalde tijd gewacht worden voordat er weer een block geforged kan worden. Dit voorkomt dat nodes met grote stakes de blockchain domineren.

Alle cryptocurrency die het Proof of Stake algoritme gebruiken hebben hun eigen set met regels en methoden ontwikkeld binnen wat zij de beste combinatie achten voor zichzelf en hun gebruikers.

Wanneer een node wordt gekozen om een volgende block te forgen, dan zal het de transacties in een block checken op geldigheid, vervolgens ondertekenen en toevoegen op de blockchain. Als beloning  krijgt de node een transactie vergoeding dat wordt geassocieerd met de transactie in het desbetreffende block. 

Als een node wil stoppen als forger, dan wordt zijn stake samen met de verdiensten vrijgegeven na een bepaalde periode, waardoor het netwerk de tijd heeft om te verifiëren of er geen frauduleuze blocks zijn toegevoegd aan de blockchain door de node.


Beveiliging

De stake functioneert als een financiële motivatie voor de forger-node om geen frauduleuze transacties te bewerkstelligen. Als het netwerk een frauduleuze transactie detecteert, dan zal de forger-node een deel van zijn stakes en zijn rechten als forger verliezen. Zolang de stakes hoger zijn dan de beloning, zal de validator meer coins verliezen dan dat een poging tot fraude hem oplevert. 

Als een node frauduleuze transacties wil goedkeuren en effectief het netwerk wil controleren, dan moet hij een meerderheid binnen het netwerk hebben wat ook wel een 51%-attack wordt genoemd. Afhankelijk van de waarde van een cryptocurrency, zal het praktisch onmogelijk zijn om controle te krijgen over een netwerk aangezien je 51% van de gehele voorraad in handen moet krijgen.  

De belangrijkste voordelen van het Proof of Stake algoritme zijn energiezuinigheid en de beveiliging. 

Een groot aantal gebruikers wordt aangemoedigd om nodes te draaien aangezien het relatief makkelijk en betaalbaar is. Dit tezamen met het willekeurigheid proces maakt het netwerk gedecentraliseerd, doordat mining-pools niet langer benodigd zijn om blocks te minen. Aangezien er minder noodzaak is om nieuwe coins als beloning af te geven, blijft de prijs van een specifieke coin vaak stabieler.

Het is belangrijk om te realiseren dat de crypto-industrie zich in hoge mate ontwikkeld, evolueert en dat er tevens verschillende andere algoritme of methode in omloop zijn of worden ontwikkeld.

Houd ons in de gaten voor meer content en vergeet niet onze andere video's op binance acadamy te bekijken!