Τι είναι το WOOFi;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το WOOFi;

Τι είναι το WOOFi;

Έχει δημοσιευτεί Oct 14, 2022Έχει ενημερωθεί May 17, 2024
5m


TL;DR  

Το WOOFi είναι μια ενιαία, αποκεντρωμένη εφαρμογή (decentralized application, ή DApp), η οποία δημιουργήθηκε από το δίκτυο WOO. Ο κύριος στόχος του WOOFi είναι να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (decentralized finance, ή DeFi) παρέχοντας μειωμένη ολίσθηση, ανταγωνιστικές προμήθειες ανταλλαγής και άλλες χρήσιμες λειτουργίες.

Οι χρήστες του WOOFi μπορούν να ανταλλάξουν δημοφιλή ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος, όπως η ενέργεια Staking και η παροχή ρευστότητας στο δίκτυο. Μία από τις κύριες προτάσεις αξίας της πλατφόρμας για τους χρήστες του DeFi είναι η ευρεία ρευστότητα.

Εισαγωγή

Από το 2020, τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (decentralized exchange, ή DEX) γνώρισαν ταχεία ανάπτυξη. Μόνο τον Αύγουστο του 2022, ο μηνιαίος συνολικός όγκος συναλλαγών των DEX ξεπέρασε τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για συναλλαγές με χαμηλή προμήθεια στην αλυσίδα, το δίκτυο WOO κυκλοφόρησε το WOOFi τον Οκτώβριο του 2021 και το DEX WOOFi τον Ιούνιο του 2022. Μαζί, το WOOFi και το DEX WOOFi προσφέρουν μια σειρά εργαλείων από αυτά που επιτρέπουν απλές ανταλλαγές, μέχρι και διεπαφές επαγγελματικών συναλλαγών.

Πώς λειτουργεί το WOOFi;

Οι προσφορές προϊόντων του WOOFi έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες του DeFi να έχουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιμές, χαμηλές προμήθειες, περιορισμένες διαφορές τιμής αγοράς και τιμής πώλησης, καθώς και σε μια ποικιλία ευκαιριών για παραγωγή απόδοσης.

Η πλατφόρμα προσφέρει τρεις κύριες περιπτώσεις χρήσης:

Ανταλλαγές 

Πληρώνοντας μια ελάχιστη προμήθεια ύψους 0,025% με την Ανταλλαγή WOOFi, οι χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν δημοφιλή, οικονομικά εύρωστα και αξιόπιστα στοιχεία ενεργητικού στην αλυσίδα, ή μεταξύ των αλυσίδων που υποστηρίζονται από το WOOFi.

Κέρδη

Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού για να κερδίσει ανταγωνιστικά APY μέσω της λύσης μονόπλευρης ενέργειας Staking του WOOFi, τα θησαυροφυλάκια Supercharger. Η μονόπλευρη ενέργεια Staking απαιτεί από τους χρήστες να πραγματοποιούν ενέργεια Staking μόνο με έναν τύπο token. Αυτό το μοντέλο δίνει κίνητρα στους κατόχους στοιχείων ενεργητικού να παρέχουν ρευστότητα στο WOOFi, επιτρέποντας με τη σειρά του στο WOOFi να προσφέρει καλύτερη ρευστότητα στους επενδυτές.

Staking

Οι κάτοχοι token μπορούν να πραγματοποιήσουν ενέργειες Staking με τα token WOO τους στην πλατφόρμα WOOFi για να κερδίσουν εισόδημα από την ελάχιστη προμήθεια ανταλλαγής ύψους 0,025% του WOOFi.

Ανταλλαγές WOOFi

Σε αντίθεση με άλλες DApp, το WOOFi προσομοιώνει την ευρεία ρευστότητα από το κεντρικό ανταλλακτήριο του δικτύου WOO, το WOO X, το οποίο σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες DeFi με πιο προσιτές τιμές κατηγορίας CeFi.

