Príručka pre začiatočníkov pre tokeny Binance leveraged (BLVT)
Obsah
Úvod
Čo sú tokeny Binance leveraged (BLVT)?
Ako fungujú tokeny Binance leveraged?
Prečo používať tokeny Binance leveraged?
Aké sú poplatky za používanie tokenov Binance leveraged (BLVT)?
Ako nakupovať a vyplácať tokeny Binance leveraged
Záverečné myšlienky
Príručka pre začiatočníkov pre tokeny Binance leveraged (BLVT)
Domov
Články
Príručka pre začiatočníkov pre tokeny Binance leveraged (BLVT)

Príručka pre začiatočníkov pre tokeny Binance leveraged (BLVT)

Stredne pokročilý
Zverejnené May 25, 2020Aktualizované Jan 31, 2023
7m

Úvod

Pákové tokeny poskytujú expozíciu cene kryptomeny s finančnou pákou bez rizika likvidácie. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť vyššie zisky, ktoré vám môže zabezpečiť produkt s pákovým efektom, pričom sa nemusíte starať o riadenie pozície s finančnou pákou. To znamená, že nemusíte spravovať kolaterál ani udržiavať maržové požiadavky. A samozrejme, riziko likvidácie je prakticky nulové.

Počiatočný návrh pákových tokenov priniesla burza derivátov FTX. Tieto tokeny boli veľmi diskutovanou témou, najmä preto, že z dlhodobého hľadiska nefungujú tak, ako by ste to od nich očakávali. Tokeny Binance leveraged (BLVT) ponúkajú alternatívne riešenie.


Čo sú tokeny Binance leveraged (BLVT)?

Tokeny Binance leveraged (BLVT) sú obchodovateľné aktíva na spot trhu Binance. Každý token BLVT predstavuje kôš otvorených pozícií na trhu futures kontraktov bez splatnosti. BLVT je teda v podstate tokenizovaná verzia futures pozícií s finančnou pákou.

Prvé dostupné BLVT sú BTCUPBTCDOWN. Cieľom tokenu BTCUP je generovať zisky s finančnou pákou, keď cena bitcoinu stúpa, zatiaľ čo cieľom BTCDOWN je generovať zisky s finančnou pákou, keď cena bitcoinu klesá. Tieto zisky s finančnou pákou dosahujú hodnotu 1,25- až 4-násobok. V ďalšej kapitole sa pozrieme na to, prečo je to tak a ako sa zameriavajú na túto finančnú páku.

V súčasnosti sú tokeny Binance leveraged uvedené a obchodovateľné iba priamo na Binance a nemôžete si ich vybrať do vlastnej peňaženky. Upozorňujeme, že tokeny Binance leveraged sa nevydávajú v rámci reťazca.


Ako fungujú tokeny Binance leveraged?

Jedným z hlavných rozdielov medzi tokenmi BLVT a inými typmi pákových tokenov je, že tokeny BLVT sa nesnažia udržiavať trvalú finančnú páku. Namiesto toho sa zameriavajú na cieľový rozsah variabilnej finančnej páky. V prípade tokenov BTCUP a BTCDOWN je rozsah v hodnote 1,25- až 4-násobku. Funguje ako permanentný cieľ finančnej páky pre tokeny. Cieľom je maximalizovať potenciálne zisky, keď cena stúpa, a minimalizovať riziká likvidácie, keď cena klesá.

Táto cieľová finančná páka nie je konštantná a nie je verejne viditeľná. Prečo je to tak? Hlavným cieľom je zabrániť predbiehaniu. Ak sa tieto tokeny opätovne vyvážia vo vopred definovaných intervaloch, môžu sa nájsť spôsoby, aby túto známu udalosť dokázali využiť aj iní obchodníci. Keďže cieľová finančná páka nie je konštantná, opätovné vyváženie tokenov nie je vynútené, pokiaľ to trhové podmienky nepovažujú za potrebné. Takže skrytie cieľovej finančnej páky zmierňuje tieto stratégie, pretože obchodníci nemôžu predvídať udalosti opätovného vyvažovania.

Pákové tokeny sa obchodujú na spot trhu Binance. Okrem toho sa môžu tiež vymieňať za hodnotu, ktorú predstavujú. V tomto prípade budete musieť zaplatiť poplatok za vyrovnanie. Vo väčšine prípadov však bude lepšie, ak z pozície vystúpite na spot trhu, nie prostredníctvom procesu vyrovnania. Vystúpenie z pozície prostredníctvom vyrovnania je zvyčajne drahšie ako vystúpenie na spot trhu, pokiaľ nenastane niečo ako udalosť Čierna labuť. To je dôvod, prečo sa takmer vždy odporúča vystúpenie z pozície BLVT na spot trhu.

Na stránke pákového tokenu uvidíte výraz Čistá hodnota aktíva (NAV). Označuje hodnotu vašich pákových tokenov denominovaných v USDT. Keď si vyplatíte svoje tokeny, USDT, ktoré získate, sa určia podľa NAV.


Prečo používať tokeny Binance leveraged?

Jeden z hlavných zdrojov zmätku okolo pákových tokenov spôsobuje koncept s názvom volatility drag. Jednoducho povedané, volatility drag je škodlivý vplyv, ktorý má volatilita na vašu investíciu v priebehu času. Čím väčšia volatilita a dlhší časový horizont, tým výraznejší je vplyv volatility drag na výkonnosť pákových tokenov.

