Wytłumaczenie działania systemu dopasowującego strony zlecenia na Binance DEX
Spis Treści
Po co powstał Binance Chain/Binance DEX?
 
W jaki sposób na DEX dopasowywane są strony zlecenia?
 
Przykłady opisujące działanie Silnika Dopasowującego
Wytłumaczenie działania systemu dopasowującego strony zlecenia na Binance DEX
Strona Główna
Artykuły
Wytłumaczenie działania systemu dopasowującego strony zlecenia na Binance DEX

Wytłumaczenie działania systemu dopasowującego strony zlecenia na Binance DEX

Średnio zaawansowany
Opublikowane May 30, 2019Zaktualizowane Jan 14, 2022
8m

Czym Binance DEX różni się od Binance.com

 

Zawartość:

 

Po co powstał Binance Chain/Binance DEX?

Nadrzędnymi wartościami idącymi za utworzeniem Binance Chain i Binance DEX było 

stworzenie zdecentralizowanego rynku handlowego wbudowanego w blockchain. Na DEX, Twoje środki (czytaj aktywa) nie są wysyłane do giełdy lub portfela kontrolowanego przez giełdę. Zamiast tego księga zleceń (ang. order book) jak również i same transakcje handlowe odbywają się bezpośrednio w sieci blockchain. Dzięki temu nie występują również żadne opłaty pośrednie (płacone np. na poczet giełdy). Taka konstrukcja sprawia, że użytkownik końcowy uiszcza jedynie koszty sieciowe (związane z przesyłem środków w sieci blockchain), a dodatkowo zyskuje pełną i wyłączną kontrolę nad swoimi środkami.

 

Najważniejsze funkcjonalności Binance Chain

Sieć Binance Chain opiera się na algorytmie konsensusu, który zapewnia jej Odporność na tzw. Problem Bizantyjskich Generałów (BFT). W skrócie oznacza to, że sieć blockchain pozostaje bezpieczna tak długo, jak co najmniej ⅔ węzłów ją zabezpieczających pozostanie uczciwa. Taka konstrukcja sprawia również, że z momentem dodania transakcji do bloku, staje się ona nieodwracalna i ostateczna. Ryzyko modyfikacji łańcucha przez złośliwych aktorów jak również i dokonanie się forku są zerowe. Czas zatwierdzenia bloków w Binance Chain około 1 sekundy, co z kolei daje możliwość osiągnięcia wysokiej przepustowości transakcji (wskaźnik TPS). Na moment pisania tego artykułu, Binance Chain jest jedną z najszybszych komercyjnie wdrożonych sieci blockchain. Przy tej okazji warto również wspomnieć, iż orderbook na Binance DEX przechowywany jest w całości w Binance Chain - co oznacza, iż każdy, kto uruchomi swój własny pełny węzeł, uzyska pełną kopię księgi zleceń.

 

W jaki sposób Binance DEX różni się od giełdy Binance.com:

 • Typ zleceń: Na Binance DEX można wystawić jedynie zlecenia typu limit
 • Mechanizm dopasowywania stron zlecenia: Ze względu na naturę sieci blockchain, bloki produkowane są konkretnych odstępach czasu, dlatego też na Binance DEX nie dochodzi do ciągłego dopasowywania stron zlecenia tak jak ma to miejsce w przypadku większości scentralizowanych giełd. Zamiast tego dopasowywanie stron zlecenia odbywa się na bazie mechanizmu tzw. okresowego parowania licytacyjnego (ang. periodic auction matching), które odbywa się dla wszystkich zleceń wystawionych przed i w obecnym bloku.

 • Zlecenia handlowe tworzone są z środków zdeponowanych na portfelach własnych każdego z użytkowników (takich jak np. Trust Wallet) do których giełda nie ma żadnego dostępu. Obsługiwane są zarówno portfele sprzętowe (ang. hardware wallets) jak i portfele w postaci specjalnych aplikacji (ang. software wallets).

 

W jaki sposób na DEX dopasowywane są strony zlecenia?

Jeśli nie chcesz zagłębiać się w specyfikację i wytłumaczenie logiki silnika dopasowującego, możesz spokojnie pominąć tę sekcję i przejść bezpośrednio do sekcji “Przykłady opisujące działanie Silnika Dopasowującego”.

