PancakeSwap

Начинаещ

PancakeSwap е децентрализирана борса (DEX), стартирана през 2020 г. върху BNB Smart Chain (BSC). Първоначално PancakeSwap придоби популярност като платформа за суап на токени BEP-20. Тя обаче се разви в многоверижна DEX, поддържаща различни стандарти за токени и работеща между блокчейни.

В основата си PancakeSwap работи върху модел на автоматизиран маркет мейкър (АММ), концепция, подобна на неговите базирани на Ethereum аналози като Uniswap и SushiSwap. За разлика от традиционните борси с книги на поръчките, AMM моделите използват пулове за ликвидност, при които потребителите търгуват срещу тези пулове, а не срещу други лица.

PancakeSwap V3, въведена през април 2023 г., предоставя нови функции, включително незаменими ликвидни позиции и персонализирани ценови диапазони. Тя се фокусира върху подобрена ликвидност, по-висока ефективност на търговията и способността да предоставя по-персонализирано търговско изживяване на потребителите.

Пулове за ликвидност и фарминг на доходност

Централно място във функционалността на PancakeSwap са неговите пулове за ликвидност. Потребителите допринасят за тези пулове и в замяна получават токени на доставчик на ликвидност (LP). Тези токени представляват дял от пула за ликвидност и дават право на потребителите на част от генерираните такси за търговия. Платформата надхвърля обикновените суапове на токени, като предлага възможности за фарминг на доходност, където потребителите могат да заключат своите LP токени, за да спечелят допълнителни награди, като токени CAKE.

Иновативни механизми за търговия

PancakeSwap въвежда иновативни механизми за търговия за подобряване на потребителското изживяване. Смарт рутерът интелигентно насочва сделките между различни източници на ликвидност, като оптимизира изпълнението на търговията чрез търсене на най-добрите цени. Поръчките с лимит предоставят на потребителите прецизен контрол върху техните сделки, позволявайки им да задават желани цени за покупка или продажба на токени.

Интеграция на маркет мейкър и функцията Zap

Интеграцията с маркет мейкъри на Ethereum и Ethereum подобрява ефективността на търговията. Сделките могат да бъдат автоматично насочени към маркет мейкърите, което гарантира по-добри цени за изпълнение в сравнение с AMM. Функцията Zap опростява предоставянето на ликвидност, като позволява на потребителите да добавят или премахват ликвидност с един токен и кликване.

Отвъд търговията

PancakeSwap се простира отвъд традиционните търговски дейности, предлагайки спектър от възможности за ангажиране. Потребителите могат да изследват пазара за игри, да участват в лотарии и да изследват незаменими токени (NFT-та). Пазарът за игри, сътрудничество с разработчици на игри от трети страни, носи забавление на общността на PancakeSwap.

Заключение

Пътуването на PancakeSwap от базирана на BSC платформа за суап на токени до многоверижна DEX с PancakeSwap V3 демонстрира неговия ангажимент към иновациите. Като ориентиран към потребителя децентрализиран финансов център, PancakeSwap последователно въвежда функции, които осигуряват разнообразно и ангажиращо децентрализирано изживяване.

Научете повече: Ръководство за PancakeSwap