การป้องกันการฟอกเงิน (AML) คืออะไร
สารบัญ
บทนำ
AML คืออะไร
ความแตกต่างระหว่าง AML และ KYC คืออะไร
การฟอกเงินคืออะไร
วิธีการต่างๆ ในการฟอกเงิน
มาตรการ AML ทำงานอย่างไร
FATF คืออะไร
ทำไมเราต้องมี AML สำหรับวงการคริปโต
ตัวอย่างการฟอกเงินในตลาดคริปโต
Binance ดำเนินการเพื่อรองรับ AML อย่างไร
ข้อคิดส่งท้าย
การป้องกันการฟอกเงิน (AML) คืออะไร
หน้าหลักบทความ
การป้องกันการฟอกเงิน (AML) คืออะไร

การป้องกันการฟอกเงิน (AML) คืออะไร

มือใหม่
Published Aug 18, 2021Updated Sep 3, 2021
7m

ข้อมูลฉบับย่อ

กฎข้อบังคับ AML มีวัตถุประสงค์ปราบปรามการดำเนินการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย รัฐบาลแต่ละแห่งและองค์กรข้ามชาติเช่น FATF ได้ออกกฎหมายป้องกันการดำเนินการฟอกเงินเหล่านี้

การฟอกเงินคือกระบวนการทำเงินที่ "สกปรก" ให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นเงิน "สะอาด" ซึ่งสามารถทำได้โดยการปลอมแปลงที่มาของเงินทุน อีกทั้งผสมกับธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องทางกฎหมาย

การลงทุนในตลาดคริปโตเป็นวิธีที่น่าสนใจในการฟอกเงินเนื่องด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวของระบบ ความยากลำบากในการกู้คืนเงินทุนและกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมมากนัก การเข้ายึดสินทรัพย์จำนวนมากในตลาดคริปโตแสดงให้เห็นว่าอาชญากรมักใช้ตลาดคริปโตเป็นแหล่งฟอกเงินจำนวนมาก

Binance และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอื่นๆ อีกมากมายได้พยายามติดตามพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าว โดยเป็นมาตรการส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตาม AML และรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย


บทนำ

กฎข้อบังคับด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ช่วยในการปราบปรามการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านี้เป็นข้อกำหนดสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีแบบ Centralized เพื่อช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยและต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน เนื่องจากคุณลักษณะที่ไม่ระบุตัวตน (Anonymity) ของคริปโทเคอร์เรนซี กฎข้อบังคับนี้จึงต้องอาศัยการตรวจสอบพฤติกรรมและตัวตนของลูกค้าเป็นอย่างมาก


AML คืออะไร

AML ประกอบด้วยกฎข้อบังคับและกฎหมายที่ขัดขวางการเคลื่อนย้ายและการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย AML มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Financial Action Task Force (FATF) ที่จัดตั้งขึ้นในปี 1989 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น AML ใช้สำหรับตรวจสอบการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกงภาษี และการลักลอบนำเข้าระหว่างประเทศ AML จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น วิธีการฟอกเงินก็จึงหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ซอฟต์แวร์ AML จึงมักรายงานถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้ใช้ พฤติกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้รวมถึงการโอนเงินจำนวนมากและมีเงินทุนไหลเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการในการตรวจสอบผู้ใช้ในรายการ Watchlist AML ไม่ได้นำไปใช้กับคริปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ หรือสกุลเงิน Fiat ใดๆ ก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎข้อบังคับ AML เช่นกัน
ทั้งนี้ กว่ากฎข้อบังคับจะสามารถพัฒนาจนตามทันวงการคริปโทเคอร์เรนซีได้ต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ กระบวนการของ AML และมาตรการตามข้อกำหนดจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป ผู้ที่ชื่นชอบคริปโทเคอร์เรนซีจำนวนมากให้ความสำคัญกับการไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymity) และการกระจายอำนาจ (Decentralization) ของสินทรัพย์ ด้วยเหตุผลนี้ กฎระเบียบและการเก็บข้อมูลระบุตัวตนที่เพิ่มขึ้นจึงถูกมองว่าขัดกับหลักจริยธรรมของคริปโต


ความแตกต่างระหว่าง AML และ KYC คืออะไร

Know Your Customer (KYC) เป็นข้อกำหนดสำหรับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย AML KYC กำหนดให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน กระบวนการนี้ทำให้ผู้ใช้ทุกรายต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่ตนดำเนินการ KYC เป็นมาตรการเชิงรุกของ AML และอยู่ภายใต้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้า กระบวนการนี้แตกต่างกับแนวทางปฏิบัติ AML อื่นๆ ที่ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยในเชิงปฏิสัมพันธ์


การฟอกเงินคืออะไร

การฟอกเงินคือกระบวนการที่อาชญากรทำให้รายได้ที่ผิดกฎหมายเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเงินทุน การลงทุน หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้เหล่านี้ล้วนมาจากอาชญากรรม เช่น การค้ายาเสพติด การก่อการร้ายและการฉ้อโกง กฎหมายและข้อบังคับในการปราบปรามการฟอกเงินนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม FATF และภูมิภาคต่างๆ มีเป้าหมายที่จะทำให้กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