 

Na giełdach (zarówno tradycyjnych, jak i kryptowalut) istnieją dwa podstawowe typy silników dopasowujących strony zlecenia:

 • Ciągłe - gdzie strony zlecenia są stale do siebie dopasowywane

 • Licytacyjne - gdzie dopasowanie odbywa się w założonym przedziale czasowym przy wykorzystaniu reguł licytacji

Na Binance DEX silnik dopasowujący zlecenia jest typu licytacyjnego. Zlecenia użytkowników zbierane są przy okazji ukazania się nowego bloku, a wszystkie otwarte zlecenia powstałe do ostatniego bloku są dopasowywane na końcu obecnie przetwarzanego bloku.

 

Główne założenie Silnika Dopasowującego

 • Dopasowywanie stron zlecenia odbywa się raz na każdy blok

 • Dopasowanie ma miejsce kiedy najwyższa cena kupna (bid), jest większa od najniższej ceny sprzedaży (ask)

 • W każdym bloku wybierana jest tylko 1 cena, która funkcjonuje jako cena dopasowania wszystkich otwartych zleceń

 • W procesie dopasowywania stron zlecenia priorytetowo traktowana jest agresywność cenowa zleceń, a dopiero później moment ich wystawienia i zaakceptowania (numer bloku w którym się znalazły)

Każda próba dopasowania następuje po zapisaniu bloku w łańcuchu (a więc osiągnięcia przez niego statusu „mined” - wykopany). Próba dopasowania odbywa się w następujących krokach:

 • Określenie ceny wypełnienia dla całego bloku na podstawie następujących elementów:

  • Maksymalny wykonywalny wolumen handlowy

  • Minimalna nadwyżka

  • Presja rynkowa

  • Cena referencyjna

 • Przydział wartości wypełnienia konkretnych zleceń odbywa się na następujących zasadach:

  • zlecenia o najwyższej cenie bid są dopasowywane do zleceń o najniższej cenie ask;
  • jeżeli wszystkie zlecenia bid lub ask o określonej cenie wypełnienia z bloku nie mogą zostać w pełni wypełnione odpowiednimi zleceniami ask lub bid, to w pierwszej kolejności wypełniane (dopasowywane) są zlecenia ze wcześniejszych bloków;

  • jeżeli wszystkie zlecenia bid lub ask o określonej cenie wypełnienia z bloku nie będą mogły być w pełni wypełnione odpowiednimi zleceniami bid lub ask, a zostały one wystawione w tym samym bloku, to przydzielone im wypełnienie bazować będzie proporcjonalnie na ich wielkości. Jeżeli z kolei zlecenia nie będą mogły być wypełnione “po równo”, odpowiedni algorytm deterministyczny zagwarantuje uczciwy przydział i wybór przy użyciu losowych identyfikatorów zleceń.

 

Przykłady opisujące działanie Silnika Dopasowującego

Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na scenariusze 3,4 i 5 - w szczególności jeżeli określił(a)byś siebie jako skorego tradera lub handlujesz na bardzo niestabilnych lub niepłynnych rynkach (inaczej rynkach o niewielkim wolumenie handlowym).

 

Scenariusz 1: Brak dopasowania

W tym przykładzie cena kupna i sprzedaży nie „przekroczyły się” (najwyższa cena kupna jest mniejsza od najmniejszej ceny sprzedaży ). Podczas próby dopasowania, wypełnieniu (dopasowaniu) nie ulegną żadne zlecenia, co ilustruje grafika widoczna poniżej.

Na początku tego bloku w księdze zleceń obecne są następujące otwarte zlecenia.

A buy order for 10 Testnet tokens at unit price 5 is placed.

Wystawione zostaje zlecenie lecenie zakupu 10 tokenów w sieci Testnet po cenie 5.

Żadne z wystawionych zamówień nie zostało wypełnione (dopasowane). Księga zleceń (order book) zawiera więc trzy otwarte zlecenia, które oczekują na dopasowanie w kolejnym bloku.

Scenariusz 2: Osiągnięcie maksymalnego dostępnego wolumenu

Na początku tego bloku, księga zleceń zawiera następujące otwarte zlecenia.

 

Decydujesz się na wystawienie następujących zleceń:

 • Zlecenie kupna 30 tokenów Testnet w cenie 12/szt

 • Zlecenie kupna 10 tokenów Testnet w cenie 10/szt

 • Zlecenie kupna 20 tokenów Testnet w cenie 9/szt

 • Zlecenie kupna 30 tokenów Testnet w cenie 8/szt

 

 

Cena dla tej rundy wynosi 6, aby silnik mógł wykorzystać maksymalnie dostępny wolumen. W sumie wykonanych zostanie 90 transakcji po cenie 6. Po dopasowaniu zleceń historia handlowa wyglądać będzie następująco:

Historia sprzedaży:

Historia kupna:

Scenariusz 3: Dopasowanie zleceń o najlepszej cenie bid (kupna) do zleceń z najlepszą ceną ask (sprzedaży)

Na początku tego bloku, księga zleceń zawiera następujące otwarte zlecenia.

