Kompletny Przewodnik po Handlu Kryptowalutami dla Początkujących
Strona Główna
Artykuły
Kompletny Przewodnik po Handlu Kryptowalutami dla Początkujących

Kompletny Przewodnik po Handlu Kryptowalutami dla Początkujących

Początkujący
Opublikowane Jun 22, 2020Zaktualizowane Sep 11, 2023
17m

Rodziały

 1. Podstawy Handlu

 2. Rynki Finansowe i Instrumenty Handlowe

 3. Handel i Strategie Inwestycyjne

 4. Podstawy Analizy Technicznej

 5. Wskaźniki Analizy Technicznej

 6. Wskazówki Dotyczące Handlu Kryptowalutami


Rodział 1 – Podstawy Handlu


Spis Treści


Czym jest handel?

Handel to podstawowa koncepcja ekonomiczna polegająca na zakupie i sprzedaży aktywów. Do aktywów zaliczamy towary oraz usługi, w przypadku których nabywca wypłaca rekompensatę pieniężną sprzedającemu. W innych przypadkach wymieniane mogą być bezpośrednio usługi i dobra, między stronami transakcji.

W kontekście rynków finansowych aktywa będące przedmiotem obrotu nazywane są instrumentami finansowymi. Należą do nich akcje, obligacje, pary walutowe na rynku Forex, opcjekontrakty terminoweprodukty dłużnekryptowaluty i wiele więcej. Jeśli te terminy są dla Ciebie nowe, nie martw się – wyjaśnimy każdy z nich w dalszej części artykułu.

Określenie "trading" powszechnie stosowane jest w odniesieniu do transakcji handlu krótkoterminowego, w którym handlowcy aktywnie wchodzą i wychodzą z pozycji handlowych w krótkim interwale czasowym. Te założenie może być jednak mylące. W rzeczywistości handel może odnosić się do szerokiej gamy strategii, takich jak handel krótkoterminowy, swing trading, handel z trendem i wiele więcej. Jednak nie przejmuj się. Omówimy szczegółowo każdą z tych strategii w tym poradniku.


Czym jest inwestowanie?

Inwestowanie polega na alokacji zasobów (takich jak kapitał) w celu wygenerowania zysku. Może to obejmować wykorzystywanie pieniędzy do finansowania i rozpoczynania działalności gospodarczej lub kupowania ziemi w celu jej późniejszej odsprzedaży po wyższej cenie. Na rynkach finansowych zazwyczaj wiąże się to z inwestowaniem w instrumenty finansowe z nadzieją na ich późniejszą sprzedaż po wyższej cenie.

Oczekiwanie zwrotu jest fundamentalną koncepcją inwestowania (miernikiem zwrotu z inwestycji jest ROI). Przeciwnie do aktywnego tradingu, inwestowanie obiera szerszy horyzont czasowy do generowania wartości. Celem inwestora jest zbudowanie bogactwa w długim terminie (lata, dekady). Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić, a inwestorzy zazwyczaj opierają się na czynnikach fundamentalnych, w czasie poszukiwania dobrych okazji inwestycyjnych.

Ze względu na długoterminowy charakter ich działań, inwestorzy zazwyczaj nie przejmują się krótkoterminowymi wahaniami ceny. W związku z tym, przyjmują oni stosunkowo pasywne podejście, nie martwiąc się krótkoterminowymi stratami.


Handel a inwestowanie – czym się różnią?

Zarówno traderzy, jak i inwestorzy dążą do generowania zysku na rynku finansowym. Jednak ich metody osiągnięcia tego celu różnią się od siebie.

Inwestorzy starają się generować zysk w dłuższym okresie – myśląc w perspektywie lat, a nawet dekad. Z uwagi na szerszy horyzont czasowy, oczekiwane zyski z każdej inwestycji są również znacznie wyższe. 

Traderzy za to starają się wykorzystywać zmienność rynkową. Często wchodzą i wychodzą z pozycji, szukając mniejszych zysków na każdej z nich (nieraz zawierają nie jedną, lecz wiele transakcji jednocześnie).

Która z tych strategii jest lepsza? Powinieneś inwestować, a może regularnie handlować? Decyzję pozostawiamy Tobie. Możesz rozpocząć edukację na temat rynków finansowych i dokonać decyzji, gdy już będziesz gotów. Wraz z upływem czasu będziesz wiedział, który styl lepiej odpowiada Twoim celom finansowym, osobowości i profilowi handlowemu.


