Så här beräknar du positionsstorlek inom handel
Hem
Artiklar
Så här beräknar du positionsstorlek inom handel

Så här beräknar du positionsstorlek inom handel

Nybörjare
Publicerad May 6, 2020Uppdaterad Nov 11, 2022
6m

Introduktion

Oavsett hur stor din portfölj är måste du ha en korrekt riskhantering. Annars kan du snabbt tappa kontrollen över ditt konto och drabbas av stora förluster. Veckor eller till och med månader av vinster kan utplånas av en enda dålig handel.

Ett grundläggande mål när det gäller handel eller investeringar är att undvika att fatta känslomässiga beslut. Eftersom ekonomisk risk är inblandad kommer känslorna att spela en enorm roll. Du måste kunna hålla dem i schack, så att de inte påverkar dina handels- och investeringsbeslut. Det är därför det är användbart att ha regler under dina investerings- och handelsaktiviteter.

Låt oss kalla dessa regler för ditt handelssystem. Syftet med detta system är att hantera risker, men det är lika viktigt att hjälpa till att eliminera onödiga beslut. På det här sättet kommer ditt handelssystem inte att tillåta dig att fatta förhastade och impulsiva beslut när tiden för sådant kommer.

När du skapar dessa system måste du tänka på några saker. Hur lång är din investeringsperiod? Hur stor är din risktolerans? Hur mycket kapital kan du riskera? Det finns många andra saker att tänka på, men i den här artikeln kommer vi att fokusera på en specifik aspekt – nämligen hur du dimensionerar dina positioner för enskilda affärer.

För att göra detta måste vi först avgöra hur stort ditt handelskonto är och hur mycket av det du är villig att riskera på en enda handel.


Så här bestämmer du kontostorleken

Även om detta kan verka som ett enkelt och till och med överflödigt steg är det ett viktigt övervägande. Speciellt när du är nybörjare så kan det hjälpa att allokera vissa delar av din portfölj till olika strategier. På så sätt kan du mer exakt spåra de framsteg du gör med olika strategier och också minska risken för att förlora för mycket.

Låt oss till exempel säga att du tror på Bitcoins framtid och har en långsiktig position undangömd i en hårdvaruplånbok. Det är förmodligen bäst att inte räkna med detta som en del av ditt handelskapital.

På detta sätt kan du helt enkelt bestämma kontostorleken genom att titta på det tillgängliga kapitalet som du kan allokera till en viss handelsstrategi.


Så här bestämmer du kontorisken

Det andra steget är att bestämma din kontorisk. Detta innebär att du bestämmer vilken procentandel av ditt tillgängliga kapital som du är villig att riskera på en enda handel. 


2-procentregeln

I den traditionella finansvärlden finns det en investeringsstrategi som kallas 2-procentregeln. Enligt denna regel bör en handlare inte riskera mer än 2 % av sitt konto på en enda handel. Vi kommer att gå igenom vad detta betyder mer exakt, men låt oss först justera detta för att passa bättre för de volatila kryptovalutamarknaderna.

2-procentregeln är en strategi som är lämplig för investeringsstilar som vanligtvis innebär att du bara går in i några få och långsiktiga positioner. Den är också vanligtvis skräddarsydd för mindre volatila tillgångar än kryptovalutor. Om du är en aktiv handlare kan det vara bra att vara ännu mer konservativ än så här, särskilt när du precis börjar med handel. Så låt oss i det här fallet ändra detta till 1-procentregeln istället.

Denna regel säger att du inte ska riskera mer än 1 % av ditt konto under en enda handel. Betyder detta att du bara ska gå in i affärer med 1 % av ditt tillgängliga kapital? Absolut inte! Det betyder bara att om din handelsidé är fel och ditt stopp för förlust aktiveras, förlorar du bara 1 % av tillgångarna på ditt konto.


Så här bestämmer du handelsrisken 

Hittills har vi fastställt vår kontostorlek och kontorisk. Så hur bestämmer vi då positionens storlek för en enda handel?

