Linie trendu - wprowadzenie do tematu
Spis Treści
Co dokładniej kryje się pod pojęciem Linia trendu?
Do czego mogą przydać mi się linie trendu?
Rysowanie poprawnych linii trendu
Ustawienia skali
Zakończenie
Linie trendu - wprowadzenie do tematu
Strona GłównaArtykuły
Linie trendu - wprowadzenie do tematu

Linie trendu - wprowadzenie do tematu

Początkujący
Published Sep 9, 2019Updated Apr 22, 2021
5m

Co dokładniej kryje się pod pojęciem Linia trendu?

W kontekście rynków finansowych linie trendu to nic innego jak linie łączące jeden punkt z drugim na wykresie. Linie pomagają traderom wizualizować ruchy cen na rynkach i identyfikować potencjalne trendy rynkowe. Trend lines są uważane za jedno z najbardziej podstawowych narzędzi Analizy Technicznej (TA).
Linie trendów są bardzo często wykorzystywane na tradycyjnych giełdach skupionych na walutach fiducjarnych, instrumentach pochodnych, ale i tych skupionych na dziedzinie kryptowalut. Zasadniczo rzecz ujmując, linia trendu działa jak  wsparcie i swoiste poziomy oporu , ale nie są liniami poziomymi, a przekątnymi. Linia trendu może być nachylona dodatnio lub ujemnie. Ogólnie rzecz biorąc, im większe nachylenie linii, tym silniejszy jest dany trend na rynku.

Linie trendu można podzielić na dwie podstawowe kategorie: rosnące (linie trendu wzrostowego) i malejące (linie trendu trendu spadkowego). Jak sama nazwa wskazuje, linia trendu wzrostowego powstaje z punktów danych znajdujących się na niższych poziomach i łączy się z punktami na wyższych poziomach. Linie trendu mogą również łączyć dwa lub więcej punktów danych na niższych poziomach, co ilustruje poniższa grafika.Z drugiej strony linia trendu spadkowego jest rysowana z wyższej do niższej pozycji na wykresie. Łączy ze sobą dwa lub większą ilość punktów danych na wyższym poziomie.Podsumowując, różnica między tymi dwoma typami linii polega na wyborze punktów, które zostaną użyte do ich narysowania. W trendzie wzrostowym linie zostaną narysowane przy użyciu najniższych punktów na wykresie z danego okresu (np. dolnej części świecy z tzw. higher lows). Z drugiej strony linie trendu spadkowego są rysowane przy użyciu najwyższych wartości z danego okresu (tj. górnej części świeci z tzw. lower highs).


Do czego mogą przydać mi się linie trendu?

Bazując na ruchach cenowych z danego okresu, linie trendu są w stanie wskazać Ci w których miejscach (momentach) cena przez chwilę wydawała się przeciwstawiać panującemu trendowi, przetestowała go, a następnie odwróciła na swoją korzyść. Tak powstałą linię można następnie przedłużyć, aby spróbować przewidzieć ważne poziomy wsparcia i oporu w przyszłości. Wśród traderów przyjęło się również, iż do czasu do póki linia nie zostanie przełamana, to jest uważana za dostarczającą poprawne sygnały.

O ile linie trendu mogą zostać narysowane bazując na wszelkiego rodzaju wykresach danych, to najczęściej jednak wykorzystuje się je na zbiorach danych odnoszących się do cen i wykresów cen. Oznacza to, że mogą one również zapewniać wgląd w trendy związane z podażą i popytem na rynku. Linie trendu wzrostowego są w stanie wskazywać na rosnącą siłę nabywczą (gdy popyt jest większy niż podaż), a linie trendu spadkowego - będąc powiązanymi ze stałymi spadkami cen - sugerować odwrotną sytuację (gdy podaż jest wyższa niż popyt).

Przy analizie informacji przekazywanych Ci przez linie trendu musisz jednak pamiętać o uwzględnianiu w swoich wnioskach takich dodatkowych czynników jak np. wolumen handlowy w danym okresie. Dla przykładu, jeśli cena danego aktywa rośnie, ale jego wolumen handlowy maleje lub jest stosunkowo niski, to opierając się jedynie na linii trendu wywnioskował(a)byś, iż na rynku wzrasta popyt - co nie do końca było by zgodne z rzeczywistością.

Linie trendu służą do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu, a więc jednymi z najważniejszych pojęć z dziedziny  analizy technicznej. Linia trendu wzrostowego pokazuje potencjalne poziomy wsparcia, poniżej których cena raczej nie spadnie. Natomiast linia trendu spadkowego podkreśla poziomy oporu, powyżej których cena raczej nie wzrośnie.

