ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)
หน้าหลักบทความ

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)

มือใหม่
2mo ago
5m

เส้นแนวโน้มคืออะไร?

ในบริบทของตลาดการเงิน เส้นแนวโน้มคือเส้นทแยงมุมที่วาดบนแผนภูมิ เส้นเหล่านี้จะเชื่อมต่อจุดข้อมูลต่างๆ ทำให้นักวิเคราะห์แผนภูมิและนักเทรดเห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาและระบุแนวโน้มของตลาดได้ง่ายขึ้น เส้นแนวโน้มนี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) 
เครื่องมือนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในตลาดหลักทรัพย์ สกุลเงิน Fiat, อนุพันธ์ และคริปโทเคอร์เรนซี โดยรวมแล้ว เส้นแนวโน้มทำงานในลักษณะเดียวกับแนวรับและแนวต้าน แต่เกิดจากเส้นแนวทแยง แทนที่จะเป็นแนวนอน ทำให้มีความชันเป็นบวกหรือลบ โดยทั่วไป ยิงความชันของเส้นมากเท่าไหร่ แนวโน้มก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น

เราสามารถแบ่งเส้นแนวโน้มได้เป็นสองประเภทหลักๆ ซึ่งได้แก่ เพิ่มสูงขึ้น (เส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือ Uptrend) และลดต่ำลง (เส้นแนวโน้มขาลงหรือ Downtrend) ตามชื่อที่บอก เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะลากจากจุดที่ต่ำกว่าในแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่สูงกว่า โดยเชื่อมต่อจุดที่ต่ำสองจุดหรือมากกว่าดังที่แสดงในภาพตัวอย่างด้านล่างในทางตรงกันข้าม เส้นแนวโน้มขาลงจะลากจากตำแหน่งที่สูงกว่าไปยังตำแหน่งที่ต่ำกว่าในแผนภูมิ และเชื่อมต่อจุดที่สูงสองจุดหรือมากกว่าโดยสรุปแล้ว ความแตกต่างระหว่างเส้นสองประเภทนี้คือการเลือกจุดที่ใช้ลาก ในแนวโน้มขาขึ้น จะมีการลากเส้นโดยใช้จุดที่ต่ำที่สุดในแผนภูมิ (ส่วนล่างของแท่งเทียนเป็นจุดที่สูงกว่าด้านล่าง) ในทางตรงข้าม เส้นแนวโน้มขาลงจะใช้ค่าสูงสุด (ส่วนบนของแท่งเทียนเป็นจุดที่ต่ำกว่าด้านบน)


วิธีการใช้เส้นแนวโน้ม

เป็นไปตามจุดสูงและต่ำของแผนภูมิ เส้นแนวโน้มจะชี้จุดที่ราคาไม่เป็นไปตามแนวโน้มหลัก ทดสอบ และกลับเข้าสู่แนวโน้มนั้น สามารถปรับใช้เส้นเพื่อทดสอบและคาดการณ์ระดับในอนาคตได้ ตราบได้ที่เส้นแนวโน้มไม่ขาด จะถือว่ามีค่าถูกต้อง

แม้ว่าจะสามารถใช้เส้นแนวโน้มได้กับแผนภูมิข้อมูลหลายประเภท เส้นแนวโน้มเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของตลาดได้ แน่นอนว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นชี้ให้เห็นถึงพลังการซื้อที่เพิ่มขึ้น (อุปสงค์สูงกว่าอุปทาน) เส้นแนวโน้มขาลงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม (อุปทานสูงกว่าอุปสงค์) และสัมพันธ์กับราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปริมาณการซื้อขายร่วมด้วยในการวิเคราะห์ลักษณะนี้ ตัวอย่างเช่น หากราคากำลังเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายลดลงหรือมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกัน กรณีนี้อาจให้ภาพที่ไม่ถูกต้องว่าความต้องการเพิ่มขึ้น

ตามที่กล่าวไปแล้ว เส้นแนวโน้มใช้เพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน ซึ่งถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เส้นแนวโน้มขาขึ้นแสดงแนวรับที่ถ้าต่ำกว่าระดับนี้ราคาไม่น่าจะตก ในทางตรงข้าม เส้นแนวโน้มขาลงแสดงให้เห็นถึงแนวต้านซึ่งถ้าสูงกว่านี้ราคาไม่น่าจะเพิ่ม

