18 kết quả cho 'nft'

Chủ đề
Altcoin
Binance
Bitcoin
Blockchain
Đồng thuận
Mật mã học
DeFi
Kinh tế
Thiết yếu
Ethereum
Lịch sử
Metaverse
Khai thác tiền điện tử
NFT
Quyền riêng tư
Bảo mật
Công nghệ
Phân tích kỹ thuật
Giao dịch
Hướng dẫn
Độ khó
Người mới bắt đầu
Trung cấp
Nâng cao
Thời gian đọc

Articles (16)

Glossaries (2)

Từ vựng

A technical standard that defines a set of rules for the issuance of NFTs in the Binance Smart Chain ecosys...

Định nghĩa đầy đủ
Từ vựng

A type of cryptographic token that represents a unique digital or real-world asset and isn't interchangeable.

Định nghĩa đầy đủ