Co warte podkreślenia, wykryty trend rynkowy może zostać uznany za nieważny (nieaktualny), gdy odkryte poziomy wsparcia i oporu zostaną przełamane - w dół (w przypadku linii trendu wzrostowego) albo w górę (w przypadku linii trendu spadkowego). W sytuacji w której dochodzi do przełamania kluczowych poziomów wsparcia lub oporu na rynku wzrasta tendencja do zmiany kierunku trendu.

Analizę techniczną należy jednak traktować z należytym dystansem. Każdy z traderów może narysować linię trendu dla tego samego zbioru danych i okresu czasu w inny sposób. To właśnie dlatego zaleca się łączenie wielu technik i wskaźników AT, a nawet filtrowanie powstałych przy ich pomocy wyników przy wykorzystaniu analizy fundamentalnej. Korzystanie z wielu technik i wskaźników AT i AF jednocześnie pozwala zmniejszyć ryzyko wykrycia fałszywych trendów lub oparcia swoich decyzji handlowych o złe sygnały.


Rysowanie poprawnych linii trendu

Chociaż z technicznego punktu widzenia linie trendu mogą zostać wykorzystane do połączenia dwóch dowolnych punktów na wykresie, to w środowisku traderów i analityków finansowych przyjęło się, iż linia trendu staje się obowiązująca (ważna; dostarcza prawidłowych informacji) jeżeli do jej utworzenia wykorzysta się trzech lub więcej punktów. W niektórych przypadkach pierwsze dwa punkty tworzące linię trendu można wykorzystać do zdefiniowania potencjału trendu, a trzeci punkt lub więcej punktów (osadzonych w przyszłości - w miejscu gdzie nie ma jeszcze danych) można wykorzystać do przetestowania skuteczności przyjętych założeń.

Tym samym, gdy cena danego aktywa dotknie linii trendu trzy lub więcej razy, nie przekraczając jej, to wyznaczony trend można uznać za ważny. Wielokrotne testowanie linii trendu sugeruje, że trend nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności spowodowanym wahaniami cen.


Ustawienia skali

Poza użyciem wystarczającej liczby punktów potrzebnych do utworzenia ważnej (działającej) linii trendu, ważne również jest, aby wziąć pod uwagę odpowiednie ustawienia podczas jej rysowania. Do najważniejszych ustawień wykresu należą ustawienia skali wykresu.

Na wykresach prezentujących cenę skala odnosi się do sposobu wyświetlania zmian ceny. Dwie najpopularniejsze skale, to arytmetyczna i półlogarytmiczna (semi-log). Na wykresie arytmetycznym, gdy cena przesuwa się w górę lub w dół wzdłuż osi Y, to zmiany wartości na wykresie wyrażane są w równomierny sposób. Wykresy semi-log z kolei wyrażają różnice w ujęciu procentowym.

Dla przykładu, zmiana ceny z 5 USD na 10 USD wyglądała by tak samo na wykresie arytmetycznym, jak zmiana ceny ze 120 do 125 USD. Na wykresie semi-log natomiast 100% wzrost ceny (od 5 do 10 USD) zajmowałby znacznie większą część wykresu, w przeciwieństwie do 4% wzrostu ceny ze 120 na 125 USD.

To właśnie dlatego przed narysowaniem linii trendu dobór odpowiednich ustawień wykresu jest tak ważny. Każdy z zestawów ustawień wykresu może generować inną interpretację tych samych danych przy okazji rysowania linii trendu.


Zakończenie

O ile linie trendu są bez wątpienia przydatnym narzędziem z dziedziny analizy technicznej, to generowane przez nie sygnały są dalekie od doskonałości. Wybór punktów, które zostaną następnie wykorzystane do narysowania linii trendu, wpływa na stopień w jakim będzie ona odzwierciedlać rzeczywiste trendy. Mówiąc wprost: linie trendu są nieco subiektywnym narzędziem.

Niektórzy z analityków i traderów wolą rysować linie trendu na podstawie samych korpusów świec, ignorując przy tym ich  knoty (cienie). Inni z kolei wolą rysować linie bazując właśnie na samych knotach. Jak widać dobór ustawień i założeń jest więc bardzo subiektywny. 
To właśnie dlatego należy pamiętać o tym, aby nie opierać swoich strategii ani decyzji handlowych jedynie na informacjach i sygnałach dostarczanych przez same linie trendu. Obecnie istnieje już bardzo wiele narzędzi (wskaźników) do analizy technicznej, które świetnie sprawdzają się w przypadku ich wykorzystania z liniami trendu, a są to m.in: Ichimoku Clouds (Chmury Ichimoku), Bollinger Bands (Wstęgi Bollingera), MACD, Stochastic RSI czy  średnie kroczące.