กล่าวคือ จะพิจารณาว่าแนวโน้มตลาดไม่สามารถเชื่อถือได้เมื่อมีการทะลุระดับแนวรับและแนวต้าน ไม่ว่าจะเป็นลดต่ำลง (สำหรับเส้นแนวโน้มขาขึ้น) หรือการเพิ่มขึ้น (สำหรับเส้นแนวโน้มขาลง) ในหลายๆ กรณี เมื่อระดับที่สำคัญเหล่านี้ไม่สามารถคงค่าตามแนวโน้มได้ แนวโน้มของตลาดมักจะเปลี่ยนทิศทาง

ถึงอย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งที่ขึ้นกับผู้วิเคราะห์ แต่ละคนอาจมีวิธีการในการวาดเส้นแนวโน้มที่ต่างกันไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น อาจเป็นสิ่งดีหากใช้เทคนิค TA หลายๆ แบบร่วมกัน รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยง


การวาดเส้นแนวโน้มที่ถูกต้อง

ตามจริงแล้ว เส้นแนวโน้มสามารถเชื่อมจุดสองจุดใดๆ บนแผนภูมิได้ แต่นักวิเคราะห์แผนภูมิเห็นพ้องกันว่าการใช้สามจุดหรือมากกว่าทำให้เส้นแนวโน้มมีความถูกต้อง ในบางกรณี สองจุดแรกสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้ และจุดที่สาม (ขยายไปในอนาคต) สามารถใช้เพื่อทดสอบความถูกต้องได้

ดังนั้น เมื่อราคาสัมผัสเส้นแนวโน้มสามครั้งหรือมากกว่าโดยไม่ข้ามผ่าน จะสามารถพิจารณาว่าแนวโน้มนั้นถูกต้องได้ การทดสอบเส้นแนวโน้มหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มนั้นไม่ใช่เพียงความบังเอิญที่เกิดจากการแปรผันขึ้นลงของราคา


การตั้งค่าสเกล

นอกเหนือจากการเลือกจุดให้เพียงพอเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มที่เชื่อถือได้แล้ว การพิจารณาการวางค่าให้เหมาะสมขณะวาดก็มีความสำคัญเช่นกัน หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการวางค่าแผนภูมิคือการวางค่าสเกล

ในแผนภูมิการเงิน สเกลเกี่ยวข้องกับลักษณะการแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา สองสเกลที่ได้รับความนิยมคือสเกลทางคณิตศาสตร์และกึ่งลอการิทึม (Semi-Log) ในแผนภูมิคณิตศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกแบบเท่ากันในรูปราคาที่เพิ่มหรือลดลงบนแกน Y ส่วน Semi-Log จะแสดงแบบแปรผันในรูปเปอร์เซ็นต์ 

ตัวอย่างเช่น ราคาที่เปลี่ยนจาก $5 เป็น $10 จะมีระยะเดียวกันบนแผนภูมิทางคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงจาก $120 เป็น $125 แต่ในแผนภูมิ Semi-Log การเพิ่ม 100% ($5 เป็น $10) จะกินสัดส่วนในแผนภูมิมากกว่าเมื่อเทีนบกับการเพิ่ม 4% ของการเปลี่ยนแปลง $120 เป็น $125

การพิจารณาการตั้งค่าแกนมีความสำคัญเมื่อวาดเส้นแนวโน้ม แผนภูมิแต่ละประเภทอาจก่อให้เกิดระดับความสูง-ตำ่ที่แตกต่างกัน และเกิดเส้นแนวโน้มที่ต่างกันไปด้วย


ข้อคิดปิดท้าย

แม้ว่าเส้นแนวโน้มจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน ตัวเลือกเกี่ยวกับจุดที่ใช้ลากเส้นแนวโน้มจะส่งผลต่อระดับความถูกต้องในการแสดงถึงแนวโน้มจริง ทำให้การใช้เส้นแนวโน้มขึ้นกับผู้ใช้ในระดับหนึ่ง 

ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์แผนภูมิบางคนลากเส้นจากส่วนแท่งของเทียน โดยไม่สนใจไส้เทียน ขณะที่บางคนเลือกลากเส้นตามจุดสูงและต่ำของไส้เทียน 
ดังนั้น การใช้เส้นแนวโน้มร่วมกับเครื่องมือแผนภูมิและตัวชี้วัดอื่นๆ จึงมีความสำคัญ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการใช้ตัวชี้วัด TA อื่นๆ ซึ่งรวมถึง Ichimoku CloudsBollinger Bands (BB)MACDStochastic RSIRSI และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่