Decydujesz się na wystawienie następujących zleceń:

 • 25 zleceń po cenie jednostkowej 10/szt

 

Cena dla tej rundy wynosi 7, aby silnik mógł wykorzystać maksymalnie dostępny wolumen. Wszystkie zlecenia kupna zostają wykonane po cenie 7. Zlecenia sprzedaży zostają wypełnione tylko w pewnej części. Ponieważ zlecenia z najlepszą ceną bid pasują do zleceń z najlepszą ceną ask, to w pierwszej kolejności wypełnieniu podlegają zlecenie z ceną ustawioną na poziomie 6/szt. Następnie wypełnieniu podlegają zamówienia z ceną ustawioną na poziomie 7/szt. Tym samym zamówienia z ceną ustawioną na poziomie 7/szt zostają wypełnione jedynie w pewnej części.

 

Po dopasowaniu zleceń, księga zleceń wyglądać będzie następująco:

 

Scenariusz 4: Zakup dużej ilości

Na początku tego bloku, księga zleceń zawiera następujące otwarte zlecenia.

 

Jak już zapewne zauważyłeś(aś) w księdze zleceń obecne są zlecenia sprzedaży z różną ceną. Jeżeli w takiej sytuacji wystawisz zlecenie kupna dużej ilości aktywów, np: 150 jednostek po cenie 25/szt, doprowadzi to do następującej sytuacji:

 

Cena ustalana jest na poziomie 10 i wypełnieniu ulegają wszystkie otwarte zlecenia.

Księga zleceń po dopasowaniu stron przez silnik matchingowy:

Analiza zdarzeń:

Ta transakcja handlowa już na pierwszy rzut oka okazuje się dla kupca niekorzystna. Biorąc pod uwagę wartości z przykładu, kupujący zapłaci łącznie cenę 800. Kupiec uzyskałby zdecydowanie lepszą cenę kupna, wystawiając kilka zleceń na mniejsze ilości. Aby zapłacić mniej widząc taką sytuację w orderbooku, wystaw następujące zlecenia handlowe:

 

 • Kupna 15 jednostek po cenie 6

 • Kupna 25 jednostek po cenie 7

 • Kupna 25  jednostek po cenie 8

 • Kupna 5  jednostek po cenie 9

 • Kupna 10  jednostek po cenie 10

Wystawiając zamówienia w ten sposób, łącznie zapłacisz cenę 610, a nie 800. Różnica wynosi ponad 23%. 

 

Scenariusz 5: Sprzedaż dużej ilości aktywów

Na początku tego bloku, księga zleceń zawiera następujące otwarte zlecenia.

Decydujesz się na wystawienie dużego zlecenia sprzedaży: 80 jednostek w cenie 6/szt.

Zlecenia wykonywane są po cenie 6.

Łączna wartość wykonanych zleceń wynosi 450 - czyli mogłoby być lepiej. Mógł(a)byś uzyskać więcej, wystawiając następujące zlecenia sprzedaży:

 • Sprzedaż 5 jednostek po cenie 10.

 • Sprzedaż 40 jednostek po cenie  8

 • Sprzedaż 10 jednostek po cenie  7

 • Sprzedaż 20 jednostek po cenie  6

W ten sposób łączna wartość sprzedanych jednostek wyniesie 560. 

 

Scenariusz 6: Kto pierwszy, ten pierwszy będzie dopasowany (First come, First match)

Na początku tego bloku, księga zleceń zawiera następujące otwarte zlecenia.

Następnie, ktoś decyduje się na wystawienie następujących zleceń:

 • Kupna 20 jednostek po cenie 6

 • Sprzedaży 10 jednostek po cenie 6

Z uwagi na to, iż w księdze istnieją już otwarte zlecenia po cenie 6, to właśnie one są dopasowywane w pierwszej kolejności do nowo wystawionych zleceń.

Tym samym zlecenie kupna zostaje wypełnione w całości.

Zlecenie sprzedaży 15 jednostek po cenie 6 również zostaje wypełnione.

Nowo wystawione zlecenie sprzedaży 10 jednostek po cenie 6 zostaje wypełnione jedynie w pewnej części.

Księga zleceń po dopasowaniu stron transakcji przez silnik dopasowujący wygląda następująco: