Home
Glossary
User Interface (UI)

User Interface (UI)

Beginner

The interface where interactions between humans and machines occur. It establishes how a user can interact with a machine.

Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.