Čo je peňaženka multisig?
Domov
Články
Čo je peňaženka multisig?

Čo je peňaženka multisig?

Rozšírené
Zverejnené Dec 19, 2018Aktualizované Feb 9, 2023
5m

Multisig je skratka anglického zloženého slova multi-signature (viacero podpisov), čo je špecifický typ digitálneho podpisu, ktorý umožňuje dvom alebo viacerým používateľom podpisovať dokumenty ako skupina. Technológia multisig sa preto vytvára kombináciou viacerých jedinečných podpisov. Technológia multisig sa používa vo svete kryptomien. Princíp však existoval už dávno pred vytvorením bitcoinu.

Vo svete kryptomien bola technológia prvýkrát použitá na bitcoinové adresy v roku 2012, čo nakoniec viedlo k vytvoreniu peňaženiek multisig o rok neskôr. Adresy multisig je možné použiť v rôznych súvislostiach. Väčšina prípadov ich použitia však súvisí s bezpečnostnými otázkami. Tu si predstavíme ich použitie v rámci kryptomenových peňaženiek.


Ako to funguje?

Ako jednoduchú paralelu si môžeme predstaviť bezpečnostnú schránku, ktorá má dva zámky a dva kľúče. Jeden kľúč má Alica a druhý má Bob. Jediný spôsob, ako môžu schránku otvoriť, je použiť oba kľúče súčasne. Ani jeden nemôže otvoriť schránku bez súhlasu toho druhého.

Jednoducho povedané, k finančným prostriedkom uloženým na adrese multisig je možný prístup iba zadaním 2 alebo viacerých podpisov. Použitie peňaženky multisig preto umožňuje používateľom vytvoriť ďalšiu úroveň zabezpečenia svojich prostriedkov. Skôr, než sa posunieme ďalej, je dôležité porozumieť základom štandardnej bitcoinovej adresy, ktorá sa spolieha na jeden kľúč (adresa s jedným kľúčom).


Porovnanie: jeden kľúč a multisig

Bitcoiny sú väčšinou uložené na štandardnej adrese s jedným kľúčom. To znamená, že ktokoľvek vlastní príslušný privátny kľúč, má prístup k finančným prostriedkom. To znamená, že na podpisovanie transakcií je potrebný iba jeden kľúč. Ktokoľvek, kto tento privátny kľúč má, môže prevádzať coiny na základe vlastného uváženia. Na autorizáciu nepotrebuje žiadnu inú osobu.

Aj keď správa adresy s jedným kľúčom je rýchlejšia a jednoduchšia, predstavuje množstvo problémov, najmä čo sa týka bezpečnosti. Vďaka jedinému kľúču sú prostriedky chránené jediným bodom zlyhania. Kybernetickí zločinci preto neustále vyvíjajú nové techniky phishingu s cieľom pokúsiť sa ukradnúť prostriedky používateľov kryptomien.

Navyše, adresy s jedným kľúčom nie sú najlepšou voľbou pre firmy podnikajúce vo svete kryptomien. Predstavte si, že finančné prostriedky veľkej spoločnosti sú uložené na štandardnej adrese s jediným privátnym kľúčom. To znamená, že privátny kľúč je zverený buď jedinej osobe alebo súčasne viacerým osobám. To určite nie je to najbezpečnejšie riešenie.

Peňaženky multisig ponúkajú riešenie oboch týchto problémov. Na rozdiel od jedného kľúča, prostriedky uložené na adrese multisig je možné presúvať len v prípade poskytnutia viacerých podpisov (ktoré sú generované použitím rôznych privátnych kľúčov). 

V závislosti od spôsobu konfigurácie adresy multisig je možné vyžadovať rôznu kombináciu kľúčov. Najbežnejšou kombináciou je 2/3, kde na prístup k prostriedkom na adrese s 3 podpismi stačia 2 z nich. Existuje však mnoho ďalších kombinácií, napríklad 2/2, 3/3, 3/4 atď.

Existuje množstvo možných použití tejto technológie. Tu sú niektoré z najbežnejších prípadov použitia kryptomenových peňaženiek s viacerými podpismi.


Zvýšenie bezpečnosti

Používaním peňaženky multisig môžu používatelia predchádzať problémom spôsobeným stratou alebo krádežou privátneho kľúča. Takže aj v prípade ohrozenia jedného z kľúčov sú prostriedky stále v bezpečí.

Predstavte si, že Alica vytvorí multisig adresu s kombináciou 2/3 a potom uloží každý privátny kľúč na iné miesto alebo zariadenie (napr. mobilný telefón, notebook a tablet). Dokonca ani v prípade krádeže jej mobilného zariadenia nebude mať zlodej prístup k jej finančným prostriedkom, pretože bude mať iba 1 z 3 kľúčov. Podobné je to aj pri phishingových útokoch a malvéri. Tiež majú menšiu pravdepodobnosť úspechu, pretože hacker sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostane k jedinému zariadeniu a kľúču.

Okrem škodlivých útokov, ak Alica stratí jeden zo svojich privátnych kľúčov, stále má prístup k svojim finančným prostriedkom pomocou ďalších 2 kľúčov.


Dvojfaktorová autentifikácia

Vytvorením peňaženky multisig ktorá vyžaduje dva kľúče, môže Alica vytvoriť mechanizmus dvojfaktorovej autentifikácie na prístup k svojim finančným prostriedkom. Napríklad môže mať jeden privátny kľúč uložený vo svojom notebooku a druhý vo svojom mobilnom zariadení (prípadne dokonca napísaný na kúsku papiera). Tým zabezpečí, že transakciu bude môcť uskutočniť iba niekto, kto má prístup k obom kľúčom.

Nezabudnite však, že používanie technológie multisig ako dvojfaktorovej autentifikácie môže byť nebezpečné. Najmä v prípade adresy multisig s kombináciou 2/2. Ak stratíte jeden z kľúčov, nebudete mať prístup k svojim finančným prostriedkom. Preto je bezpečnejším riešením použiť kombináciu 2/3 alebo službu dvojfaktorovej autentifikácie tretej strany, ktorá počíta so záložnými kódmi. Čo sa týka obchodných účtov na kryptoburze, dôrazne sa odporúča používať aplikáciu Google Authenticator.


Podmienečné transakcie

Vytvorenie peňaženky multisig 2/3 môže umožniť podmienečnú transakciu medzi dvoma stranami (Alica a Bob), ktorá zahŕňa tretiu stranu (Charlie) ako dôveryhodného rozhodcu pre obe strany pre prípad, že niečo nepôjde podľa plánu.

V takomto scenári Alica najskôr vloží prostriedky, ktoré sa uzamknú (ani jeden z používateľov k nim nemá prístup individuálne). Ak potom Bob dodá tovar alebo služby podľa dohody, obaja môžu použiť svoje kľúče na podpísanie a realizáciu transakcie.

Charlie, rozhodca, bude musieť zasiahnuť iba v prípade sporu. Vtedy bude môcť použiť svoj kľúč na vytvorenie podpisu, ktorý podľa Charlieho úsudku poskytne buď Alica alebo Bob.


Rozhodovanie

Správna rada môže použiť peňaženku multisig na kontrolu prístupu k finančným prostriedkom spoločnosti. Napríklad vytvorením peňaženky 4/6, kde má každý člen predstavenstva jeden kľúč, nemôže žiadny člen predstavenstva prostriedky zneužiť. Preto možno vykonať len rozhodnutia, ktoré odsúhlasí väčšina.


Nevýhody

Hoci peňaženky multisig sú dobrým riešením pre celý rad problémov, netreba zabúdať, že s nimi súvisia určité riziká a obmedzenia. Nastavenie adresy multisig si vyžaduje určité technické znalosti, najmä ak sa nechcete spoliehať na poskytovateľov tretích strán.

Navyše, keďže blockchain a adresy multisig sú relatívne nové, môže byť náročné hľadať právne prostriedky v prípade, že niečo nepôjde podľa plánu. Neexistuje žiadny zákonný správca finančných prostriedkov uložených do spoločnej peňaženky s viacerými držiteľmi kľúčov.


Záverečné myšlienky

Aj napriek niekoľkým nevýhodám majú peňaženky multisig množstvo zaujímavých použití, vďaka ktorým sú bitcoin a ďalšie kryptomeny ešte užitočnejšie a príťažlivejšie – najmä pre firmy. Požadovaním viac ako jedného podpisu na prevod finančných prostriedkov poskytujú peňaženky multisig zvýšenú bezpečnosť a umožňujú uskutočňovanie podmienečných transakcií bez potreby tretích strán. Je preto pravdepodobné, že používanie tejto technológia bude v budúcnosti častejšie.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.