BEP-2

Trung cấp
BEP-2 là tiêu chuẩn kỹ thuật để phát hành và triển khai token trên BNB Beacon Chain. Tiêu chuẩn này xác định bộ quy tắc mà các token phải tuân theo để hoạt động trong hệ sinh thái BNB Beacon Chain. Một tiêu chuẩn để phát hành token trên blockchain Ethereum có thể so sánh là ERC-20.

BEP-2 không phải là một phần mềm, mà là một tập hợp các thông số kỹ thuật. Các quy tắc này đảm bảo rằng các token trong hệ sinh thái BNB Beacon Chain có thể tương tác liền mạch với nhau. Các token BEP-2 có thể đại diện cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số và hàng hóa có thể giao dịch. Tiêu chuẩn này đảm bảo rằng tất cả chúng có thể tích hợp trơn tru với nhau và với hệ sinh thái xung quanh.

Tiêu chuẩn BEP-2 cũng xác định một số tính năng cơ bản và thiết yếu nhất của các token được phát hành trên BNB Beacon Chain. Mặc dù tiêu chuẩn này xác định các quy tắc, nhưng các token khác nhau sẽ vẫn có cách triển khai khác nhau với các trường hợp sử dụng cụ thể mà những token này được tạo. Tuy nhiên, việc tạo ra một tiêu chuẩn như thế sẽ giảm đáng kể lượng nỗ lực mà các nhà phát triển cần để phát hành các token.

Tài sản gốc của BNB Beacon Chain là BNB dùng để thanh toán phí (tương tự như phí gas). Điều này có nghĩa là khi bạn muốn chuyển các token BEP-2 của mình, bạn cũng cần phải có một lượng nhỏ BNB trong ví của mình.
Các token BEP-2 có thể giao dịch được trên Binance DEX, một sàn giao dịch phi tập trung hoạt động trên BNB Beacon Chain.
Bạn có thể lưu trữ các token BEP-2 trong nhiều ví khác nhau. Trust Wallet là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn sử dụng ví di động, nhưng nhiều ví phần mềm khác cũng hỗ trợ tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn BEP-2 cũng được hỗ trợ trong các ví phần cứng, chẳng hạn như Ledger Nano X, Ledger Nano S, Trezor Model T hoặc Coolwallet S.
Bạn có thể duyệt qua tất cả các token đã được phát hành trên BNB Beacon Chain trong Trình khám phá BNB Beacon Chain.
Bạn có thể phát hành các token BEP-2 bằng cổng thông tin này. Trước tiên, bạn nên đọc qua các thông số kỹ thuật chi tiết hơn trên BNB Chain GitHub. Nếu muốn thử nghiệm với các ý tưởng về token BEP-2, bạn có thể thực hiện trên testnet (mạng thử nghiệm) BNB Beacon Chain.
Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về việc phát hành các token và nhiều chủ đề liên quan trong Tài liệu về BNB Chain.
Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.