Binance DEX Eşleme Motorunun Detaylı İncelemesi
İçindekiler
Binance Chain/DEX'in amacı nedir?

Binance DEX'te emirler nasıl eşlenir?

Eşleme Motoru Örnekleri
Binance DEX Eşleme Motorunun Detaylı İncelemesi
Ana sayfa
Makaleler
Binance DEX Eşleme Motorunun Detaylı İncelemesi

Binance DEX Eşleme Motorunun Detaylı İncelemesi

Orta Seviye
Yayınlanma: May 30, 2019Güncellenme: Jan 14, 2022
8m

Binance DEX'in Binance.com'dan farkları


İçindekiler:


Binance Chain/DEX'in amacı nedir?

Binance Chain ve DEX'in amacı, doğrudan blockchain üzerinde merkeziyetsiz bir pazar yeri oluşturmaktır. Varlıklar, tek bir platform ya da birimin kontrolündeki bir borsa ya da cüzdana gönderilmez. Bunun yerine, emir defteri ve işlemler blockchain üzerinde yer alır. Aracı ücreti yoktur ve yalnızca ağ ücretlerinin ödenmesi yeterlidir. Ayrıca, varlıkların kontrolü yalnızca ve tam olarak kullanıcıların elindedir.


Binance Chain'in başlıca özellikleri

Binance Chain, Bizans Hata Toleransı (BFT) mutabakat mekanizmasına dayanır. Bu da node'ların üçte ikisi dürüst olduğu müddetçe blockchainin güvende olduğu anlamına gelir. Bunun yanı sıra, bir işlem blockchaine işlendiği anda nihai hale gelir. Zincirin değiştirilmesi ya da çatallanma yapılması riski sıfırdır.

Binance Chain'de blok süresi yaklaşık 1 saniyedir ve ağın işlem verimliliği çok yüksektir. Binance Chain, bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla ticari olarak faaliyet gösteren en hızlı blockchainlerden biridir.

Binance DEX, emir defterini blockchain üzerinde tutar. Bu da tam node olan herkesin zincirin tam bir kopyasına sahip olduğu anlamına gelir. 

Binance DEX'in binance.com'dan farklarından bazıları şunlardır: 

 • Emir Türü: Binance DEX, yalnızca limit emirleri kabul eder
 • Eşleme mantığı: Blockchainlerin doğası gereği bloklar farklı zaman aralıklarında üretilir. Bu nedenle Binance DEX, merkezi birçok borsanın aksine devamlı eşleme yapmaz. Bunun yerine emir eşleme, geçmişten son bloğa kadar alınan tüm açık emirler için belirli aralıklarla yapılan açık artırma eşlemeleriyle gerçekleştirilir.


Binance DEX'te emirler nasıl eşlenir?

Aceleniz varsa bu bölümü atlayabilir ve doğrudan “Eşleme Motoru Örnekleri” bölümüne geçebilirsiniz.

2 tür Eşleme Motoru vardır:

 • Devamlı - emirler hemen eşlenir

 • Aralıklı - eşlemeler belirli zaman aralıklarında, açık artırma kuralları kullanılarak yapılır 

Binance DEX, aralıklı bir Eşleme Motoru kullanır. Her blokta emirler bir araya getirilir ve son bloğa kadarki tüm açık emirler bu bloğun sonunda eşlenir. 


Eşleme Motorunun başlıca prensipleri:

 • Her blok için 1 kere eşleme girişiminde bulunulur 

 • En yüksek alış fiyatı, en düşük satış fiyatından yüksek olduğunda eşleme gerçekleşir

 • Her blokta yalnızca 1 fiyat seçilir ve bu fiyat, gerçekleştirilebilen tüm emirler için gerçekleştirme fiyatı olarak belirlenir

 • Emir eşleme, ilk olarak fiyata ve ikinci olarak da emirlerin kabul edildiği zamana (blok yüksekliği) göre önceliklendirilir

Tüm eşleme girişimleri, bir bloğun zincire kaydedilmesinin (“kazılmasının”) ardından yapılır. Eşleme girişimi şu adımları takip eder: 

 • Şu etmenlere dayanarak blok gerçekleştirme fiyatı belirlenir:

  • Gerçekleştirilebilir maksimum hacim

  • Arta kalan minimum emir

  • Piyasa baskısı

  • Referans fiyat

 • Emirler, şu kurallara göre gerçekleştirilir:

 • En yüksek alış fiyatına sahip emirler en düşük satış fiyatına sahip emirlerle eşlenir;
 • Blok gerçekleştirme fiyatındaki tüm alış ya da satış emirleri, karşılık gelen alış ya da satış emrileriyle tam olarak gerçekleştirilemiyorsa daha eski bloklarlardan emirler seçilir ve önce bunlar gerçekleştirilir

 • Blok gerçekleştirme fiyatındaki tüm alış ya da satış emirleri, karşılık gelen alış ya da satış emrileriyle tam olarak gerçekleştirilemiyorsa ve bu emirler aynı blokta yer alıyorsa, gerçekleştirme paylaşımı adede göre belirlenir (sayı küsuratlıysa aşağıya yuvarlanır). Paylaşım eşit olarak yapılamıyorsa, deterministik bir algoritma rastgele bir emir numarası seçerek seçimin adil bir şekilde yapılmasını garanti altına alır.


