En snabbguide till dubbel investering på Binance
Innehållsförteckning
Introduktion
Viktiga fördelar med Dubbel investering 
Hur fungerar Binance Dubbel investering?
Viktiga terminologier för Dubbel investeringsprodukten
Hur beräknas min avkastning?
Hur du automatiskt sammansätter din avkastning från Dubbel investering
Sammanfattningsvis
En snabbguide till dubbel investering på Binance
Hem
Artiklar
En snabbguide till dubbel investering på Binance

En snabbguide till dubbel investering på Binance

Nybörjare
Publicerad Sep 17, 2020Uppdaterad Jan 17, 2023
7m

TL;DR

 • Dubbel investering låter dig tjäna ränta, oavsett marknadens riktning. 

 • Använd dubbel investering Köp lågt för att köpa krypto till ett lägre pris i framtiden och tjäna ränta.

 • Använd dubbel investering Sälj högt för att sälja krypto till ett högre pris i framtiden och tjäna ränta.

 • Om målpriset uppnås kommer din insättning att användas för att köpa/sälja kryptovaluta. Om det inte uppnås kommer din insättning och dina ränteintäkter att returneras till dig.

 • Du kan sammanställa dina intäkter och flytta över dina positioner med funktionen automatisk sammansättning.


Introduktion

Vi vet alla att för att få avkastning på en investering så måste vi köpa lågt och sälja högt. Detsamma gäller för investeringar i kryptovalutor. Binance-produkten Dubbel investering är ett utmärkt sätt att utnyttja möjligheterna att köpa lågt och sälja högt samtidigt som den ger dig ytterligare avkastning. Låt oss sätta oss in i hur det fungerar och exakt hur du kan komma igång.


Viktiga fördelar med Dubbel investering 

Binance Dubbel investering ger användarna 4 viktiga fördelar:

 • Köp lågt eller sälj högt:  produkten Dubbel investering ger dig en chans att köpa krypto till ett lägre pris eller sälja krypto till ett högre pris. 

 • Hög ränteavkastning:  du tjänar en hög passiv inkomst oavsett vilken riktning marknaden går.

 • Brett urval: du kan välja mellan en mängd olika tillgångar och ställa in måldatum och pris efter eget tycke.

 • Inga handelsavgifter:  noll handelsavgifter när målet uppnås och köp- eller säljordern utförs. 


Hur fungerar Binance Dubbel investering?

Binance-produkten Dubbel investering ger användarna en chans att köpa krypto till ett lägre pris eller sälja krypto till ett högre pris i framtiden. Den gör det också möjligt för användare att tjäna hög ränta under prenumerationsperioden, oavsett marknadens riktning. För många erbjuder Dubbel investering ett alternativ till spothandel med gränsorder på Binance handelsplattform. 

Det finns två typer av Dubbel investeringsprodukter: Köp lågt och sälj högt

Köp lågt-produkter ger dig chansen att köpa din önskade krypto till ett lägre pris i framtiden. Sälj högt-produkter ger dig chansen att sälja din befintliga krypto till ett högre pris i framtiden. 

Köp lågt med Dubbel investering

Det finns två anledningar till varför du kanske vill använda Köp lågt med Dubbel investering: 

1. Använda dina befintliga stablecoin-innehav för att köpa krypto till önskat pris, på önskat datum och även göra ytterligare intäkter.

2. Samla fler stablecoins genom ränteintäkter.

Sälj högt med Dubbel investering

På samma sätt ger Sälj högt i Dubbel investeringsprodukten även två användningsområden:

1. Sälja dina befintliga kryptoinnehav till önskat pris på önskat datum och även göra ytterligare intäkter. 

2. Samla mer krypto genom ränteintäkter.

Handelsstrategier

Köp högt och sälj lågt kan enkelt användas i ett antal olika handelsstrategier. Se till att kolla in vår LINK-guide för rekommendationer om de bästa strategierna för Dubbel investering. Dessa sex tekniker kan hjälpa till att maximera avkastningen och nå dina investeringsbehov.


Viktiga terminologier för Dubbel investeringsprodukten

Innan vi går in på hur dessa produkter fungerar ska vi reda ut några av termerna som du behöver känna till:

1. Prenumerationsbelopp – beloppet som deponeras när du prenumererar på Dubbel investering.

2. Målpris – ett fast pris till vilket du vill köpa eller sälja en kryptovaluta. 

3. Avräkningsdatum – ett fastställt datum när du vill köpa eller sälja kryptovaluta. Du kommer även att få din investeringsavkastning på detta datum. 08:00 (UTC) är kontrollpunkten för att avgöra om målpriset har uppnåtts eller inte. 

4. Avräkningspris – ett marknadsprisgenomsnitt 30 minuter före 08:00 (UTC) på avräkningsdatumet. Avräkningspriset och målpriset avgör om du lyckas köpa lågt eller sälja högt.

5. Den årliga avkastningen (Annual percentage yield/APY) – räntan som du tjänar om du låser din krypto i en Dubbel investering-produkt under ett år. Om din APY till exempel är 36,5 %, är en uppskattning av din dagliga effektiva avkastning 36,5 % / 365 dagar = 0,1 %.

6. Prenumerationsperiod – antalet dagar från prenumerationsdatumet till avräkningsdatumet.


Hur prenumererar jag på Dubbel investering?

Att använda Binance-produkten Dubbel investering är ganska enkelt om du är bekant med hur produkten fungerar.  Följ nedanstående steg för att enkelt prenumerera på Dubbel investering.

