Binance DEX: Lấy số dư cho tài khoản Testnet
HomeArticles

Binance DEX: Lấy số dư cho tài khoản Testnet

Người mới
1mo ago
1m

Để thêm số dư vào tài khoản testnet của bạn, vui lòng chuyển hướng tới testnet faucet và đăng nhập vào bằng tài khoản Binance. 

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được 200 BNB testnet để sử dụng trên testnet của sàn Binance DEX. 


Binance DEX: Lấy số dư cho tài khoản Testnet

Tại đây, hãy điền địa chỉ testnet của bạn vào và click vào nút “+ Add Address”, bạn có thể thêm nhiều tài khoản nếu muốn chuyển số dư testnet tới nhiều tài khoản khác nhau. Sau khi đã điền hết các địa chỉ testnet, hãy click vào nút “Submit”.

Nếu chưa có ví Binance DEX, vui lòng truy cập 2 bài viết này để tìm hiểu cách Tạo ví và Mở khóa ví cá nhân

Người dùng sẽ nhanh chóng nhận được số dư testnet. Để xem được số dư này, hãy chuyển hướng tới Binance Chain Explorer, tìm kiếm theo địa chỉ ví testnet của bạn, từ đó sẽ hiện thị các giao dịch gần đây của địa chỉ đó trên Binance Chain. Số dư này có thể được sử dụng tùy ý trên sàn Binance DEX.


Binance DEX: Lấy số dư cho tài khoản Testnet


Lưu ý: Để lấy được số dư trên Binance Chain testnet, tài khoản Binance của bạn phải có tối thiểu là 1 BNB.