การฟอกเงินมีทั้งหมดสามขั้นตอน:

  • Placement: นำเงินที่ "สกปรก" เข้าสู่ระบบการเงิน เช่น ในธุรกิจที่ดำเนินการโดยใช้เงินสดเป็นหลัก
  • Layering:  การย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายไปยังแหล่งอื่นเพื่อให้ทางการสามารถติดตามได้ยากขึ้น การใช้ตลาดคริปโตเป็นวิธีหนึ่งในการซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ "สกปรก"
  • Integration: การลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและช่องทางการเงินอื่นๆ เพื่อนำเงินที่ "สกปรก" กลับมาใช้ในระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง


วิธีการต่างๆ ในการฟอกเงิน

วิธีในการบรรลุสามขั้นตอนข้างต้นนั้นมีอยู่มากมาย วิธีการดั้งเดิมคือการสร้างใบเสร็จปลอมสำหรับบริการที่ใช้จ่ายเงินสดในร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ บุคคลหรือองค์กรอาจใช้ธุรกิจเป็นฉากบังหน้าในการฟอกเงิน จากนั้น อาชญากรอาจสร้างใบเสร็จรับเงินปลอมและชำระเงินด้วยเงิน "สกปรก" เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมาย ธุรกรรมการฟอกเงินนี้จะถูกผสมกับธุรกรรมที่แท้จริงเพื่อทำให้ยากที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างธุรกรรมทั้งสองแบบ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมักเป็นรูปแบบดิจิทัลมากกว่าเงินสดที่จับต้องได้ ความแตกต่างนี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการฟอกเงิน ในปัจจุบันมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการซ่อนและฟอกเงินที่ "สกปรก" มากกว่าเคย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโอนเงินโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร เครือข่ายการชำระเงินเช่น Paypal หรือ Venmo เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ฟอกเงินที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องเข้ามาตรวจสอบ

เทคโนโลยีที่ไม่เปิดเผยตัวตน เช่น VPN และคริปโทเคอร์เรนซี ทำให้การตรวจสอบมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบและตามหาอาชญากรที่กระทำการฟอกเงินอาจเป็นไปได้ยาก วิธีหนึ่งในการปราบปรามการฟอกเงินคือการติดตามธุรกรรมคริปโต "ไปจนถึงปลายทาง" ด้วยการติดตาม “Paper Trail” ของบล็อกเชนในตลาดแลกเปลี่ยน คุณจะพบว่าสินทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการฟอกเงินผูกอยู่กับบัญชีในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตหรือบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของบุคคล อย่างไรก็ตาม การซื้อคริปโตด้วยเงินสดหรือผ่านบริการ Peer-to-Peer ทำให้สามารถติดตามการโอนเงินทุนที่ผิดกฎหมายเข้าหรือออกจากระบบการเงินได้ยากมากขึ้น

อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการใช้เว็บไซต์การพนันออนไลน์ อาชญากรจะฝากเงินที่พวกเขาต้องการฟอกในบัญชีของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ จากนั้น พวกเขาจะวางเดิมพันเพื่อให้บัญชีดูเหมือนว่าดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อแปลงสภาพเป็นเงินสะอาดแล้ว พวกเขาก็จะถอนเงินทุนออกจากบัญชี โดยปกติ อาชญากรจะดำเนินการโดยใช้หลายบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย เนื่องจากการโอนเงินจำนวนมากเข้าสู่บัญชีเดียวอาจดูน่าสงสัยจนต้องผ่านการตรวจสอบ AML


มาตรการ AML ทำงานอย่างไร

คุณสามารถแบ่งการดำเนินการพื้นฐานของหน่วยงานกำกับดูแลหรือตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีออกเป็นสามขั้นตอน:

1. กิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น มีเงินทุนไหลเข้าหรือออกจำนวนมาก จะถูกจับตามองหรือรายงานโดยอัตโนมัติ พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น การดำเนินการถอนอย่างต่อเนื่องจากบัญชีที่มีกิจกรรมการเทรดน้อย เป็นต้น

2. ในระหว่างหรือหลังการตรวจสอบ ระบบจะระงับฟังก์ชันการฝากหรือถอนของผู้ใช้ การดำเนินการนี้จะช่วยระงับกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากนั้น ผู้ตรวจสอบจะจัดทำรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย (SAR)

3. หากมีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทางเราจะแจ้งและส่งต่อหลักฐานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบเงินที่ถูกขโมย ทางเราจะโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้กับเจ้าของเดิมหากเป็นไปได้

ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีมักใช้มาตรการเชิงรุกกับกรณี AML ด้วยแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจำนวนมากในอุตสาหกรรมคริปโต ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอย่าง Binance จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง การตรวจสอบธุรกรรมและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะขั้นสูง (Due Diligence) เป็นเครื่องมือสำคัญในการปราบปรามแผนการฟอกเงิน


