Vad är intervallbunden handel? Olika strategier för intervallbunden handel under en marknad som rör sig i sidled
Hem
Artiklar
Vad är intervallbunden handel? Olika strategier för intervallbunden handel under en marknad som rör sig i sidled

Vad är intervallbunden handel? Olika strategier för intervallbunden handel under en marknad som rör sig i sidled

Avancerad
Publicerad Mar 15, 2023Uppdaterad Mar 31, 2023
6m

TL;DR

Strategier för intervallbunden handel är metoder genom vilka handlare kapitaliserar på en marknad som rör sig i sidled – även kallad för en sidledsmarknad. Till exempel kommer användare som handlar i sidled att upprepade gånger köpa en tillgång till lågt pris på supportnivån och sedan sälja den till ett högt pris på motståndsnivån.

Hur fungerar en sidledsmarknad?

För att förstå intervallbundna strategier måste en handlare först förstå hur en sidledsmarknad (eller en intervallmarknad) fungerar.

Som namnet antyder är en sidledsmarknad en handelsmiljö där prishändelserna rör sig i en horisontell kanal mellan höga och låga priser. Tanken är att sidledsrörelsen skapar relativt förutsägbara höga och låga nivåer för handelstillgångarna. Du kan använda några tekniska indikatorer som Average True Range (ATR) och High Low Bands (HLB) för att identifiera intervallbundna marknader.

Naturligtvis är det omöjligt att förutsäga marknadens beteende med 100 % noggrannhet. Handlare som försöker kapitalisera på en sidledsmarknad kan till exempel missa en överhängande rusning, eller ännu värre – uppleva en kraftig förlust under en baisseartad nedåtgående trend. 

Vad är intervallbunden handel?

Även om den härstammar från traditionella marknader som börsen och valutor, är intervallbunden handel även populärt bland kryptohandlare.

Kryptohandlare utnyttjar sidledsmarknader genom att identifiera de viktigaste supportnivåerna (låga priser) och motståndsnivåerna (höga priser). Tillgångar på trendlinjen för supportnivån erbjuder en optimal chans att köpa lågt, medan handlare säljer högt när tillgångarna når trendlinjen för motstånd. Detta område där priserna svänger fram och tillbaka kallas intervallet, även kallat priskanalen.

Här är ett exempel som kan hjälpa dig att förstå bättre: Låt oss säga att en tillgång rutinmässigt har gått mellan 50 $ och 53 $ under de senaste dagarna. Handlare som använder en intervallbunden strategi skulle köpa tillgången för 50 $ (support) och sälja tillgången för 53 $ (motstånd). 

Vinsten blir betydligt lägre än att tajma en rusning, men marknaderna trendar inte permanent i en riktning. Ibland kommer marknaden att pausa och röra sig i sidled, innan den fortsätter sin tidigare trend. Å andra sidan kan marknaden befinna sig i en period av obeslutsamhet innan en sida tvingar fram en vändning.

Vilka är de olika typerna av strategier för intervallbunden handel?

Köp

Efter att handlaren har identifierat intervallet är den enklaste strategin att placera en köporder nära supportnivån och en säljorder nära motståndsnivån.

Rusningar och ras

Den uppenbara risken för intervallbundna strategier är att missa en rusning, eller ännu värre, ett ras. 

Handlarna mildrar ofta denna risk genom att lägga stoppa förlust-order nära tillgångens support- och motståndsnivåer. Om tillgången bryter priskanalen byter handlarna ofta strategi eller väntar tills intervallbundna förhållanden återkommer.

Exempel på intervallbunden handel och automatiserade handelsstrategier

För att spara tid och slippa tråkiga jobb, som att analysera diagram och lägga order manuellt, utnyttjar vissa kryptoanvändare produkter som är utformade för att efterlikna intervallbundna handelsstrategier. Dessa produkter tillåter användarna att utnyttja en sidledsmarknad utan att lägga en handelsorder. De tillhandahåller vanligtvis ett tillgängligt intervall som: 

  1. Placerar gränser för uppåt- och nedåtgående risker.

  2. Gör att användarna kan gå in i och lämna marknaden inom en mer flexibel tidsperiod.

Binances produkt Range Bound (intervallbunden) förenklar till exempel de komplexa strategierna som krävs när handlare står inför en sidledsmarknad. När användare prenumererar på Range Bound kan två scenarier utvecklas.

Scenario 1

Om tillgången håller sig inom det fastställda prisintervallet under prenumerationsperioden får användaren belöningar baserat på den potentiella årliga procentsatsen (Annual Percentage Rate/APR) som visas på avräkningsdatumet. 

Priset håller sig inom intervallet under den intervallbundna prenumerationsperioden.

Scenario 2

Om tillgången berör eller överskrider det angivna prisintervallet under prenumerationsperioden får användaren mindre än sitt ursprungliga insättningsbelopp. 

Priset överskrider gränserna under den intervallbundna prenumerationsperioden.

Den mest uppenbara risken för handel med intervallbundna tillgångar är att hamna på fel sida av marknaden. Kryptovaluta är en volatil tillgång som är svår att förutsäga. Ingen person, handelsstrategi eller algoritm kan spekulera om prishändelser helt korrekt. 

Även om en marknad kan variera och därigenom skapa till synes identiska mönster, finns det ingen säkerhet för när tillgången kommer att närma sig eller bryta trendlinjerna. Tillgångar är antingen stillastående eller låsta tills köp- eller försäljningsprisnivåerna aktiveras. Dessutom utsätts handlare som inte ställer in stoppa förlust-order för ytterligare förlustrisker.

Användare kan även få mindre än det belopp de ursprungligen satte in för vissa intervallbundna produkter, om den underliggande tillgångens referenspris överstiger det förutbestämda prisintervallet.

När handlare prenumererar på en intervallbunden produkt är deras tillgångar dessutom låsta och de kommer inte att kunna avbryta eller lösa in den före avräkningsdatumet.

Sammanfattningsvis

Intervallbunden handel kan vara en bra strategi för erfarna handlare som är medvetna om sin risktolerans och har en gedigen förståelse för teknisk analys. Med tanke på kryptomarknadernas volatila karaktär i allmänhet krävs det ansträngning, disciplin och vaksamhet för att bygga en sund handelsstrategi. 

Om du funderar på att handla på en sidledsmarknad kan du använda exemplen i den här artikeln som utgångspunkt. Som alltid bör handlare göra sin due diligence innan de investerar i en ekonomisk möjlighet.

Mer information


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.