Pákové tokeny vo všeobecnosti fungujú tak, ako by ste očakávali v časoch silného trendu a vysokej dynamiky trhu. Pre bočný trh však neplatí to isté. Na riešenie tohto problému spoločnosť Binance vytvorila variabilnú finančnú páku. Opätovné vyváženie BLVT sa uskutočňuje iba v časoch extrémne vysokej volatility a inak nie je potrebné ich pravidelné opätovné vyváženie. Aj keď to nezmierňuje problém úplne, výrazne to znižuje dlhodobé účinky volatility drag na výkonnosť BLVT.


Aké sú poplatky za používanie tokenov Binance leveraged (BLVT)?

Keď obchodujete s BLVT, musíte mať na pamäti poplatky, ktoré zaplatíte.

Ako prvé zaplatíte obchodné poplatky. Keďže BLVT sa obchodujú na spot trhoch ako akékoľvek iné coiny, ako napríklad BTC, ETH alebo BNB, platia pre ne rovnaké obchodné poplatky. Svoju aktuálnu úroveň poplatkov si môžete skontrolovať tu.

Budete tiež musieť zaplatiť poplatky za správu. Nezabúdajte, že tieto tokeny predstavujú otvorené pozície na trhu futures. Keď kupujete pákový token, v podstate kupujete tokenizovanú verziu týchto pozícií. Preto aby ste udržali tieto pozície otvorené, budete musieť zaplatiť poplatok za správu vo výške 0,01 % na deň. To predstavuje ročnú mieru vo výške 3,5 %.

Okrem toho, ak držíte tokeny BLVT, existujú dva spôsoby, ako opustiť svoju pozíciu. Jedným zo spôsobov je predať token na spot trhu. To je predsa jednoduché. Máte však aj možnosť ich vyplatenia za hodnotu, ktorú predstavujú. Keď si použitím tohto postupu vyplatíte svoje BLVT, dostanete hodnotu svojich tokenov v USDT. V tomto prípade budete musieť zaplatiť poplatok za vyrovnanie vo výške 0,1 % z hodnoty vašich tokenov.

Je nutné poznamenať, že za normálnych trhových podmienok bude lepšie, ak svoju pozíciu opustíte na spot trhu. Tento mechanizmus vyrovnania poskytuje dodatočný spôsob, ako opustiť pozície počas mimoriadnych podmienok na trhu.

Ďalšia vec, ktorú treba brať do úvahy, je financovanie. Ako už viete, BLVT predstavujú otvorené futures pozície. To znamená, že na tieto pozície sa vzťahujú poplatky za financovanie. Týmito sa však nemusíte znepokojovať. Nevyplácajú sa medzi držiteľmi pákových tokenov, ale medzi obchodníkmi na futures trhu. Netreba však na ne zabúdať, pretože poplatky za financovanie zaplatené na účet futures sa odrážajú v hodnote BLVT.


Zistite, ako nakupovať BTC bez toho, aby ste sa vystavili riziku likvidácie na Binance.


Ako nakupovať a vyplácať tokeny Binance leveraged

BLVT sú uvedené na spot trhu Binance, spolu s ostatnými coinmi a tokenmi. Nájdete ich však na inom mieste: pod záložkou ETF v Pokročilom obchodnom rozhraní. Je to preto, aby ste sa vyhli zmätkom a mohli odlíšiť tieto tokeny od iných typov obchodovateľných aktív.


Páry ETF na Binance


Stránku Pákové tokeny nájdete aj na hornej lište domovskej stránky Binance. Nasledujúce kroky popisujú, ako kúpiť tokeny Binance leveraged (BLVT).


  1. Prihláste sa na Binance.

  2. Umiestnite kurzor myši na Deriváty na hornej lište a vyberte možnosť Pákové tokeny.

  3. Vyberte obchodný pár BLVT, s ktorým chcete obchodovať. 

  4. Tým sa presuniete na vstupnú stránku BLVT.

  5. Kliknite na Kúpiť a dostanete sa do Pokročilého obchodného rozhrania.

  6. Skôr než začnete, prečítajte si Vyhlásenie o riziku. Ak máte viac ako 18 rokov a súhlasíte s vyhlásením, začiarknite políčko a pokračujte kliknutím na tlačidlo Potvrdiť.

  7. Teraz by ste mali byť schopní obchodovať s BLVT podobne, ako obchodujete s inými coinmi a tokenmi.


Napríklad tu je stránka pre BTCUP. Ak už máte BLVT a chcete si ich vyplatiť, môžete tak urobiť na tejto stránke (kliknite na tlačidlo Vyplatiť). Tu si tiež môžete pozrieť svoju históriu vyrovnania.


Záverečné myšlienky

BLVT vám poskytujú expozíciu cene kryptomeny s finančnou pákou bez problémov so správou pozície s finančnou pákou. 

Vďaka variabilnej cieľovej finančnej páke by z dlhodobého hľadiska výkonnosť BLVT mala byť konzistentnejšia. Aj keď držanie BLVT nie je ekvivalentom držania pozície s finančnou pákou, BLVT je možné použiť na rozšírenie sady obchodných nástrojov a optimalizáciu obchodnej stratégie.