Emeklilik Planınıza Kriptoyu Dahil Etmeli misiniz?
Ana sayfa
Makaleler
Emeklilik Planınıza Kriptoyu Dahil Etmeli misiniz?

Emeklilik Planınıza Kriptoyu Dahil Etmeli misiniz?

Başlangıç Seviyesi
Yayınlanma: Jul 13, 2023Güncellenme: Sep 25, 2023
11m

Kısa Özet

  • Bitcoin ve ether gibi kripto paralar, bugüne kadar bir varlık sınıfı olarak etkileyici bir performans sergileyerek on yıl boyunca altın, hisse senetleri ve gayrimenkulün performansını büyük bir farkla geride bırakmıştır.

  • Geçmişteki performans gelecekteki sonuçları göstermese de yatırımcılar kripto paraların çeşitlendirilmiş bir emeklilik portföyünde yüksek getiri potansiyeli ve enflasyona karşı riskten korunma sunarak önemli bir rol oynayabileceğine inanmaktadır. 

  • Emekliliğinizi planlarken, bitcoin arzının sabit olduğunu, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda ether arzının azaldığını, para arzlarının genişlediğini ve yerel para biriminizin uzun vadeli istikrarını düşünmeniz çok önemlidir. 

Emeklilik Hedeflerini Belirleme

Bir emeklilik hedefi belirlemek çeşitli etmenlere bağlıdır ve sizin hedefiniz başkalarının hedeflerinden önemli ölçüde farklı olabilir. Fakat genel olarak, yaklaşık bir tahminde bulunmak için şu basit hesaplamayı kullanabilirsiniz. 

Öncelikle, emeklilikte yıllık yaşam giderlerinizin tahmini tutarını hesaplayın. Yaşam tarzınızı devam ettirebilmek için genellikle emeklilik öncesi gelirinizin yaklaşık %70 ila %80'ine ihtiyacınız olacaktır. Şu anda yılda 100.000 USD kazanıyorsanız, emeklilik için yılda 70.000 ila 80.000 USD'ye ihtiyacınız olacakmış gibi planlayın.

Ardından, emekli maaşları, kira geliri, faizler ve temettüler de dahil olmak üzere emeklilik sonrası potansiyel gelirinizi hesaplayın. Bunu emeklilik sonrası gelir olarak adlandıracağız.

Son olarak, emekli olarak hayatınızın kaç yıl devam edeceğine yönelik tahmininizi belirleyin. Bunun için genellikle ülkelerin ortalama yaşam süresi kullanılır, fakat bu sayıya birkaç yıl daha eklemeniz önerilir. 65 yaşında emekli olmayı planlıyorsanız ve ülkenizin ortalama yaşam süresi 80 yılsa, bu durumda 15 yıl boyunca emeklilik hayatını devam ettirmeniz gerekecektir. 

Toplam emeklilik hedefinizi hesaplamak için şu formülü kullanın: 

(Yıllık emeklilik giderleri - emeklilik sonrası yıllık gelir) * emeklilik yılı 

Örneğin yılda 80.000 USD'ye ihtiyacınız varsa, emeklilik sonrası gelirinizin yılda 30.000 USD olmasını bekliyorsanız ve 30 yıllık bir emekliliği planlıyorsanız, emeklilik birikiminizin 1,5 milyon USD olması gerekir: 

(80.000 USD - 30.000 USD) X 30 = 1.500.000 USD

Elbette bunlar yaklaşık tahminlerdir. Kendi özel ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzı hedeflerinize uygun kişisel emeklilik hedefleri belirlemeye çalışabilirsiniz. 

Kripto Geçmişte Nasıl Performans Gösterdi?

Kripto, özellikle de önde gelen coinler olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) geçmişte etkileyici bir performans sergilemiştir. 

2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin, ilk ve en değerli kripto paradır. Temmuz 2010'da fiyatı 0,06 USD civarındayken Bitcoin'e 100 USD yatırım yaptıysanız, bu yatırımın 2023'ün ortaları itibarıyla değeri 50 milyon USD civarında olacaktır. Bu da 13 yıllık bir süre içinde toplam %49,999,900'lük bir getiri anlamına gelir! 

