Zk paketas

Zk paketas yra 2 lygmens veiklos masto didinimo sprendimas, skirtas blokų grandinės tinklų operacijų pralaidumui padidinti nepakenkiant saugumui. Jis veikia sugrupuodamas arba „supakuodamas“ daug ne grandinėje vykdomų operacijų į vieną operaciją, kuri tuomet patvirtinama ir užregistruojama pagrindinėje grandinėje. Toks sukaupimas drastiškai sumažina duomenų, kuriuos reikia saugoti grandinėje, kiekį, todėl operacijas galima atlikti greičiau ir pigiau.

Sąvoka „neatskleidžiant informacijos“ zk paketuose reiškia įrodymų neatskleidžiant informacijos (angl. „zero-knowledge proofs“, ZKP) naudojimą. ZKP yra kriptografinis įrankis, leidžiantis vienai šaliai įrodyti kitai, kad teiginys yra teisingas, neatskleidžiant jokios informacijos apie patį teiginį. Zk paketų kontekste tokie įrodymai užtikrina, kad visos operacijos pakete yra galiojančios, neatskleidžiant kiekvienos operacijos specifikos.

Pagrindiniai zk paketų privalumai

  • Didesnis pralaidumas: kadangi operacijos apdorojamos ne grandinėje ir įtraukiamos į blokų grandinę pakete, bendras pralaidumas žymiai padidėja.
  • Mažesni skaičiavimo iÅ¡tekliai: kadangi grandinėje apdorojama mažiau duomenų, bendri skaičiavimo iÅ¡tekliai yra gerokai mažesni.
  • Privatumas: zk paketai gali pasiÅ«lyti patobulintas privatumo funkcijas, o įrodymai neatskleidžiant informacijos užtikrina operacijos tinkamumą neatskleidžiant iÅ¡samios informacijos apie operaciją.

Tačiau šis sprendimas turi ir tam tikrų iššūkių, įskaitant skaičiavimo sąnaudas, susijusias su įrodymų neatskleidžiant informacijos generavimu, ir galimas suderinamumo su esamais įrankiais ir Ethereum sandoriais problemas. Nepaisant šių iššūkių, zk paketai vis labiau populiarėja kaip veiksmingas sprendimas norint didinti veiklos mastą blokų grandinės tinkluose, todėl jie domina tiek blokų grandinių bendruomenės kūrėjus, tiek vartotojus.