Vi tittar på var ogiltigheten för vår handelsidé aktiveras.

Detta är ett avgörande övervägande och gäller för nästan alla strategier. När det gäller handel och investeringar kommer förluster alltid att vara en del av spelet. I själva verket kommer de med säkerhet att inträffa. Det här är ett sannolikhetsspel – inte ens de bästa handlarna har alltid rätt. Egentligen kan vissa handlare ha fel mycket mer än de har rätt och ändå gå med vinst. Hur är detta möjligt? Allt handlar om korrekt riskhantering, att ha en handelsstrategi och hålla fast vid denna.

Därför måste varje handelsidé ha en ogiltighetspunkt. Det är här vi säger: "vår originalidé var fel och vi borde lämna denna position för att minska ytterligare förluster". Praktiskt sett betyder det bara att vi placerar vår order för att stoppa förlust.

Sättet att bestämma denna punkt är helt baserat på individuell handelsstrategi och den specifika konfigureringen. Ogiltighetspunkten kan baseras på tekniska parametrar, till exempel ett stöd- eller motståndsområde. Den kan också baseras på indikatorer, ett trendbrott i marknadsstrukturen eller något helt annat.

Det finns inte en metod som passar alla för att bestämma din nivå för att stoppa förlust. Du måste själv bestämma vilken strategi som passar din stil bäst och bestämma ogiltighetspunkten baserat på den.Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!Så här beräknar du positionsstorlek

Så nu har vi alla verktyg vi behöver för att beräkna positionsstorleken. Låt oss säga att vi har ett konto med 5 000 dollar. Vi har fastställt att vi inte vill riskera mer än 1 % på en enda handel. Det betyder att vi inte kan förlora mer än 50 dollar på en enda handel.

Låt oss säga att vi har gjort vår analys av marknaden och fastställt att ogiltigheten för vår handelsidé aktiveras på 5 % från vårt första inträde. När marknaden går emot oss med 5 % lämnar vi i själva verket handeln och tar förlusten på 50 dollar. Med andra ord bör 5 procent av vår position vara 1 procent av vår kontobalans. 

  • Kontostorlek – 5 000 dollar

  • Kontorisk – 1 %

  • Ogiltighetspunkt (avståndet till stopp av förlust) – 5 %

Formeln för att beräkna positionsstorleken är denna:

positionsstorlek = kontostorlek x kontorisk/ogiltighetspunkt
positionsstorlek = 5 000 dollar x 0,01/0,05
1 000 dollar = 5 000 dollar x 0,01/0,05

Positionsstorleken för denna handel kommer alltså att vara 1 000 dollar. Genom att följa den här strategin och avsluta vid ogiltighetspunkten kan du minska en stor potentiell förlust. För att korrekt utöva denna modell måste du även ta hänsyn till de avgifter du ska betala. Du bör också tänka på potentiell avvikelse, särskilt om du handlar med en tillgång med lägre likviditet.

För att illustrera hur detta fungerar kan vi öka vår ogiltighetspunkt till 10 %, men ha kvar de andra värdena. 

positionsstorlek = 5 000 dollar x 0,01/0,1
500 dollar = 5 000 dollar x 0,01/0,1

Vårt stopp av förlust är nu dubbelt så långt borta som vår första post. Så om vi vill riskera samma belopp på vårt konto halveras positionsstorleken vi kan ta.


Sammanfattningsvis

Beräkningen av positionsstorlekar baseras inte på någon godtycklig strategi. Den handlar om att bestämma kontorisken och titta på var handelsidén blir ogiltig innan du går in i en handel.

En lika viktig aspekt av denna strategi är genomförandet. När du har bestämt positionsstorleken och ogiltighetspunkten bör du inte överskrida dem när handeln är live.

Det bästa sättet att lära sig riskhanteringsprinciper som dessa är genom övning. Gå till Binance och sätt dina nyvunna kunskaper på prov!