2015 yılında piyasaya sürülen Ethereum ise dünyayı akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalarla tanıştırmıştır. 2014'teki ilk coin arzı (ICO) sırasında coin başına 0,31 USD'den Ethereum'a 100 USD yatırmış olsaydınız, 2023 ortalarında etherin yaklaşık 1.800 USD değerinde olduğu dönemde portföyünüzün toplam değeri yaklaşık 580.644 USD olacaktır. 

Fakat bu olağanüstü uzun vadeli performansa aşırı oynaklık da eşlik eder. Bitcoin'in yıllık getirilerine bakarsanız, fiyatının bir yıl %5.500 arttığını başka bir yıl ise %80'den fazla gerilediğini görebilirsiniz. 

Fakat önde gelen bu iki kripto paranın geçmiş performanslarına bakıldığında birkaç önemli çıkarım yapılabilir. Bunlardan ilki, yatırımda ne kadar uzun süre kalırsanız, elde ettiğiniz getirinin de o kadar yüksek olduğudur. 2021'i baz alırsak, bitcoin'deki yatırımınızda bir yıl kalırsanız getiriniz %59, fakat üç yılda %1.133, beş yılda %4.686 ve on yılda %876.509 olacaktır. 

Önemli bir diğer bilgi ise kriptonun, özellikle de bitcoin'in diğer varlıklardan büyük bir farkla daha iyi performans sergilediğidir. Örneğin, bitcoin altından daha iyi bir performans göstermiştir. Bitcoin'in yıllık ortalama getirisi %1,576 ve 2010 - 2021 yılları arasındaki toplam getirisi %18,912 iken (bitcoin fiyatları, piyasaya sürülmesinden sonraki ilk yıl içinde aşırı derecede oynaklık göstermiştir, bu nedenle uzun vadeli getiri değerleri 2010'u kıstas alarak kullanırken hangi fiyatın temel alındığına göre önemli ölçüde farklılık gösterir), SPDR Altın Hisselerinin ortalama getirisi %5 ve toplam getirisi %62'dir. 

Bitcoin, hisse senetlerinden de daha iyi performans sergilemiştir. S&P 500 endeksi kıstas alındığında, 2010 yılında endekse 100 USD'lik yatırım yapmak, 2021 yılına kadar yıllık ortalama %15 ve toplam %412 getiri sağlayacaktır. Apple ve Amazon gibi en iyi performans gösteren bazı hisse senetleriyle karşılaştırıldığında bile Bitcoin çok daha iyi bir performs göstermiştir. Aynı dönemde Apple ve Amazon'un size getirisi toplamda %399 ve %427'dir. Vanguard Gayrimenkul ETF'sinin aynı zaman diliminde yıllık ortalama getirisi %14 ve toplam getirisi %162 olduğu göz önüne alındığında Bitcoin'in performansı gayrimenkulden de daha iyidir. 

Geçmişteki performans gelecekteki sonuçları göstermese de kripto paralar, özellikle de bitcoin ve ether gibi tanınmış ve önde gelen coinlerin uzun vadeli getirileri fiyat dalgalanmalarına rağmen olağanüstüdür.  

Para Politikasını ve Enflasyonu Anlamak

Önceki bölümde kripto, altın, hisse senetleri ve gayrimenkulün geçmiş performanslarını incelediğimizde enflasyonu hesaba katmadık. Enflasyon, bir ekonomide malların fiyatının belirli bir süre boyunca artmayı sürdürmesidir. Enflasyon paranın satın alma gücünü azaltır, diğer bir deyişle paranız zamanla değerini kaybeder. Emeklilik planları yaparken enflasyonun dikkate alınması gereken önemli bir etmen olmasının nedeni budur. 