Czym jest analiza fundamentalna (AF)?

Analiza fundamentalna to metoda wyceny aktywów finansowych. Analityk fundamentalny bada zarówno czynniki ekonomiczne, jak i finansowe, starając się okreslić, czy wartość aktywów jest należyta. Na wycenę mogą wpływać okoliczności makroekonomiczne, takie jak stan całej gospodarki, warunki branżowe lub działalność związana z aktywem (jeśli istnieje). Często są one śledzone za pomocą makroekonomicznych wskaźników wyprzedzających i opóźnionych.

Po zakończeniu analizy fundamentalnej analitycy dążą do ustalenia, czy składnik aktywów jest niedowartościowany, czy przeszacowany. Inwestorzy mogą skorzystać z tego wniosku przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W przypadku kryptowalut analiza fundamentalna może także obejmować powstającą dziedzinę naukową jaką jest data science, która zajmuje się np. danymi na publicznych blockchainach, które nazywane są także metryką on-chain. Do tych metryk mogą należeć hash rate sieci, najistotniejsi holderzy (posiadający krypto), liczba adresów, analizy transakcji i wiele innych. Używając dostępnych informacji na publicznych blockchainach, analitycy mogą tworzy skomplikowane wskaźniki techniczne, które mogą nam wiele powiedzieć o jakości i stanie sieci.

Mimo że analiza fundamentalna jest często używana na rynkach giełdowych lub na Forex, okazuję się ona mniej przydatna w przypadku aktualnego stanu kryptowalut. Ta klasa aktywów jest na tyle nowa, że jeszcze nie istnieje ustandaryzowany i konkretny system określający wartość rynku. Z tej racji rynek jest napędzany przez spekulacje i domysły. Dlatego też czynniki fundamentalne zazwyczaj mają mały wpływ na ceny kryptowalut. Sytuacja może się jednak całkowicie zmienić, gdy rynek dojrzeje i zostaną opracowane nowe metody jego wyceny.


Czym jest analiza techniczna (AT)?

Analiza techniczna działa w inny sposób. Głównym założeniem analizy technicznej jest przyjęcie, że zachowania rynku w przeszłości mogą sugerować to, jak zachowa się on w przyszłości.

Analitycy techniczni nie próbują znaleźć wewnętrznej wartości aktywów. Zamiast tego przyglądają się przeszłym działaniom rynku i na tej podstawie identyfikują nadchodzące okazje. Podmiotem analizy mogą być np. ruchy cen i wolumenu, wzory wykresowe, wskaźniki techniczne i inne narzędzia wykresowe. Celem tego typu analizy jest wskazanie mocnych i słabych stron rynku.

Trzeba jednak pamiętać, że analiza techniczna nie jest jedynie narzędziem służącym do przewidywania prawdopodobnych zmian cen w przyszłości. Może posłużyć też jako podstawa, na której opierać się może nasze zarządzanie ryzykiem. Z racji, że dzięki analizie otrzymujemy model na podstawie którego można analizować strukturę rynku, pozwala nam ona także na uczynienie rynku bardziej zdefiniowanym i mierzalnym. Patrząc na to z tej perspektywy, możliwość zmierzenia ryzyka jest pierwszym krokiem do zarządzania nim. Dlatego też niektórych analityków technicznych nie uznaje się w prost jako handlowców. Mogą oni używać tej analizy jako bazy do swojego zarządzania ryzykiem.

Zasady analizy technicznej mogą być wykorzystywane przy dowolnym rynku finansowym, a więc i także w przypadku handlarzy kryptowalut jest ona niezwykle popularna. Jednak czy analiza techniczna jest skuteczna? Cóż, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wartość rynku kryptowalut jest w większości zależna od spekulacji. To czyni ten rynek idealnym placem zabaw dla analityków technicznych, gdyż mogą oni się rozwijać biorąc pod uwagę jedynie czynniki techniczne.


Analiza fundamentalna a analiza techniczna – która jest lepsza?

To w pełni zależy od twojej strategi handlowej. W prawdzie rzeczy, dlaczego nie korzystać z obu? Większość z metod analizy rynkowej działa lepiej, gdy łączy się je z innymi i korzysta z wielu wskaźników. W ten sposób istnieje większa szansa na znalezienie dobrej okazji na inwestycje. Łączenie wielu strategi spowoduje także, że otrzymasz bardziej obiektywną ocenę stanu rynku.

