Mã Anti-Phishing (chống lừa đảo) là gì?
Mã Anti-Phishing (chống lừa đảo) là gì?
Trang chủ
Bài viết
Mã Anti-Phishing (chống lừa đảo) là gì?

Mã Anti-Phishing (chống lừa đảo) là gì?

Người mới
Đã đăng Dec 10, 2018Đã cập nhật Aug 29, 2022
2m
Mã Anti-Phishing là một tính năng bảo mật do Binance cung cấp cho phép người dùng thêm một lớp bảo mật vào tài khoản của mình. Khi đã kích hoạt mã chống lừa đảo (Anti-phishing), nó sẽ liệt kê tất cả các email "chính chủ" do Binance gửi cho bạn. Mã này sẽ giúp bạn phân biệt các email thật và email lừa đảo, giúp bạn ngăn chặn các thủ đoạn phishing.

Cách cài đặt Mã Anti-Phishing (chống lừa đảo) đầu tiên của bạn

Đến bảng điều khiển tài khoản của bạn. Ở đó bạn sẽ thấy Cài đặt Mã Anti-Phishing dưới thẻ Bảo mật. Để bắt đầu, nhấp vào nút "Tạo Mã Anti-Phishing" (Mã chống lừa đảo).Bạn sẽ được đưa đến ô để điền Mã Anti-Phishing mong muốn. Mã này phải gồm ít nhất 8 ký tự với chữ cái viết hoa và số. Chúng tôi đề nghị bạn nên chọn mã khó đoán đồng thời bạn có thể dễ dàng nhận ra.


Giờ bạn sẽ phải điền mã xác thực Google hoặc mã xác thực SMS tuỳ vào loại hình xác thực bạn đã bật.


Một khi đã điền mã xác thực 2 bước, bạn sẽ tạo xong mã Anti-Phishing của mình. Từ giờ tất cả các email chính chủ và từ Binance sẽ chứa mã bạn đã cài đặt.

MẸO: Chúng tôi khuyến nghị bạn nên cập nhật Mã Anti-Phishing ít nhất mỗi tháng một lần.


Cách thức cập nhật Mã Anti-Phising

Bạn nên thường xuyên cập nhật mã Anti-Phishing của mình để bảo mật hết mức có thể bằng cách thực hiện các bước sau:

Đến phần cài đặt Mã Anti-Phising trong bảng điều khiển tài khoản của bạn. Ở đó bạn sẽ thấy một nút tên "Change code" (Thay đổi mã"), nhấp vào để bắt đầu.


Điền Mã Anti-Phishing mới của bạn vào ô, nhớ rằng mã mới phải có tối thiểu 8 ký tự đồng thời có ít nhất một chữ cái viết hoa và một số.


Giờ bạn sẽ được yêu cầu điền mã xác thực Google hoặc mã xác thực SMS tuỳ thuộc vào loại hình xác thực bạn đã bật.

Sau khi đã điền mã xác thực hai bước, bạn đã cập nhật xong mã Anti-Phising của mình. Từ giờ tất cả các email chính chủ và từ Binance sẽ chứa mã bạn đã cài đặt.