Enflasyona neden olan farklı etmenler vardır ve bunların arasında en önemlilerinden biri hükümetin kendi takdirine bağlı olarak para basabilme gücüne sahip olmasıdır. Bunun sonucunda para arzı artar. Ürün miktarı aynı kalırsa ama para miktarı artarsa, ürünlerin fiyatı da doğal olarak artacaktır. 

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının 2008'deki Küresel Mali Krizden bu yana on trilyonlarca dolarlık daha önce benzeri görülmemiş miktarlarda para bastıkları unutulmamalıdır. ABD'de çekirdek enflasyon, 2020 ile 2023 arasında yılda ortalama %4,48 ile toplamda %14,04 seviyesindedir. Bu da S&P 500 endeksindeki %15'lik ortalama yıllık getirinizin, enflasyonun hesaba katılmasının ardından yalnızca %10 olacağı anlamına gelir. 

Elbette başka birçok ülkede enflasyon çok daha yüksektir. Bu da enflasyonu hesaba kattıktan sonra yatırım getirilerinizin çok daha düşük olabileceği anlamına gelir. Arjantin ve Zimbabve gibi olağan dışı örneklerde aylık enflasyon %50 veya daha yüksek seviyede olabilir. Buna hiperenflasyon adı verilir ve genellikle ekonomik bir tahribata neden olur. 

Bitcoin ve ether gibi kripto paralar belirgin şekilde farklı dinamiklere sahiptir. Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, toplam bitcoin arzının üst limitini 21 milyon olarak belirlemiştir. Yeni bitcoin'lerin oluşturulma hızı yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen "yarılanma" etkinlikleri ile zamanla azaltılır. Sınırlı ve deflasyonist arzı göz önünde alındığında Bitcoin genellikle "dijital altına" benzetilir. Altına benzer şekilde Bitcoin de bir değer saklama aracı, enflasyona karşı bir koruma ve geleneksel finansal piyasalardan farklı bir varlık olarak kabul edilmektedir. 

Benzer şekilde ether de 2022'de İş İspatı (PoW) mutabakat mekanizmasından Hisse İspatına (PoS) geçişinden bu yana gitgide daha fazla deflasyonist bir kripto para haline gelmiştir. Ether piyasaya ilk sürüldüğünde enflasyonist bir kripto olsa da Ethereum'un yerel coininde 2023 yılının büyük bir bölümünde dolaşıma giren coin sayısından daha fazla ether yakılmıştır. Bunun başlıca sebeplerinden biri 2021'de uygulamaya konan ve işlem ücretlerini ağın madencilerine ödül olarak vermek yerine yakan EIP-1559 adındaki bir yükseltmedir. 

Emekliliğinizi planlarken, bitcoin arzının sabit kalacağını ve ether arzının azalacağını dikkate almanız çok önemlidir. Benzer özelliklere sahip başka kripto paralar da vardır. Özellikle göz önünde bulundurmanız gereken noktalar enflasyon, ülkenizin para arzı ve yerel para biriminizin uzun vadeli istikrarıdır. 

Kriptonun gelecekteki performansını tahmin etmek neredeyse imkansız olsa da bu temel bilgiler biraz rehberlik sunabilir. Kriptonun gelecekteki performansını etkileyebilecek diğer etmenler arasında kripto paraların benimsenme oranı, düzenlemeler ve vergiler yer alır. 

Emeklilik Birikimlerinizin Ne Kadarını Kriptoya Tahsis Etmelisiniz?

Tüm riskleri ve kendi risk toleransınızı göz önünde bulundurarak emeklilik birikimlerinize kripto eklerken hangi yaklaşımı benimseyeceğiniz konusunda dikkatli olmalısınız. Kripto paralar son derece oynaktır ve riskli olabilir, bu nedenle çeşitlendirilmiş bir portföyün yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmaları gerekir.

Başlangıç noktasında emeklilik portföyünüzün yaklaşık %5 ila %10'unu kriptoya ayırmanız önerilebilir. Fakat doğru dağılım risk toleransınıza, yatırım ufkunuza, finansal durumunuza ve yatırım hedeflerinize bağlıdır.

