Home
Glossary
Verification Code

Verification Code

Beginner

Code sent to a second device to ensure the identity of someone logging in to an account. Used for Two-Factor Authentication

Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.