Tę koncepcję często nazywa się zbiegową. Zbiegowi handlowcy łączą wiele strategii rynkowych w jedną, by czerpać z korzyści płynących z każdej z nich. Zakłada się, że okazję handlowe wynikające z łączonych strategii, mają większe szanse na powodzenie, niż te wynikające z jednej strategii.Chcesz zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!Co napędza rynki finansowe?

Cena aktywów jest w prost uzależniona od równowagi popytu i podaży. Innymi słowy, jest ona ustalana przez kupujących i sprzedających. Gdzie podaż spotyka popyt, tam istnieje rynek. Jednak co jeszcze może wpływać na wartość aktywów finansowych?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieją fundamentalne czynniki, takie jak stan ekonomii. Dodatkowo wpływ mają także czynniki techniczne takie jak kapitalizacja rynku np. kryptowalut. Wpływ mają też inne czynniki, np. nastroje rynkowe lub najnowsze wiadomości.

Jednak nie są one niczym więcej, niż czynnikami, o których warto pamiętać. Najważniejszą determinantą ceny danych aktywów w danym momencie jest po prostu stosunek podaży do popytu.


Czym jest trend rynkowy?

Trendem rynkowym nazywamy ogólny kierunek, w którym zmierza cena aktywów. W analizie technicznej, trendy rynkowe zazwyczaj są identyfikowane na podstawie działań ceny, linii trendu, a nawet na podstawie kluczowych średnich kroczących.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa główne trendy rynkowe: rynek byka i rynek niedźwiedzia. Podczas rynku byka notuje się trend wzrostowy, podczas którego ceny rosną. Rynek niedźwiedzia zaś to utrzymujący się trend spadkowy, podczas którego ceny maleją. Ponadto możemy również wyróżnić rynki konsolidujące i rynki “boczne”, podczas których ciężko jest określić konkretny kierunek ceny.


Bitcoin price chart since creation

Bitcoin znajduje się w rynku byka od momentu swojego powstania.


Warto zaznaczyć, że trend rynkowy nie oznacza, że cena zawsze przemieszcza się zgodnie z trendem. Długi rynek byka będzie zawierać w sobie mniejsze rynki niedźwiedzia i vice versa. Taka jest po prostu natura trendów rynkowych. To kwestia perspektywy, gdyż wszystko zależy od tego, na jak długi okres patrzysz. Trendy rynkowe w długich okresach zawsze będą miały większe znaczenie, niż krótkookresowe trendy.

Kluczową cechą trendów rynkowych jest to, że można je określić z absolutną pewnością, jedynie patrząc na nie z perspektywy czasu. Pewnie nie raz spotkałeś się z sytuacją, w której ludzie próbują przekonać samych siebie, że przewidzieli jakieś zdarzenie zanim ono w ogóle nastąpiło. Jak możesz się spodziewać, tego typu podejście może mieć znaczący wpływ na proces identyfikacji trendów rynkowych oraz na decyzje handlowe.


Czym jest cykl rynkowy?

Być może słyszałeś już kiedyś, że “rynek porusza się w sposób cykliczny”. Cyklem nazywamy pewien wzorzec lub trend, który wielokrotnie pojawia się w różnych momentach. Zazwyczaj cykle rynkowe w dłuższym okresie są bardziej wiarygodne, niż te w krótszym. Mimo to nadal możesz znaleźć małe cykle rynkowe rozpatrujące okresy godzinowe, a także takie, które bazują na ruchach rynku na przestrzeni dziesiątek lat.

Rynki są cykliczne z natury. Cykle mogą spowodować, że pewne klasy aktywów staną się o wiele bardziej wydajne od innych. Jednak w tym samym cyklu, ta sama klasa aktywów może stać się znacznie mniej wydajna niż inne typy, gdyż warunki rynkowe uległy zmianie.

Trzeba pamiętać, że prawie niemożliwe jest określenie w jakim momencie cyklu się znajdujemy. Analizy mogą zostać przeprowadzone z dużą dokładnością, jedynie gdy ta część cyklu się zakończyła. Jak się okazuje, aktualna chwila jest podmiotem wielu sporów na rynkach finansowych.

Jeżeli chciałbyś przeczytać więcej na temat cykli rynkowych, koniecznie sprawdź nasz artykuł Psychologia Cykli Rynkowych.