Önemli bir yatırım ilkesine bağlı kalmanız da gerekir: çeşitlendirme. Yatırımlarınızı hisse senetleri, tahviller, nakit, emlak ve altın gibi farklı varlık sınıflarına dağıtmanız gerekir. Kripto yatırımlarınızı da çeşitlendirmeniz önerilir. Tüm kripto yatırımınızı yalnızca tek bir coinle yapmamanız daha doğru olacaktır.  

Peki, on binlerce kripto para arasından hangisinin sizin için doğru olduğunu nasıl seçebilirsiniz? Unutmayın ki bu kriptoların hepsi uzun vadeli yatırım için uygun değildir. Emeklilik planı söz konusu olduğunda bitcoin ve ether gibi tanınmış ve piyasa değeri yüksek kripto paralara odaklanmak genellikle en iyisidir. Daha yüksek getiri sunma potansiyeline sahip daha yüksek riskli varlıklarda pozisyon almak istiyorsanız, daha küçük, gelecek vaat eden kripto paraları tercih edin ve yalnızca kaybetmeyi göze aldığınız kadar parayla yatırım yapın. 

Kripto Emeklilik Portföyünüzü Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Bir emeklilik portföyü oluştururken, özellikle de on yıllar sonrası için yatırım yapıyorsanız tutarlılık çok önemlidir. Genellikle DCA olarak adlandırılan Ortalama Dolar Maliyeti yaygın bir stratejidir. 

DCA'da kriptonun fiyatından bağımsız olarak sabit bir tutarla yatırım yaparsınız. Örneğin, önümüzdeki 10 yıl boyunca her ay Bitcoin'e 500 USD yatırım yapabilirsiniz. Bu da kısa vadeli oynaklığın etkisini ortadan kaldırabilir ve ideal olmayan zamanlarda büyük yatırımlar yapma riskini azaltır. 

DCA stratejisi uygularken, piyasadaki iniş ve çıkışlar sırasında panik alımı veya satışı yapmaktan her zaman kaçının. Uzun vadeli planınızı titizlikle takip etmeli ve plana sadık kalmalısınız. Bu stratejide sabır ve disiplin çok önemlidir. 

Fiyat tahminlerine göre hareket etmek hiçbir zaman iyi bir fikir olmasa da fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşırken temkinli olmak ve fiyatlar en düşük noktaya gerilediğinde açgözlü olmak mantıklıdır. Eskilerin dediği gibi "Başkaları açgözlü olduğunda korkun ve başkaları korktuğunda açgözlü olun." 

Emeklilik Planlarınıza Kripto Dahil Etmenizin Artıları ve Eksileri

Emeklilik planlarına kripto parayı dahil etmenin avantaj ve dezavantajları vardır. Avantajlar arasında şunlar yer alır: 

  1. Yüksek getiri potansiyeli

Kripto paralar, geçmişteki performanslar göz önüne alındığında geleneksel varlıklara kıyasla yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Fakat geçmişteki performansın gelecekteki getirileri garanti etmediği unutulmamalıdır. 

  1. Çeşitlendirmesi

Kripto paralar, geleneksel piyasalarla tam bir uyum içinde hareket etmeyen yeni bir varlık sınıfı oluşturur. Kripto halen yeni olduğu ve kripto ile geleneksel varlıkların arasındaki ilişki tartışmalı olmaya devam ettiği için veriler sınırlıdır.  

  1. Enflasyona karşı korunma

Bitcoin gibi kripto paralar enflasyona karşı bir koruma olarak hareket edebilir. Fakat 2009'da ortaya çıkmasından bu yana bitcoin'in bir varlık olarak geçmişinin kısa olduğu dikkate alınmalıdır. Bazı kişiler, kriptoların kullanımda olduğu sürenin çoğunda küresel parasal koşulların gevşek olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, bu iddiaya yönelik kesin bir kanıt yoktur. 

