Home
Glossary
Pseudorandom

Pseudorandom

Advanced

The property of a definite function that can produce an outcome that passes statistical tests of randomness.

Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.