Учете и печелете
What Is Kyber Network (KNC)?
Kyber Network is the team behind KyberSwap, a decentralized exchange aggregator and liquidity platform that aims to give the best rates across multiple chains.

Търговията с криптовалута е обект на висок пазарен риск. Моля, търгувайте внимателно. Вие сте изцяло отговорни за вашите търговски загуби. Binance се стреми да си партнира с висококачествени проекти, но това не трябва да се приема като финансов съвет. Моля, направете собствено проучване, преди да извършвате каквито и да било сделки.