გამოიმუშავეთ უფასო კრიპტო სწავლის მეშვეობით
შეიძინეთ ბლოკჩეინთან დაკავშირებული ცოდნა, გაიარეთ ქვიზები და გამოიმუშავეთ უფასო კრიპტო.
განაცხადი: გაიარეთ ავტორიზაცია და შეამოწმეთ, გაქვთ თუ არა ამ აქტივობაში მონაწილეობის უფლება.
პასუხისმგებლობაზე უარყოფის განაცხადი და რისკის შესახებ გაფრთხილება: ეს კონტენტი თქვენთვის წარმოდგენილია „არსებული სახით“ და განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, რაიმე სახის რეპრეზენტაციისა თუ გარანტიის გარეშე. იგი არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც ფინანსური რჩევა და არ არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ რეკომენდაცია გაუწიოს რაიმე სახის კონკრეტული პროდუქტის, ან სერვისის შეძენას. დამატებითი დეტალებისთვის, სრულად წაიკითხეთ აქ მოცემული პასუხისმგებლობაზე უარის განაცხადი. ციფრული აქტივების ფასები შეიძლება იყოს მერყევი. თქვენი ინვესტიციის ღირებულებამ შეიძლება დაიკლოს ან მოიმატოს და შესაძლოა ვერ შეძლოთ ინვესტირებული თანხის დაბრუნება. თქვენ ერთპიროვნულად ხართ პასუხისმგებელი თქვენს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებზე და Binance Academy არ იღებს პასუხისმგებლობას რაიმე ზარალზე. არ არის ფინანსური რჩევა. მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ჩვენი გამოყენების პირობები და რისკის შესახებ გაფრთხილება.