Rozdział 2 – Rynki Finansowe i Instrumenty Handlowe


Spis Treści


Czym jest instrument finansowy?

Ujmując to w prosty sposób, instrument finansowy to zbywalne aktywa. Za przykłady może posłużyć gotówka, metale szlachetne (takie jak złoto czy srebro), dokument potwierdzający prawo własności (np. biznesu lub surowca), prawo do dostarczenia lub otrzymania gotówki i wiele innych. Instrumenty finansowe mogą być wyjątkowo złożone, jednak najważniejszym jest to, czy są one zbywalne.

Typ instrumentu finansowego tak naprawdę zależy od metody, za pomocą której przeprowadzimy jego klasyfikację. Jedna z nich na przykład sprawdza, czy dany instrument jest instrumentem gotówkowym, czy też pochodnym. Jak sama nazwa wskazuję, wartość instrumentu pochodnego wynika z czegoś innego (np. kryptowaluty). Instrumenty finansowe może także klasyfikować na podstawie tego, czy są bazowane na kapitale, czy na długu.

Jednak w którą z tych kategorii wpadają kryptowaluty? Możemy o nich myśleć na wiele sposobów, gdyż mogą się one zmieścić w więcej niż jednej kategorii. Według najprostszej klasyfikacji są one cyfrowymi aktywami. Jednakże potencjałem kryptowalut jest zbudowanie zupełnie nowego systemu finansowego i ekonomicznego.

W tym sensie kryptowaluty tworzą zupełnie nową kategorię aktywów cyfrowych. Wraz z rozwojem ekosystemu powstaje wiele nowych kategorii, które wcześniej uznawano za niemożliwe. Jako przykład można podać niedawno powstałą strefę Zdecentralizowanych Finansów (DeFi).


Czym jest rynek spot?

Rynek spot to miejsce, w którym instrumenty finansowe są wymieniane za coś, co nazywamy “natychmiastową dostawą”. Dostawa w tym kontekście oznacza, że instrument finansowy wymienia się na gotówkę. Może wydawać się to niepotrzebnym rozróżnieniem, jednak niektóre rynki nie są rozliczane natychmiastowo w gotówce. Na przykład, gdy mówimy o rynku futures, aktywa są dostarczane w późniejszym okresie (kiedy kontrakt futures wygaśnie).

Na rynku spot handlarze są rozliczani po prostu “na miejscu”. Z racji, że transakcje są rozliczane natychmiastowo, aktualna cena rynkowa aktywów nazywana jest ceną spot.

Co to oznacza w kontekście rynków kryptowalutowych? Co dokładnie możesz robić na rynku spot Binance? Możesz wymieniać się kryptowalutami z innymi użytkownikami. Więc jeżeli chcesz zamienić swoje BNB na BUSD, wystarczy przejść do rynku spot BNB/BUSD i tyle! Tak samo, jeżeli chcesz handlować swoimi BNB za BTC, zwyczajnie przejdź do rynku spot BNB/BTC. Gdy już wypełnisz swoje zlecenie, wymiana kryptowalut nastąpi natychiastowo. Jest to najprostsza forma handlu kryptowalutami.


Czym jest handel margin?

Handel margin to metoda handlu funduszami pożyczonymi od strony trzeciej. W efekcie handel margin wzmacnia rezultaty naszych działań – zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Konto margin pozwala traderowi na dostęp do większego kapitału, jednocześnie eliminując związane z tym ryzyko. W jaki sposób? Otóż handlarz może wymieniać się pozycjami o tej samej wielkości, jednocześnie trzymając mniejszy kapitał na giełdzie kryptowalutowej.

Jeżeli chodzi o handel margin, często będziesz słyszeć terminy takie jak margin i dźwignia. Margin określa ilość kapitału, jaką poświęcasz (np.z własnej kieszeni). Dźwignia określa zaś ilość, o jaką lewarujesz swój margin. Więc jeżeli używasz dźwigni 2x, oznacza to, że otwierasz pozycję o podwójnej wartości twojego salda margin. Jeżeli używasz dźwigni 4x, otwierasz pozycje o poczwórnej wartości twojego margin itd.

Należy też pamiętać o możliwości likwidacji pozycji. Im większej dźwigni używasz, tym bliżej twojej ceny wejściowej będzie cena likwidacji. Jeżeli zostaniesz zlikwidowany, ryzykujesz utratą całego swojego margin. Powinieneś więc być świadomy ryzyka, jakie wiąże się z handlem margin, zanim zaczniesz dokonywać transakcji na tych rynkach. Poradnik Binance o Handlu Margin to kluczowa pozycja dla każdego nowicjusza w tej kwestii.

