Binance DEX: Uzyskiwanie dostępu do portfela
Binance DEX: Uzyskiwanie dostępu do portfela
Strona Główna
Artykuły
Binance DEX: Uzyskiwanie dostępu do portfela

Binance DEX: Uzyskiwanie dostępu do portfela

Początkujący
Opublikowane Feb 20, 2019Zaktualizowane Nov 16, 2020
3m
Aby rozpocząć, otwórz stronę Binance DEX, a następnie kliknij na przycisk "Unlock Wallet" w prawym górnym rogu ekranu.


W tym momencie możesz wybrać sposób w jaki odblokujesz swój portfel.


Plik z magazynem kluczy (Keystore File)

Aby odblokować portfel za pomocą pliku Keystore, prześlij plik magazynu kluczy, klikając na przycisk "Upload keystore file" lub przeciągnij go z pulpitu swojego komputera / urządzenia na przycisk. Aby móc odblokować portfel w ten sposób zostaniesz również poproszony(a) o wprowadzenie hasła, które zostało przez Ciebie wcześniej ustanowione przy generowaniu pliku Keystore. To hasło dalej będzie funkcjonować jako Twoja sesja, aby chronić konto po pewnym okresie bezczynności.


Portfel Ledger

Aby móc korzystać z portfela Ledger na Binance Chain, zainstaluj aplikację Binance Chain na swoim Ledgerze przy użyciu menedżera aplikacji Ledger Live.
 

Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji Binance Chain w Ledgerze odblokuj go wprowadzając swój kod PIN.

Po odblokowaniu urządzenia na ekranie Ledgera zobaczysz menu Binance Chain - otwórz ją.

Po otworzeniu aplikacji Binance Chain zobaczysz komunikat "Binance Chain Ready"

 
Aby korzystać z Binance DEX, a więc m.in móc odblokować swój portfel i wykonywać transakcje handlowe, musisz uruchomić aplikację Binance Chain na swoim Ledgerze. Następnie bezpośrednio na stronie Binance DEX (testnet) kliknij na przycisk  "Unlock Wallet" w prawym górnym rogu ekranu, wybierz opcję "Ledger Device", a następnie "Connect to Ledger".


Fraza Mnemonic (Mnemonic Phrase)

Aby odblokować portfel za pomocą Mnemonic Phrase, zostaniesz poproszony(a) o wpisanie frazy złożonej z 24 słów do odpowiedniego pola oraz ustawić tymczasowe hasło dla sesji. To hasło będzie wymagane po okresie bezczynności w celu ochrony konta przed nieautoryzowanymi działaniami. Nie zaleca się odblokowywania portfela za pomocą frazy Mnemonic, chyba że ponownie uzyskujesz dostęp do portfela po utracie pliku Keystore lub hasła.


Klucz Prywatny (Private Key)

Aby odblokować portfel za pomocą klucza prywatnego, wpisz swój klucz prywatny w polu “Enter your private key (hex format)” i ustaw tymczasowe hasło dla sesji. Hasło sesji wymagane jest do wpisania po okresie bezczynności w celu ochrony konta przed nieautoryzowanymi działaniami. Nie zaleca się odblokowywania portfela za pomocą klucza prywatnego, chyba że ponownie uzyskujesz dostęp do portfela po utracie pliku Keystore lub hasła.


Tryb podglądu

Jeśli nie chcesz handlować na giełdzie, a jedynie sprawdzić swoje salda i status otwartych zleceń, możesz to zrobić w bezpieczny sposób uzyskując dostęp do swojego portfela w trybie “View only”.

Po poprawnym odblokowaniu portfela zostaniesz przekierowany(a) do interfejsu giełdy Binance DEX. Przejdź do następnego artykułu aby dowiedzieć się, jak korzystać z interfejsu Binance DEX.