Rýchly sprievodca produktom Binance Dual Investment
Obsah
Úvod
Kľúčové výhody duálneho investovania 
Ako funguje duálne investovanie?
Dôležité pojmy duálneho investovania
Ako sa vypočítavajú výnosy?
Ako automaticky zložiť výnosy z duálnej investície
Záverečné myšlienky
Domov
Články
Rýchly sprievodca produktom Binance Dual Investment

Rýchly sprievodca produktom Binance Dual Investment

Začiatočník
Zverejnené Sep 17, 2020Aktualizované Jan 17, 2023
7m

Zhrnutie

 • Duálne investovanie umožňuje zarábať úroky bez ohľadu na smerovanie trhu. 

 • Využite produkt Buy Low Dual Investment na nákup kryptomien za nižšiu cenu v budúcnosti a získajte úrok.

 • Využite produkt Sell High Dual Investment na predaj kryptomien za vyššiu cenu v budúcnosti a získajte úrok.

 • Ak dosiahnete Cieľovú cenu, váš vklad sa použije na nákup/predaj kryptomeny. Ak ju nedosiahnete, váš vklad a úrokový výnos sa vám vráti.

 • Pomocou funkcie automatického zloženia môžete zložiť svoje zárobky a prevrátiť svoje pozície.


Úvod

Všetci vieme, že ak chceme dosiahnuť návratnosť investície, musíme nakupovať pri nízkych cenách a predávať za vysoké. Investovanie do kryptomien nie je iné. Binance Dual Investment poskytuje skvelý spôsob, ako využiť príležitosti   nakupovať pri nízkych cenáchpredávať pri vysokých a zároveň získať dodatočné výnosy. Poďme sa zamyslieť nad tým, ako to funguje a ako presne môžete začať.


Kľúčové výhody duálneho investovania 

Binance Dual Investment poskytuje používateľom štyri kľúčové výhody:

 • Nakupovať nízko alebo predávať vysoko: Duálna investícia umožňuje kúpiť krypto za nižšiu cenu alebo predať krypto za vyššiu cenu. 

 • Vysoký úrokový výnos:  Získate vysoký pasívny príjem bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh uberá.

 • Široký výber: Môžete si vybrať zo širokej škály aktív a nastaviť cieľový dátum a cenu podľa svojich predstáv.

 • Žiadne obchodné poplatky:  Nulové poplatky za obchodovanie, keď dosiahnete cieľ a vykoná sa nákupný alebo predajný príkaz. 


Ako funguje duálne investovanie?

Binance Dual Investment poskytuje používateľom možnosť kúpiť krypto za nižšiu cenu alebo predať krypto za vyššiu cenu v budúcnosti. Používateľom tiež umožňuje získať vysoký úrokový výnos počas obdobia predplatného bez ohľadu na smerovanie trhu. Pre mnohých ponúka duálne investovanie alternatívu k spotovému obchodovaniu  s limitnými príkazmi na obchodnej platforme Binance. 

Existujú dva typy produktov duálneho investovania:  nakupovať nízkopredávať vysoko

Produkty nákupu za nízke ceny poskytujú možnosť kúpiť si v budúcnosti požadovanú kryptomenu za nižšiu cenu. Produkty predaja za vysoké ceny vám umožnia mať v budúcnosti šancu predať svoje existujúce krypto za vyššiu cenu. 

Duálne investovanie s nákupom za nízku cenu

Existujú dva dôvody, prečo by ste mohli chcieť využiť duálnu investíciu s nákupom za nízke ceny: 

1. Použite svoje existujúce držby stablecoinov na nákup kryptomien za požadovanú cenu v požadovanom dátume a tiež získajte dodatočné zárobky.

2. Akumulujte viac stablecoinov prostredníctvom úrokových výnosov.

Duálna investícia s predajom za vysoké ceny

Podobne aj duálna investícia s predajom za vysoké ceny ponúka dva prípady použitia:

1. Predajte svoje existujúce držby kryptomien za požadovanú cenu k požadovanému dátumu a tiež získajte dodatočné zárobky. 

2. Akumulujte viac kryptomien prostredníctvom úrokových výnosov.

Obchodné stratégie

Funkcie predaja pri vysokých cenách a nákup pri nízkych cenách možno ľahko použiť v množstve rôznych obchodných stratégií. Odporúčania týkajúce sa najlepších stratégií duálneho investovania nájdete v našom sprievodcovi LINK. Týchto šesť techník vám môže pomôcť maximalizovať výnosy a dosiahnuť vaše investičné potreby.


Dôležité pojmy duálneho investovania

Predtým, ako sa dostaneme k tomu, ako tieto produkty fungujú, definujme niektoré pojmy, ktoré budete potrebovať poznať:

1. Čiastka zápisu –  Suma vložená pri predplácaní duálnej investície.

2. Cieľová cena – Stanovená cena, za ktorú chcete kúpiť alebo predať kryptomenu. 

3. Dátum vyrovnania - Stanovený dátum, kedy chcete kúpiť alebo predať kryptomenu. V tento deň získate aj návratnosť svojej investície. 08:00 (UTC) je kontrolný bod, ktorý rozhodne, či bola alebo nebola dosiahnutá cieľová cena. 

4. Cena vyrovnania – priemerná trhová cena v čase 30 minút pred 08:00 (UTC) v Deň vyrovnania. Cena vyrovnania a Cieľová cena určujú, či sa vám podarí nakúpiť nízko alebo predať vysoko.

5. Ročný percentuálny výnos (APY) - Úrok, ktorý by ste zarobili, ak by ste pri duálnej investícii svoje kryptomeny na rok uzamkli. Ak je napríklad váš APY 36,5 %, potom je odhad vášho denného efektívneho výnosu 36,5 % / 365 dní = 0,1 %.

6. Obdobie zápisu - Počet dní odo dňa zápisu do Dátumu vyrovnania.


Ako si predplatiť duálnu investíciu?

Využívanie duálnej investície je celkom jednoduché, ak ste oboznámení s tým, ako produkt funguje.  Ak si chcete predplatiť duálne investovanie, postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie.

1. Prejdite na stránku Duálne investovanie


2. Vyberte kryptomenu, ktorú chcete kúpiť.


3. Ak produkt používate prvýkrát, vyplňte kvíz o duálnom investovaní.


4. Rozhodnite sa, či budete nakupovať pri nízkej cene alebo predávať pri vysokej cene.


5. Zvoľte si Cieľovú cenu a Dátum vyrovnania.


6. Zadajte sumu predplatného, vyjadrite súhlas s našimi podmienkami a kliknite na [Prihlásiť sa].


7. Všetko je pripravené! Vaše prostriedky budú zúčtované do 6 hodín po kontrolnom čase (08:00 UTC) v Dátume vyrovnania. Svoje predchádzajúce objednávky si môžete skontrolovať na stránke História duálneho investovania.

Režim začiatočníkov

Ak nie ste oboznámení s duálnym investovaním, máme k dispozícii možnosť „Režim pre začiatočníkov “ s prepínačom. Súčasťou režimu pre začiatočníkov je podrobný sprievodca, ktorý vám pomôže prejsť procesom predplácania. 

Keď sa s duálnym investovaním zoznámite, môžete pomocou rovnakého prepínača vypnúť režim pre začiatočníkov a využívať naše pokročilé funkcie. 


Ako sa vypočítavajú výnosy?

Pri duálnom investovaní sú dve zložky výnosov:  príjem z úrokov a  suma predplatného. Návratnosť bude závisieť od toho, či bola alebo nebola dosiahnutá Cieľová cena.

Najprv sa pozrime na to, ako sa vypočítava úrokový výnos. Úrokový príjem sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: 

Úrokový výnos = suma predplatného x APY % x obdobie predplatného (v dňoch) / 365

V prípade duálnej investície s nákupom za nízku cenu existujú dva možné scenáre.

1)Keď sa dosiahne Cieľová cena v Dátume vyrovnania (t.j. cena je na úrovni Cieľovej ceny alebo pod ňou):

a) Vaša suma predplatného a úrokový výnos sa použijú na nákup kryptomien za Cieľovú cenu. 

b) Vzorec:  (Suma predplatného + úrokový výnos) / Cieľová cena

2)Keď sa Cieľová cena nedosiahne v Dátume vyrovnania:

a) Sumu predplatného a úrokový výnos získate bez akejkoľvek konverzie.

b) Vzorec: Suma zápisu + úrokový výnos


Pre Duálnu investíciu predávať vysoko existujú tiež dva možné scenáre.

1)Keď sa dosiahne Cieľová cena v Dátume vyrovnania (t.j. cena je rovnaká alebo vyššia ako Cieľová cena):

a) Vaša suma za predplatné a úrokový príjem sa použijú na predaj kryptomien za Cieľovú cenu.

b) Vzorec: (Suma predplatného + úrokový výnos) x Cieľová cena 

2)Keď sa Cieľová cena nedosiahne v Dátume vyrovnania:

a) Sumu predplatného a úrokový výnos získate bez akejkoľvek konverzie.

b) Vzorec: Suma zápisu + úrokový výnos


Vždy v Dátume vyrovnania používa Binance čas 08:00 UTC ako kontrolný čas na rozhodnutie, či Cena vyrovnania dosiahla Cieľovú cenu alebo nie. Cena vyrovnania je priemerná trhová cena v čase 30 minút pred 08:00 UTC v deň vyrovnania. Vaše prostriedky vám budú vrátené do 6 hodín po čase kontroly (08:00 UTC) v Dátume vyrovnania.


Ako automaticky zložiť výnosy z duálnej investície

Bežnou investičnou stratégiou je znásobiť svoje zárobky, aby sa zvýšili výnosy. Duálna investícia dokáže tento proces zautomatizovať za vás pomocou funkcie Auto-Compound.

V Dátume vyrovnania akejkoľvek otvorenej pozície duálneho investovania sa môžete automaticky znova prihlásiť na novú pozíciu s Dátumom vyrovnania, ktorý nastane v najbližší dostupný Dátum vyrovnania.

Dátumy zúčtovania pre BTC a ETH sa vyskytujú každý utorok a piatok. Dátum zúčtovania pre všetky ostatné digitálne aktíva je každý piatok. Až 30 minút pred Dátumom vyrovnania si môžete zvoliť zapnutie/vypnutie funkcie automatického zloženia.

K dispozícii sú dva plány automatického zloženia:

1. Základný plán

 • Ak sa dosiahne Cieľová cena, funkcia Auto-Compound sa zastaví. Systém uzavrie pozíciu a rozdelí výnosy. 

 • Ak sa nedosiahne Cieľová cena, funkcia Auto-Compound bude pokračovať. Systém sa automaticky prihlási na novú pozíciu s vyrovnaním v najbližší dostupný Dátum vyrovnania, kým sa nedosiahne Cieľová cena.

Predstavte si, že ak sa nedosiahne aktuálna Cieľová cena pri predaji za vysokú cenu, v Dátume vyrovnania sa vaše prostriedky automaticky zložia do novej pozície s predajom za vysokú cenu. Ak sa dosiahne Cieľová cena, duálna investícia ukončí funkciu Auto-Compound.

2. Pokročilý plán

 • Ak sa dosiahne Cieľová cena, systém automaticky zapíše novú pozíciu  s vyrovnaním v najbližší dostupný Dátum vyrovnania  v  opačnom smere

 • Ak sa Cieľová cena nedosiahne, systém sa automaticky prihlási na novú pozíciu s vyrovnaním  v najbližší dostupný Dátum vyrovnania  v  rovnakom smere. Napríklad ste si predplatili produkt  Predaj pri vysokej cene a nedosiahli ste Cieľovú cenu. Funkcia Auto-Compound vám otvorí novú  pozíciu Predaja pri vysokej cene.

V našom príklade, ak sa dosiahne aktuálna Cieľová cena predaja pri vysokej cene, duálna investícia otvorí novú pozíciu nákupu pri nízkej cene s vyrovnaním v najbližší dostupný Dátum vyrovnania. Ak sa Cieľová cena nedosiahne, v Dátume vyrovnania sa vaše prostriedky automaticky zložia do novej pozície predaja pri vysokej cene.Záverečné myšlienky

Binance Dual Investment umožňuje zarábať pasívny príjem bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh uberá. Ak ste investor alebo obchodník s účtom Binance, ktorý chce robiť viac, než len staviť alebo požičiavať svoje HODLed coiny, môže byť produkt Dual Investment dobrým spôsobom  diverzifikácie

So zabezpečením produktu Binance môžete situáciu na trhu speňažiť a pokúsiť sa hedžovať trhové ceny s dodatočným úrokom. Ako vždy, pred investovaním svojich prostriedkov si v tejto oblasti  urobte vlastný prieskum.