Άλλα πλεονεκτήματα χρήσης αυτού του μοντέλου περιλαμβάνουν τη μειωμένη ολίσθηση και την αυξημένη ανθεκτικότητα σε επιθέσεις "sandwich". Η ολίσθηση αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς του στοιχείου ενεργητικού και της πραγματικής τιμής του, κατά την εκτέλεση της εντολής. Είναι πιο πιθανό να διευρυνθεί όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ασταθείς ή όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές με στοιχεία ενεργητικού χαμηλής ρευστότητας, αναγκάζοντας τους επενδυτές να αγοράζουν ή να πουλούν τα στοιχεία ενεργητικού τους σε υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή από το αναμενόμενο.

DEX WOOFi

Το DEX WOOFi, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022, είναι το αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο του δικτύου WOO, το οποίο υποστηρίζεται από το δίκτυο Orderly. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε για να φέρει ευρεία ρευστότητα, προηγμένα εργαλεία συναλλαγών, μια προσαρμόσιμη διεπαφή χρήστη (user interface, ή UI) και ένα διαφανές βιβλίο εντολών στο πρωτόκολλο NEAR. Το DEX WOOFi βοηθά στη σύνδεση επενδυτών με μια πλατφόρμα που προσφέρει ταχύτερη εκτέλεση και χαμηλότερες προμήθειες και επιπλέον επιτρέπει στους επενδυτές να διατηρούν τη θεματοφύλαξη των στοιχείων ενεργητικού τους. 

Το DEX WOOFi διευκολύνει τη συναλλαγή Spot δημοφιλών, αξιόπιστων στοιχείων ενεργητικού, όπως όπως το BTC, το ETH και το NEAR. Στο μέλλον, η πλατφόρμα αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της και να εφαρμόσει λειτουργίες όπως συναλλαγές μέσω περιθωρίων, διηνεκείς ανταλλαγές, ακόμη και δανεισμό. Ξεκινώντας από κορυφαίους ειδικούς ειδικούς διαπραγματευτές της αγοράς, όπως η Kronos Research, η AGBuild και η Ledger Prime, το DEX WOOFi προσφέρει μία βελτιωμένη εμπειρία συναλλαγών DeFi, η οποία έχει την εμφάνιση και την αισθητική ενός κεντρικού ανταλλακτηρίου. 

Θυρίδες Supercharger του WOOFi

Το WOOFi επιτρέπει στους χρήστες να καταθέσουν ένα μόνο token και να κερδίσουν ανταγωνιστικές αποδόσεις, διατηρώντας παράλληλα πλήρη έκθεση στα αγαπημένα στοιχεία ενεργητικού τους.

Έως και το 90% των στοιχείων ενεργητικού στη θυρίδα Supercharger μπορεί να δανειστεί από τον πάροχο ρευστότητας του WOOFi, με σταθερό επιτόκιο, για παροχή ρευστότητας στο WOOFi. Τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού έχουν αναπτυχθεί σε πρωτόκολλα DeFi τρίτων, για εξωτερική υπεργολαβία απόδοσης. Αντισταθμίζοντας το κεντρικό ανταλλακτήριο του δικτύου WOO, το WOO X, και έτσι παραμένοντας ουδέτεροι στην αγορά, οι πάροχοι ρευστότητας του WOOFi μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν πάντα επαρκή κεφάλαια για ανάληψη από τους χρήστες κατόπιν αιτήματος.

Αυτή η διττή στρατηγική δίνει τη δυνατότητα στους καταθέτες να επωφελούνται άμεσα από δύο ξεχωριστές πηγές εσόδων, παρέχοντας παράλληλα ρευστότητα στο WOOFi. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν να πραγματοποιήσουν ανάληψη των στοιχείων ενεργητικού που έχουν καταθέσει χωρίς προμήθεια ή όριο (εκτός από την περίπτωση που η θυρίδα βρίσκεται σε διαδικασία διακανονισμού) μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος διακανονισμού των 7 ημερών. Το 10% της συνολικής κλειδωμένης αξίας (Total Value Locked, ή TVL) κάθε θυρίδας Supercharger θα δεσμεύεται κάθε εβδομάδα για άμεσες αναλήψεις, αν και θα χρεώνεται μια προμήθεια ανάληψης ύψους 0,3% για την αποφυγή κατάχρησης αυτού του συστήματος.