Handel margin często jest wykorzystywany na akcjach, towarach i Forexie, a także na rynkach Bitcoin oraz innych kryptowalutach. W tradycyjnej sytuacji fundusze pożyczone do handlu margin są dostarczane przez brokera inwestycyjnego. W przypadku kryptowalut, pożyczka zazwyczaj pochodzi od giełdy w zamian za opłatę za finansowanie. Jednak istnieją przypadki, w których pożyczane fundusze pochodzą bezpośrednio od innych traderów na danej platformie. W takich sytuacjach stosowana jest często zmienna stopa procentowa (opłata za finansowanie), która zależy od otwartego rynku.

Tak więc w skrócie opisaliśmy, na czym polega handel margin, jednak nadal istnieje wiele informacji w tym temacie wartych zgłębienia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł Czym jest Handel Margin?.


Czym jest rynek derywatów?

Instrumenty pochodne są aktywami finansowymi, które opierają swoją wartość na czymś innym. Może być to instrument bazowy lub zbiór aktywów. Najczęstszymi bazami są akcje, obligacje, towary, indeksy rynkowe i kryptowaluty.

Produkt pochodny to w zasadzie kontrakt między wieloma stronami. Bierze on swoją cenę z instrumentu bazowego, który służy jako punkt odniesienia. Niezależnie jakie aktywa są wykorzystywane w tym celu, wartość derywatu pochodzi właśnie od nich. Częstymi przykładami produktów pochodnych są kontrakty terminowe, kontrakty opcyjne i swapy.

Według niektórych szacunków rynek instrumentów pochodnych to jeden z największy rynków na świecie. Dlaczego? Otóż derywaty mogą istnieć dla praktycznie dowolnego produktu finansowego – nawet dla samych instrumentów pochodny! Tak, pochodne mogą być tworzone na bazie innych derywatów. A potem kolejne pochodne na bazie tych pochodnych itd. Prawda, że brzmi to trochę jak chwiejny domek z kart, który w każdej chwili może się zawalić? Coż, to stwierdzenie może nie odbiegać daleko od prawdy. Wiele osób twierdzi, że to właśnie rynek instrumentów pochodnych odegrał znaczącą rolę podczas Kryzysu Finansowego z 2008 roku.


Czym są kontrakty forward i futures?

Kontrakt futures to rodzaj instrumentu pochodnego, który pozwala traderom na spekulowanie na temat przyszłej ceny aktywów. Obejmuje on umowę między stronami, na podstawie której zgadzają się one, na zakończenie transakcji w przyszłości. Jak wspomnieliśmy wcześniej, instrumentem bazowym dla takiego kontraktu mogą być dowolne aktywa. Częstymi przykładami bazy w kontraktach futures są kryptowaluty, towary, akcje i obligacje.

Datą wygaśnięcia danego kontraktu futures jest dzień ostatniej aktywności handlowej dla tego kontraktu. Na koniec tego dnia, kontrakt wygasa po cenie zawarcia ostatniej transakcji. Rozliczenie kontraktu jest ustalane z wyprzedzeniem i może się ono odbyć za pomocą gotówki lub fizycznego dostarczenia towaru.

Kiedy dostarczenie odbywa się w sposób fizyczny, instrument bazowy danego kontraktu jest bezpośrednio wymieniany, np. beczki olejowe są bezpośrednio dostarczane. Jeżeli zaś dostarczenie odbywa się za pomocą gotówki, instrument bazowy nie jest dostarczany bezpośrednio, a jedynie wartość, jaką reprezentuje (np. w formie gotówki lub kryptowalut).

Jeżeli chciałbyś handlować kontraktami futures na Binance, zapoznaj się z naszym Kompletnym Poradnikiem Handlu na Binance Futures.


Czym są kontrakty perpetual futures?

Produkty futures są świetną opcją dla traderów, gdyż pozwalają na spekulowanie na ceny aktywów. Jednakże co jeśli chcą oni pozostać na swojej pozycji nawet po wygaśnięciu kontraktu?

