Daemon

Advanced

A process operating in the background waiting for a specific event or condition in order to be activated.

Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.