1. Gå till sidan Dubbel investering


2. Välj den krypto som du vill köpa eller sälja.


3. Slutför frågesporten om Dubbel investering om det är första gången du använder produkten.


4. Bestäm dig sedan för om du vill Köpa lågt eller Sälja högt.


5. Välj ett målpris och ett avräkningsdatum.


6. Ange ditt prenumerationsbelopp, godkänn våra villkor och klicka sedan på [Prenumerera].


7. Nu är du klar! Dina tillgångar kommer att avräknas inom 6 timmar efter kontrollpunkten för avräkningsdatumet (08:00 UTC). Du kan kontrollera dina tidigare order på sidan Dubbel investeringshistorik.

Nybörjarläget

Om du inte är bekant med Dubbel investering har vi alternativet "Nybörjarläge" tillgängligt via en växlingsknapp. Nybörjarläget har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom prenumerationsprocessen. 

När du väl är bekant med Dubbel investering kan du använda samma växlingsknapp för att stänga av nybörjarläget och använda våra avancerade funktioner. 


Hur beräknas min avkastning?

Det finns två avkastningskomponenter i Dubbel investering: ränteintäkter och prenumerationsbelopp. Din avkastning varierar beroende på om målpriset har uppnåtts eller inte.

Låt oss först ta en titt på hur ränteintäkterna beräknas. Ränteintäkterna beräknas med hjälp av nedanstående formel: 

Ränteintäkterna = Prenumerationsbeloppet x APY-% x Prenumerationsperioden (i dagar) / 365

För Köp lågt med Dubbel investering finns det två möjliga scenarier.

1) När målpriset uppnås på avräkningsdatumet (dvs. priset är detsamma som eller under målpriset):

a) Ditt prenumerationsbelopp och dina ränteintäkter kommer att användas för att köpa krypto till målpriset. 

b) Formel: (Prenumerationsbeloppet + ränteintäkterna) / målpriset

2) När målpriset INTE uppnås på avräkningsdatumet:

a) Du får ditt prenumerationsbelopp och dina ränteintäkter utan någon konvertering.

b) Formel: Prenumerationsbelopp + ränteintäkter


För Sälj högt med Dubbel investering finns det också två möjliga scenarier.

1) När målpriset uppnås på avräkningsdatumet (dvs. priset är detsamma som eller över målpriset):

a) Ditt prenumerationsbelopp och dina ränteintäkter kommer att användas för att sälja krypto till målpriset.

b) Formel: (Prenumerationsbeloppet + ränteintäkterna) x målpriset 

2) När målpriset INTE uppnås på avräkningsdatumet:

a) Du får ditt prenumerationsbelopp och dina ränteintäkter utan någon konvertering.

b) Formel: Prenumerationsbelopp + ränteintäkter


På varje avräkningsdatum använder Binance 08:00 UTC som kontrollpunkt för att avgöra om avräkningspriset har nått målpriset eller inte. Avräkningspriset är ett marknadsprisgenomsnitt 30 minuter före 08:00 (UTC) på avräkningsdatumet. Dina tillgångar kommer att återgå till dig inom 6 timmar efter kontrollpunkten för avräkningsdatumet (08:00 UTC).


Hur du automatiskt sammansätter din avkastning från Dubbel investering

En vanlig investeringsstrategi är att sammansätta dina intäkter för att öka avkastningen. Dubbel investering kan automatisera denna process åt dig med funktionen automatisk sammansättning.

På avräkningsdatumet för en öppen position i Dubbel investering kan du automatiskt återprenumerera på en ny position med ett avräkningsdatum som inträffar på nästa tillgängliga avräkningsdatum.

Avräkningsdatumet för BTC och ETH inträffar varje tisdag och fredag. Avräkningsdatumet för alla andra digitala tillgångar är varje fredag. Upp till 30 minuter före avräkningsdatumet kan du välja att aktivera/inaktivera funktionen automatisk sammansättning.

Det finns två planer för automatisk sammansättning:

1. Grundläggande plan

 • Om målpriset uppnås stoppas automatisk sammansättning. Systemet stänger positionen och distribuerar avkastningen. 

 • Om målpriset inte uppnås fortsätter automatisk sammansättning. Systemet prenumererar automatiskt på en ny position med avräkning på nästa tillgängliga avräkningsdatum tills målpriset uppnås.

Om det nuvarande målpriset för sälj högt inte uppnås kommer dina tillgångar automatiskt att samlas till en ny position i sälj högt på avräkningsdatumet. Om målpriset uppnås avslutas funktionen automatisk sammansättning.

2. Avancerad plan

 • Om målpriset uppnås prenumerrar systemet automatiskt på en ny position med avräkning på nästa tillgängliga avräkningsdatum i motsatt riktning

 • Om målpriset inte uppnås prenumererar systemet automatiskt på en ny position med avräkning på nästa tillgängliga avräkningsdatum i samma riktning. Ett exempel: du prenumererar på en Sälj hög-produkt och målpriset har inte uppnåtts. Automatisk sammansättning öppnar en ny Sälj högt-position för dig.

Om det aktuella sälj högt-målpriset uppnås i vårt exempel öppnar dubbel investering en ny köp låg-position med avräkning på nästa tillgängliga avräkningsdatum. Om målpriset inte uppnås samlas dina tillgångar automatiskt in till en ny sälj högt-position på avräkningsdatumet.Sammanfattningsvis

Dubbel investering på Binance är ett bra sätt att tjäna sidointäkter oavsett åt vilken riktning marknaden går. Om du är en investerare eller handlare med ett Binance-konto som vill göra mer än att satsa eller låna ut dina HODL-coin kan dubbel investering vara ett bra sätt att diversifiera

Du kan tjäna pengar på din marknadsvy och försöka säkra priser som slår marknaden med extra ränta med säkerhet i denna Binance-produkt. Se som alltid till att du gör din egen efterforskning i ämnet innan du investerar dina tillgångar.