ERC-404

Sarežģītākas tēmas

Kas ir ERC-404?

ERC-404 ir eksperimentāls tokenu standarts Ethereum blokķēdē, kas piedāvā unikālu hibrīdveida koncepciju, apvienojot ERC-20 (aizstājamo tokenu) un ERC-721 (neaizstājamo tokenu) īpašības. Tā mērķis ir izveidot daļēji aizstājamus tokenus, lai vienā tokenu standartā apvienotu aizstājamību un neaizstājamību.

ERC-20 tokeni ir pilnībā aizstājami, bet katrs ERC-721 tokens ir unikāls. ERC-404 standarts ir vidusceļš. Tas ievieš inovatīvu pieeju tokenizācijā, izmantojot gan ERC-20, gan ERC-721 standarta elementus. Ar šādu unikālu kombināciju ERC-404 atšķiras no ERC-20 vienveidīguma un ERC-721 tokenu unikalitātes, piedāvājot dinamisku tokenu standartu.

Kā darbojas ERC-404 tokeni

Daļēja aizstājamība

ERC-404 tokeni tiek uzskatīti par daļēji aizstājamiem, atspoguļojot unikālu aizstājamības un neaizstājamības kombināciju. Atšķirībā no tradicionālajiem tokeniem, kas ir vai nu pilnībā aizstājami, vai katrs pilnīgi unikāls, ERC-404 tokeni var pāriet no viena stāvokļa otrā. Šī unikālā iezīme veicina digitālo aktīvu daudzpusīgumu un piedāvā jaunas iespējas tokenizācijas jomā.

Konceptualizācija un izveide

ERC-404 standarts, kuru radīja personas ar pseidonīmiem "ctrl" un "Acme", tika piedāvāts, reaģējot uz NFT tirgū valdošajām likviditātes problēmām. Mērķis bija mazināt plaisu starp aizstājamajiem un neaizstājamajiem tokeniem, piedāvājot jaunu digitālo aktīvu kategoriju – daļēji aizstājamos tokenus.

Izgatavošanas un dedzināšanas mehānisms

Būtībā ERC-404 darbojas, izmantojot izgatavošanas un dedzināšanas mehānismu, nodrošinot daļējas īpašumtiesības un neaizstājamo tokenu (NFT) nodošanas iespējas. Šis mehānisms ļauj sadalīt NFT mazākās, tirgojamās daļās, padarot demokrātiskāku piekļuvi vērtīgiem digitālajiem aktīviem un veicinot likviditāti tirgū.

Gāzes efektivitātes optimizēšana

ERC-404 joprojām ir eksperimentālā fāzē, taču pastāvīgi tiek strādāts pie tā, lai optimizētu gāzes izmaksas. Izstrādātāji cenšas samazināt darījumu komisijas maksas saistībā ar biežajiem izgatavošanas un dedzināšanas procesiem, lai uzlabotu ERC-404 standarta vispārējo efektivitāti.

Secinājums

ERC-404 standarts ir interesants jauninājums blokķēdes tehnoloģijas jomā un piedāvā daudzpusīgu risinājumu, kas apvieno aizstājamo un neaizstājamo tokenu priekšrocības. Lai gan ar tā eksperimentālo statusu ir saistīti zināmi izaicinājumi un neskaidrība, par tā potenciālo ietekmi uz digitālo aktīvu nozari liecina ERC-404 projektu aktīva izstrāde un arvien plašāka izmantošana. Attīstības procesā esošais ERC-404 standarts ir inovatīvs tokenu standarts, kas spēj uzlabot likviditāti, nodrošināt daļējas īpašumtiesības un aktīvu pārvaldības iespējas.