Przedstawiamy kontrakty perpetual futures. Główną różnicą między nimi a zwykłymi kontraktami futures jest to, że jak sama nazwa wskazuje, nigdy nie wygasają. W ten sposób traderzy mogą prowadzić spekulacje dotyczące przyszłej ceny instrumentu bazowego bez konieczności martwienia się o datę wygaśnięcia. 

Jednak ta sytuacja tworzy swojego rodzaju problem. Co jeżeli cena kontraktu perpetual futures znacząco odbiegnie od ceny instrumentu bazowego? Skoro nie ma daty wygaśnięcia, rynek kontraktów perpetual futures może mieć znaczące, ciągłe różnice względem rynku spot.

Dlatego właśnie kontrakty perpetual futures stosują opłatę za finansowanie, którą rozliczają między sobą traderzy. Wyobraźmy sobie, że rynek kontraktów perpetual futures ma wyższy trend, niż rynek spot. W tym wypadku stopa finansowania jest dodatnia, co oznacza, że długie pozycje (kupujący) płacą opłatę za finansowanie krótkim pozycjom (sprzedającym). To zachęca kupujących do sprzedawania, co powoduje spadek ceny kontraktu, przybliżając ją do ceny spot. Tak samo działa to w drugą stronę – jeżeli rynek kontraktów perpetual futures ma niższy trend niż rynek spot, stopa finansowania jest ujemna. Tym razem to krótkie pozycje płacą długim, dzięki czemu cena kontraktu idzie w górę ponownie zrównując ją z ceną spot. 

Krótko mówiąc, jeżeli stopa finansowania jest dodatnia, longi płacą shortom. Jeżeli ujemna, shorty płacą longom.

Kontrakty perpetual futures są niezwykle popularne wśród traderów skupiających się na Bitcoinie i innych kryptowalutach. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ich temat, zobacz Czym są Kontrakty Perpetual Futures?.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance kupisz pierwsze bitcoiny w prosty i bezpieczny sposób!Czym są kontrakty opcyjne?

Kontrakt opcyjny jest typem instrumentu pochodnego, który daje traderowi prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży aktywów w przyszłości po określonej cenie. Główną różnicą między kontraktem futures, a opcją jest to, że traderzy nie są zobowiązani do rozliczenia opcji.

Kiedy trader kupuje opcje, spekuluje on ruch ceny w określonym kierunku. 

Istnieją dwa rodzaje kontraktów opcyjnych: opcje call i opcje put. Opcje call zakładają, że cena pójdzie w górę, a opcje put, że w dół.

Tak jak w przypadku innych instrumentów pochodnych, opcje mogą opierać się na wielu różnych rodzajach aktywów finansowych: indeksach rynkowych, towarach, akcjach, kryptowalutach, itd.

Kontrakty opcyjne pozwalają na tworzenie wysoce złożonych strategii handlowych i metod zarządzania ryzykiem, np. takich jak hedging. W przypadku kryptowalut, opcje mogą być wyjątkowo przydatne dla górników, którzy chcą zabezpieczyć swoje duże środki, jakie posiadają w kryptowalutach. W ten sposób są o wiele lepiej chronieni przed zdarzeniami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich fundusze.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat kontraktów opcyjnych, sprawdź nasz artykuł Czym są Kontrakty Opcyjne?. Jeżeli pragnąłbyś nimi handlować na Binance, przeczytaj także nasz poradnik na temat opcji na iOS i Androida.


Czym jest rynek Forex?

Rynek Forex (z ang. foreign exchange) to miejsce w którym traderzy mogą wymieniać się walutami jednego kraju w zamian za waluty innego. Zasadniczo rynek Forex jest tym, co determinuje kursy wymiany walut na całym świecie.

Często myślimy o walutach jak o “bezpiecznej przystani” wśród aktywów. Nawet termin “stablecoin” sugeruje, że w teorii te aktywa powinny być w jakiś sposób odporne na zmienność. Jednakże, mimo że jest to prawdą do pewnego stopnia, waluty także mogą doświadczać znacznych fluktuacji rynkowych. W jaki sposób? Wartość walut także jest wyznaczana na podstawie podaży i popytu. Dodatkowo może na nią wpłynąć inflacja i inne siły rynkowe związane z globalnymi trendami i ruchami cen, a także liczne czynniki geopolityczne.

Jak działa rynek Forex? Pary walutowe mogą być przedmiotem handlu wśród banków inwestycyjnych, banków centralnych, firm komercyjnych i inwestycyjnych, funduszy zabezpieczających i traderów Forex. Rynek Forex pozwala także na globalną konwersję walut w celu przeprowadzania międzynarodowych transakcji.