Eşleme Motoru Örnekleri

“Çok sayıda” alım satım yapıyorsanız, likit olmayan ya da çok oynak piyasalarda işlem yapıyorsanız lütfen 3.,4. ve 5. Senaryoya özellikle dikkat edin.


1. Senaryo: Eşleme olmaması

Bu örnekte, alış ve satış fiyatları 'kesişmez' (en yüksek alış emri, en düşük satış emrinden daha düşüktür). Emir eşleme girişiminde bulunulur fakat aşağıda da görebileceğiniz üzere hiçbir emir gerçekleştirilemez.

Bloğun başında elimizde şu açık emirler vardır:

10 Testnet token için birim fiyat 5'ten bir alım emri verilmiştir.

Hiçbir emir gerçekleştirilemez. Emir defterinde şu anda aşağıdaki açık emirler vardır:

2. Senaryo: Maksimum gerçekleştirme hacminin yakalanması

Bloğun başında elimizde şu açık emirler vardır:


Daha sonra, şu emirleri verirsiniz:

 • 30 Testnet token için birim fiyat 12'den bir alım emri

 • 10 Testnet token için birim fiyat 10'dan bir alım emri

 • 20 Testnet token için birim fiyat 9'dan bir alım emri

 • 30 Testnet token için birim fiyat 8'den bir alım emri


Maksimum eşleme hacmini yakalamak amacıyla bu tur için fiyat 6'dır. Ve fiyat 6'dan 90 adet işlem gerçekleştirilir. 

Emirlerin eşlenmesinden sonra işlem geçmişi şu şekilde gözükür:

Satış Emri:

Alış Emri:

3. Senaryo: En iyi alış fiyatına sahip emirlerle en iyi satış fiyatına sahip emirlerin eşleşmesi

Bloğun başında elimizde şu açık emirler vardır:

Daha sonra şu emirleri verirsiniz:

 • Birim fiyat 10'dan 25 emir

Maksimum eşleme hacmini yakalamak amacıyla bu tur için fiyat 7'dir. Ve tüm işlemler 7'den gerçekleştirilir. Satış emirleri kısmen gerçekleştirilir. En iyi alış fiyatına sahip emirler, en iyi satış fiyatına sahip emirlerle eşlendiği için önce fiyatı 6 olan satış emirleri gerçekleştirilir. Daha sonra ise fiyatı 7 olan satış emirleri gerçekleştirilir. Bunun sonucunda, fiyatı 7 olan satış emirleri kısmen gerçekleştirilmiş olur.

Eşlemenin ardından açık emirler:


4. Senaryo: Büyük bir alım işlemi yapmak

Bloğun başında elimizde şu açık emirler vardır:

Görebileceğiniz üzere, farklı fiyat seviyelerinde farklı satış emirleri bulunmaktadır. Birim fiyat 25'ten 150 adetlik büyük bir alış emri verirseniz, şunlar olur:

Fiyat 10 olarak belirlenir. Ve satış emirlerinin tamamı eşlenir. 

Eşlemenin ardından emir defteri:

Analiz:

Bu işlem fiyatı, alıcı için dezavantajlıdır. Bu örnekte, toplam 800 ödersiniz. Daha düşük fiyat ve adetlerden oluşan farklı emirler verirseniz daha adil bir alış fiyatı yakalayabilirsiniz. Şu adımları takip ederseniz, daha düşük bir tutar ödeyebilirsiniz:

 • Fiyat 6'dan 15 alım emri verin

 • Fiyat 7'den 25 alım emri verin

 • Fiyat 8'den 25 alım emri verin

 • Fiyat 9'dan 5 alım emri verin

 • Fiyat 10'dan 10 alım emri verin

Emrinizi bu şekilde vermeyi tercih ederseniz, nosyonel değer 610 olur ve bu da 800'den düşüktür.


5. Senaryo: Büyük bir satış işlemi yapmak

Bloğun başında elimizde şu açık emirler vardır:

Emirler şu şekilde gözükür:

Fiyat 6'dan 80 adetlik büyük bir satış emir verirsiniz.

İşlemler, fiyat 6'dan gerçekleştirilir.

450'lik nosyonel değer ideal değildir. Aşağıdaki adımları takip ederseniz, daha fazla kazanç elde edebilirsiniz:

 • Fiyat 10'dan 5 satış emri verin.

 • Fiyat 8'den 40 satış emri verin

 • Fiyat 7'den 10 satış emri verin

 • Fiyat 6'dan 20 satış emri verin

Bu sayede, 560 civarında bir satış nosyonelini yakalayabilirsiniz. 


6. Senaryo: İlk gelen, İlk eşlenir

Bloğun başında elimizde şu açık emirler vardır:

Daha sonra eşleme motoruna şu emirler gelir:

 • Fiyat 6'dan 20 alış emri

 • Fiyat 6'dan 10 satış emri

Daha önceki emirlerin arasında fiyat 6'dan bir satış işlemi bulunduğu için önce bu işlemler eşlenir. 

Alış emirleri tam olarak gerçekleştirilir.

Fiyat 6'dan 15 adetlik daha önceki satış emri tam olarak gerçekleştirilir.

Fiyat 6'dan 10 satış emri ise yalnızca yarı yarıya gerçekleştirilir.

Eşlemenin ardından emir defteri: