คำแนะนำการซื้อขายมาร์จิ้นของ Binance
สารบัญ
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายมาร์จิ้นบน Binance
ตัวอย่างการซื้อขาย
คำแนะนำการซื้อขายมาร์จิ้นของ Binance
หน้าหลักบทความ
คำแนะนำการซื้อขายมาร์จิ้นของ Binance

คำแนะนำการซื้อขายมาร์จิ้นของ Binance

ระดับกลาง
Published Jul 5, 2019Updated Aug 4, 2021
6m

วิธีเปิดบัญชีซื้อขายมาร์จิ้นบน Binance

หลังจากเข้าสู่ระบบบัญชี Binance ของคุณ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมบนขวาเพื่อวางบนไอคอนโปรไฟล์ของคุณ การแสดงผลสำหรับผู้ใช้แต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป และจะแสดงอักขระสองตัวแรกของที่อยู่อีเมลของคุณ เมื่อเปิดเมนูดร็อปดาวน์ คลิกที่อีเมลของคุณเพื่อไปยังแดชบอร์ดบัญชี

หากคุณยังไม่ทราบว่าการซื้อขายมาร์จิ้นคืออะไร เราขอแนะนำให้อ่านบทความ “การซื้อขายมาร์จิ้นคืออะไร” ของเราก่อนเปิดบัญชีซื้อขายมาร์จิ้นของคุณบน Binanceตอนนี้คุณจะอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดบัญชีของคุณ คุณจะสามารถดูยอดคงเหลือสำหรับบัญชีของคุณได้ในหน้านี้ ด้านล่าง “รายละเอียดยอดคงเหลือ” ให้คลิกที่ “มาร์จิ้น” เพื่อเริ่มการดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายมาร์จิ้นบน Binance เพื่อเปิดบัญชีมาร์จิ้นบน Binance คุณจะต้องทำการตรวจสอบตัวตนให้เสร็จสิ้น (KYC) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศของคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีดำหรือรายชื่อต้องห้าม คุณยังจำเป็นต้องเปิดใช้การยืนยันแบบ 2FA อีกด้วยคุณจะเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการซื้อขายมาร์จิ้น โปรดอ่านข้อมูลนี้และหากต้องการดำเนินการต่อ ให้คลิกปุ่ม “เปิดบัญชีมาร์จิ้น”โปรดใช้เวลาเพื่ออ่านข้อตกลงเกี่ยวกับบัญชีมาร์จิ้นอย่างถี่ถ้วน หากคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ทำเครื่องหมายที่กล่องและคลิก “ฉันเข้าใจ”


หลังเปิดใช้งานบัญชีมาร์จิ้นของคุณแล้ว คุณจะสามารถโอนเงินทุนจากกระเป๋า Binance แบบธรรมดาไปยังกระเป๋าซื้อขายมาร์จิ้นของคุณได้ การดำเนินการนี้ทำได้โดยคลิกที่แท็บ “กระเป๋า” เลือก “มาร์จิ้น” และคลิกที่ปุ่ม “โอน” ทางด้านขวาของหน้าต่อจากนั้น ให้เลือกเหรียญที่คุณต้องการโอน ในกรณีตัวอย่างนี้ เราจะเลือก เหรียญ Binance (BNB)ใส่ยอดที่คุณต้องการโอนจากกระเป๋า Exchange ไปยังกระเป๋ามาร์จิ้นของคุณ แล้วคลิก “ยืนยันการโอน”หลังจากโอนเหรียญ BNB ไปยังกระเป๋ามาร์จิ้นของคุณ คุณจะสามารถใช้เหรียญเหล่านั้นเพื่อเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในการยืมเงินทุนได้ ยอดคงเหลือในกระเป๋ามาร์จิ้นของคุณจะกำหนดยอดเงินที่คุณสามารถยืมได้ ตามอัตราคงที่เป็น 3:1 (3 เท่า) ดังนั้น หากคุณมี 1 BTC คุณก็สามารถยืมได้อีก 2 ในตัวอย่างนี้ เราจะยืม 0.02 BTCหลังจากเลือกเหรียญที่คุณต้องการยืมและยอดแล้ว ให้คลิก “ยืนยันการยืม”จากนั้นจะมีการปรับ Bitcoin ที่คุณยืมเข้าสู่บัญชีมาร์จิ้นของคุณ โดยตอนนี้คุณสามารถซื้อขายเงินที่กู้ยืมมาได้ ขณะที่มีหนี้เป็น 0.02 BTC บวกกับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยจะอัปเดตทุกๆ 1 ชั่วโมง คุณสามารถตรวจสอบคู่การซื้อขายที่พร้อมใช้งาน รวมถึงอัตราได้ที่หน้าค่าธรรมเนียมมาร์จิ้น

คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของบัญชีมาร์จิ้นของคุณได้โดยไปที่หน้า “ยอดคงเหลือกระเป๋า” และเลือกแท็บ “มาร์จิ้น”ที่ด้านขวาของหน้าจอ คุณจะเห็นระดับมาร์จิ้นซึ่งแสดงระดับความเสี่ยงตามเงินทุนที่กู้ยืม (หนี้รวม) และตามเงินทุนที่คุณถืออยู่เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในบัญชีมาร์จิ้นของคุณ (จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชี)


ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของตลาด ดังนั้น หากราคาเปลี่ยนไปในทางตรงข้ามกับการคาดการณ์ของคุณ สินทรัพย์ของคุณสามารถถูกปิดสัญญาได้ โปรดทราบว่าในกรณีที่คุณถูกปิดสัญญา คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สูตรในการคำนวณระดับมาร์จิ้นคือ

ระดับมาร์จิ้น = มูลค่ารวมของสินทรัพย์ / (มูลค่ารวมที่กู้ยืม + มูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น)

หากระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงเหลือ 1.3 คุณจะได้รับสัญญาณเตือนมาร์จิ้น ซึ่งเป็นคำเตือนว่าคุณควรเพิ่มสินทรัพย์ค้ำประกัน (โดยการฝากทุนเพิ่ม) หรือลดเงินกู้ของคุณ (โดยการชำระเงินที่คุณได้กู้ยืม)

หากระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงเหลือ 1.1 สินทรัพย์ของคุณจะถูกปิดสัญญาโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า Binance จะขายทุนของคุณในราคาตลาดเพื่อจ่ายคืนเงินกู้

หากคุณต้องการใช้เงินที่กู้ยืมมาเพื่อซื้อขาย คุณสามารถไปที่หน้าตลาดแลกเปลี่ยน เลือกแท็บ “มาร์จิ้น” และซื้อขายได้ตามปกติโดยใช้ลิมิต ตลาด และคำสั่ง Stop-Limitหากต้องการชำระหนี้ คลิกที่ปุ่ม “กู้ยืม/ชำระ” แล้วเลือกแท็บ “ชำระ”ยอดทั้งหมดที่ต้องชำระคือจำนวนรวมของยอดที่กู้ยืมบวกกับอัตราดอกเบี้ย ดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณมียอดคงเหลือเพียงพอก่อนดำเนินการต่อ เมื่อคุณพร้อมแล้ว เลือกเหรียญและยอดที่คุณต้องการชำระ แล้วคลิก “ยืนยันการชำระ” โปรดทราบว่าจะมีการชำระดอกเบี้ยของคุณก่อน และคุณสามารถใช้คริปโทเคอร์เรนซีเดียวกันเท่านั้นในการชำระคืนหากคุณต้องการโอนทุนจากกระเป๋ามาร์จิ้นกลับไปยังกระเป๋า Binance แบบธรรมดา ให้คลิก “โอน” และใช้ปุ่มที่อยู่ระหว่างกระเป๋าทั้งสองเพื่อเปลี่ยนทิศทางการโอน จากนั้นเลือกเหรียญและจำนวน แล้วคลิก “ยืนยันการโอน”


คุณสามารถย้ายทุนจากกระเป๋าหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าได้อย่างอิสระโดยปราศจากค่าธรรมเนียม แต่โปรดทราบว่าหากคุณมีสินทรัพย์ที่กู้ยืมอยู่ ระดับความเสี่ยงของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินทุนในกระเป๋ามาร์จิ้นลดลง หากระดับความเสี่ยงของคุณสูงเกินไป มีโอกาสที่สินทรัพย์ของคุณจะถูกปิดสัญญา ดังนั้น โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าการซื้อขายมาร์จิ้นทำงานอย่างไรก่อนเริ่มใช้


ตัวอย่างการซื้อขาย

อลิซเชื่อว่าราคาของ BNB จะสูงขึ้น ดังนั้น เธอจึงต้องการเปิด BNB แบบเลเวอร์เลจ Long Position ในกรณีนี้ เธอต้องโอนเงินทุนไปยังกระเป๋ามาร์จิ้นก่อน และจากนั้นต้องยืม BTC ต่อมาเธอใช้ BTC ที่ยืมเพื่อซื้อ BNB หากราคาของ BNB เพิ่มสูงขึ้นตามที่อลิซคาดการณ์ไว้ เธอสามารถขายสินทรัพย์และชำระ BTC ที่กู้ยืมมาพร้อมดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องได้ เงินส่วนที่เหลือจากการซื้อขายจะถือเป็นกำไรของเธอ

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายมาร์จิ้นสามารถส่งผลเพิ่มทั้งกำไรและการขาดทุนได้ ดังนั้น หากตลาดเคลื่อนที่ไปในทางตรงข้ามกับ Position ของอลิซ การขาดทุนของเธอก็จะมากขึ้น