FATF คืออะไร

FATF เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งโดย G7 เพื่อปราบปรามการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน ด้วยการสร้างมาตรฐานที่รัฐบาลทั่วโลกควรต้องปฏิบัติตาม ผู้ฟอกเงินจะหาแหล่งหรือสถานที่ในการฟอกเงินได้ยากมากขึ้น 

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลยังช่วยปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลและการติดตามการดำเนินการของผู้ฟอกเงิน เขตอำนาจศาลกว่า 200 แห่งได้ยึดมั่นการปฏิบัติตามมาตรฐาน FATF FATF จะตรวจสอบประเทศผู้เข้าร่วมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำหนด พร้อมด้วยการประเมินกันเองระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ


ทำไมเราต้องมี AML สำหรับวงการคริปโต

เนื่องจากลักษณะการไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง (Pseudonymous) ของคริปโทเคอร์เรนซี อาชญากรจึงมักใช้ตลาดคริปโตสำหรับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายและการหลีกเลี่ยงภาษี กฎข้อบังคับของคริปโทเคอร์เรนซีทำให้วงการคริปโตมีชื่อเสียงในทางที่ดีขึ้นและช่วยให้แน่ใจว่ามีการเก็บภาษีอย่างถูกต้องและเหมาะสม การปรับปรุง AML เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้คริปโตที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมากจากทุกฝ่าย

จากข้อมูลของ Reuters อาชญากรได้ทำการฟอกเงิน “สกปรก” มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านตลาดคริปโตในปี 2020 ตลาดคริปโตเหมาะสำหรับการฟอกเงินด้วยเหตุผลหลายประการ:

1. ธุรกรรมไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อคุณส่ง Fund ผ่านบล็อกเชนแล้ว คุณจะไม่สามารถขอเงินคืนได้เว้นแต่ผู้รับเงินจะส่งสินทรัพย์กลับมาให้คุณ ตำรวจและหน่วยงานกำกับดูแลจะไม่สามารถกู้คืนสินทรัพย์ให้คุณได้

2. คริปโทเคอร์เรนซีมีลักษณะการไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymity) เหรียญบางเหรียญ เช่น Monero ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของธุรกรรม นอกจากนี้ยังมีบริการ “Tumbler ” ที่ดำเนินการธุรกรรมคริปโตผ่าน Wallet ต่างๆ เพื่อให้สามารถติดตามได้ยาก
3. กฎระเบียบและภาษีอากรสำหรับคริปโตยังคงไม่แน่นอน หน่วยงานด้านภาษีทั่วโลกยังคงพยายามหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บภาษีคริปโต และอาชญากรก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ยังคงไม่แน่นอนนี้เช่นกัน 


ตัวอย่างการฟอกเงินในตลาดคริปโต

ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รัฐประสบความสำเร็จในการติดตามและจับอาชญากรที่ฟอกเงินผ่านตลาดคริปโตได้ในหลายคดี ในเดือนกรกฎาคม 2021 เจ้าหน้าที่ตำรวจของสหราชอาณาจักรได้ยึดคริปโตมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ใช้สำหรับการฟอกเงิน การยึดทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการยึดทรัพย์คริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยทำลายสถิติครั้งก่อนหน้าที่ 158 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน 

ในเดือนเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่รัฐของบราซิลได้ยึดเงินมูลค่า 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระบวนการฟอกเงินที่ซับซ้อน ในกรณีนี้ อาชญากร 2 รายและบริษัท 17 แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อคริปโตเพื่อซ่อนแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมาย องค์กรอาชญากรรมได้จัดตั้งบริษัทมาเพื่อฟอกเงินเป็นหลัก ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซียังได้ร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรมและไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน AML ที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย


Binance ดำเนินการเพื่อรองรับ AML อย่างไร

Binance ได้ใช้มาตรการ AML เชิงรุกจำนวนมากเพื่อช่วยในการปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการขยายขีดความสามารถในการตรวจจับและวิเคราะห์ AML ด้วยเช่นกัน ความพยายามเหล่านี้อยู่ภายใต้โครงการการปฏิบัติตาม AML (AML Compliance Program) Binance ยังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการจับกุมองค์กรอาชญากรไซเบอร์ขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น Binance มีบทบาทในการให้หลักฐานที่นำไปสู่การจับกุมสมาชิกของกลุ่ม Cl0p Ransomware หลายราย นอกจากนี้ Binance ยังได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยและการดำเนินการที่ผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานสืบสวนอีกด้วย เจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้ข้อมูลการวิจัยร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อระบุตัวผู้ฟอกเงินจากการโจมตีของ Ransomware ซึ่งรวมถึง Petya Attackข้อคิดส่งท้าย

แม้ว่า AML จะทำให้ช่วงเวลาของกระบวนการเทรดยาวนานขึ้น เราจำเป็นที่จะต้องรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน น่าเสียดายที่รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ไม่สามารถปราบปรามการดำเนินการฟอกเงินทั้งหมดได้ แต่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเหล่านี้จะสามารถช่วยให้อาชญากรรมเหล่านี้ลดลงได้อย่างแน่นอน ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจจับการฟอกเงินยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดใหญ่ต่างๆ ก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยรับมือกับอาชญากรรมเช่นกัน