Emeklilik planlarınızda kriptoya yatırım yapmanın dezavantajları arasında şunlar yer alır:

  1. Oynaklık

Kripto paralar ciddi fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Bu tür bir oynaklığa karşı toleransınız yoksa kripto size göre olmayabilir. 

  1. Düzenleme riski

Kripto paralar, dünya genelinde düzenlemeler anlamında belirsizliklerle karşı karşıyadır. Gerekli tüm düzenlemelere uygun hareket ettiğinizden emin olmak için kendi yargı alanınızdaki ve uluslararası düzeydeki düzenlemeleri ve yasaları anladığınızdan emin olmalısınız. 

  1. Tüketici korumasının olmaması

Geleneksel emeklilik hesaplarından farklı olarak kriptolarınızın çalınması çoğu zaman bu kriptoların temelli olarak kaybedildikleri anlamına gelir. Kripto piyasası düzenlemeleri bazı ülkelerde hala tasarlanma aşamasındadır ve kripto yatırımcıları geleneksel piyasalarla aynı seviyede korumaya sahip olmayabilir. 

  1. Vergiler karmaşık olabilir 

Kripto paralar her ülkede farklı şekillerde vergilendirilir, fakat emeklilik planlaması yaparken vergilerin nasıl dahil edilmesi gerektiğini anlamak genellikle oldukça karmaşıktır. Bazen bu tür düzenlemeler uygulamaya konmamış olabilir ve bu da önemli belirsizliklere neden olur. 

Son Söz 

30, 40 yıl sonrası için emekliliğinizi planlıyor veya birkaç yıl içinde emekli olacak olabilirsiniz. Bu iki durum, farklı zaman ufukları nedeniyle büyük ölçüde farklı olsa da kripto her iki emeklilik planı için de faydalı olabilir. Enflasyon yükselirken ve paranızın satın alma gücü beklenenden daha hızlı bir şekilde düşerken, nadir bir varlık benzersiz bir değer sunacaktır.  

Emeklilik planınıza kriptoyu dahil etmek için sağlam nedenleriniz olsa bile yine de dikkatli olmanız gerekir. Çeşitlendirme yapmaya ve tutarlı hareket etmeye özen gösterin. Risk toleransınızı ve emeklilik hedefinizi detaylarıyla değerlendirin ve para yatırmak istediğiniz herhangi bir kripto para hakkında ayrıntılı araştırma yapın. Risk yönetimini düzgün bir şekilde yaptığınızda, kripto içeren bir emeklilik planı altın yıllarınızda finansal refahınızı koruyabilir.

Ek Okumalar: 

Bitcoin ETF'si nedir?

Bitcoin'in Fiyat Geçmişinin Bir Özeti

Bitcoin ve Kripto Paralara Nasıl Yatırım Yapılır?

Dengeli Bir Kripto Portföyü Nasıl Oluşturulur?


Sorumluluk Reddi ve Risk Uyarısı: Bu içerik, size hiçbir beyan veya garanti verilmeksizin yalnızca genel bilgi sunma ve eğitim amacıyla "olduğu gibi" sunulmaktadır. Bu içerik finansal, hukuki veya diğer herhangi bir mesleki tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir hizmet veya ürünün satın alınmasını önerme amacı taşımamaktadır. Uygun profesyonel danışmanlarla görüşerek kendinize yönelik tavsiye almanız gerekir. Üçüncü bir tarafın katkıda bulunduğu makalelerde yer alan görüşlerin bu üçüncü tarafa ait olduğunu ve Binance Academy'nin görüşlerini yansıtmayabileceğini lütfen dikkate alınız. Daha fazla bilgi için sorumluluk reddimizin tam metnini buradan okuyabilirsiniz. Dijital varlık fiyatları dalgalanabilir. Yatırımınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir de ve yatırım yaptığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızın tüm sorumluluğu size aittir ve Binance yaşanacak hiçbir kayıp için sorumluluk kabul etmez. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla bilgi için Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısı bölümlerimize bakabilirsiniz.