Τι κάνει το WOOFi μοναδικό;

Μοντέλο ρευστότητας sPMM

Αντί να υιοθετήσει ένα μοντέλο αυτοματοποιημένου ειδικού διαπραγματευτή (automated market maker, ή AMM) όπως τα περισσότερα DEX, το WOOFi αξιοποιεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση συνθετικής και προληπτικής ειδικής διαπραγμάτευσης (synthetic proactive market making, ή sPMM) για την επίτευξη ευρύτερης ρευστότητας.

Το μοντέλο sPMM στοχεύει στην προσομοίωση της ευρείας ρευστότητας από το κεντρικό ανταλλακτήριο του δικτύου WOO, το WOO X, επιτρέποντας στις Ανταλλαγές WOOFi να προσφέρουν χαμηλότερη ολίσθηση και ανταγωνιστικές τιμές DeFi, ενώ παραμένει αποκεντρωμένο.

Προστασία από επιθέσεις "sandwich"

Μια επίθεση "sandwich" προκύπτει όταν ένας κακόβουλος επενδυτής καταχωρεί μία εντολή πριν και μία μετά από μια εκκρεμή συναλλαγή σε ένα πρωτόκολλο DeFi, για να χειραγωγήσει τις τιμές των στοιχείων ενεργητικού. Έτσι, ένας εκμεταλλευτής ωθεί μια τιμή στοιχείου ενεργητικού προς τα πάνω, υποβάλλοντας μια προσφορά σε υψηλότερη τιμή από την εκκρεμή τιμή προσφοράς του θύματος. Όταν το θύμα αγοράζει στην υψηλότερη τιμή, ο εισβολέας μπορεί να πουλήσει το στοιχεία ενεργητικού του στη νέα, τεχνητά διογκωμένη τιμή. 

Οι επιθέσεις "sandwich" συνηθίζονται μεταξύ των επενδυτών μεγάλου όγκου, οι οποίοι ανταλλάσσουν στοιχεία ενεργητικού με DEX που βασίζονται σε ΑΜΜ. Εφόσον ο καθορισμός τιμής AMM καθοδηγείται από τα υπόλοιπα των token στη δεξαμενή ρευστότητας, οι εισβολείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν τη διαφάνεια για να διογκώσουν τις τιμές.

Αντίθετα, ο καθορισμός τιμής sPMM του WOOFi ορίζεται από τις παραμέτρους της τροφοδοσίας τιμών στην αλυσίδα, αντί της δεξαμενής ρευστότητας. Οι κακόβουλοι παράγοντες δεν θα είναι σε θέση να προβλέψουν τις τιμές σύμφωνα με τα υπόλοιπα των token.

Το DEX που πληρώνει για τη ροή των εντολών

Επί του παρόντος, το WOOFi διαθέτει ένα πρόγραμμα μεσαζόντων, στο οποίο πληρώνει 0,5 μονάδες βάσης (basis points, ή bps) επί του όγκου που αποστέλλεται από DApp τρίτων, ως επιστροφή ποσού. 

Τι είναι το WOO;  

Το WOO είναι το εγγενές token που χρησιμοποιείται από το WOOFi και από τα περισσότερα προϊόντα WOO. Παρέχει ανταμοιβές ενέργειας Staking, εκπτώσεις προμήθειας και δικαιώματα διακυβέρνησης σε όλο το οικοσύστημα του δικτύου WOO. 

Συμπεράσματα  

Το μοναδικό μοντέλο ρευστότητας που χρησιμοποιεί το WOOFi σχεδιάστηκε για να μιμείται το βιβλίο εντολών ενός παραδοσιακού ανταλλακτηρίου και να προσφέρει βασικά οφέλη όπως ευρύτερη ρευστότητα, πιο ανταγωνιστικές τιμές και συνολικά μια καλύτερη εμπειρία συναλλαγών DeFi. Όσοι αναζητούν μειωμένη ολίσθηση μπορούν να ρίξουν μία ματιά στο WOOFi και το μεγαλύτερο οικοσύστημα WOO για περισσότερες πληροφορίες.


Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.