Traderzy na rynku Forex zazwyczaj stosują taktyki handlu dziennego, takie jak scalping z pomocą dźwigni finansowej, by zwiększyć swoje zyski. Cały ten proces omówimy dokładnie w ramach tego artykułu.

Rynek Forex to jeden z najważniejszych elementów współczesnej ekonomii. W prawdzie rzeczy, jest on największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie.


Czym są lewarowane tokeny?

Lewarowane tokeny są wymiennymi aktywami, które pozwalają tobie na uzyskanie lewarowanej ekspozycji na cenę kryptowaluty, bez konieczności zarządzania lewarowaną pozycją. Oznacza to, że nie musisz się martwić o margin, zabezpieczenia, finansowanie i likwidację.

Lewarowane tokeny są innowacyjnym produktem finansowym, który istnieje tylko dzięki sile blockchaina. Lewarowane tokeny zostały początkowo wprowadzone przez giełdę derywatów FTX, a od tamtego momentu znalazły swoje zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Idea stojąca za nimi nie zmieniła się jednak – tokenizacja lewarowanych pozycji futures. Co to właściwie oznacza?

Otóż lewarowane tokeny reprezentują pozycję kontraktów perpetual futures w formie tokenu. Pamiętasz jak mówiliśmy, że derywaty mogą być tworzone na podstawie innych instrumentów pochodnych? Lewarowane tokeny są tego najlepszym przykładem, gdyż opierają one swoją wartość na pozycjach futures, które same w sobie są derywatami.

Lewarowane tokeny to świetny sposób na uzyskanie lewarowanej ekspozycji na daną kryptowalutę. Jeżeli chciałbyś handlować nimi na Binance, sprawdź nasz Poradnik dla Początkujących po Lewarowanych Tokenach Binance (BLVT).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Lewarowanych Tokenach FTX, sprawdź Poradnik dla Początkujących po Lewarowanych Tokenach FTX.

Rozdział 3 – Strategie Handlowe i Inwestycyjne


Spis Treści


Czym jest strategia handlowa?

Strategia handlowa to po prostu twój plan działania podczas handlu. Nie istnieje jedno dobre podejście do handlu, więc efektywność każdej strategii w większości zależy od tradera i jego umiejętności. 

Niezależnie od twojego podejścia do handlowania, ustalenie strategii jest kluczowe – wyznacza ona tobie jasne cele i chroni cię przed podejmowaniem decyzji pod wpływem emocji. Tworząc strategię zazwyczaj ustalamy czym będziemy handlować, w jaki sposób, oraz jakie są nasze punkty wejścia i wyjścia.

W tym rozdziale omówimy kilka z najpopularniejszych strategii handlowych.


Czym jest zarządzanie portfolio?

Zarządzanie portfolio polega na stworzeniu i zarządzaniu wieloma inwestycjami. Portfolio to grupa aktywów – w jego skład wchodzić może wszystko, od kolekcji pluszaków, aż po nieruchomości. Jeżeli chcesz handlować stricte kryptowalutami, twoje portfolio prawdopodobnie składać się będzie z kombinacji Bitcoina i innych cyfrowych monet i tokenów. 

Twoim pierwszym krokiem powinno być określenie swoich oczekiwań wobec portfolio. Czy chcesz stworzyć koszyk inwestycji, które będą relatywnie chronione przed zmiennością rynku, a może coś bardziej ryzykownego, co przyniesie tobie większe zyski w krótkim terminie?

Przemyślenie stylu zarządzania swoim portfolio także jest niezwykle istotne. Niektórzy bardziej preferują pasywne inwestycje – takie, które po skonfigurowaniu mogą pozostać nieruszane. Inni zaś wolą aktywne podejście, polegające na ciągłym kupowaniu i sprzedawaniu aktywów w celu osiągnięcia zysku.


Czym jest zarządzanie ryzykiem?

risk management illustration


Zarządzanie ryzykiem to klucz do sukcesu w handlu. Rozpoczyna się je od ustalenia rodzajów ryzyka, jakie możesz spotkać na swojej drodze:

 • Ryzyko rynkowe: potencjalne straty wynikające z utraty wartości aktywów.

 • Ryzyko płynności: potencjalne straty wynikające z niepłynności rynku, z racji której ciężko tobie znaleźć kupców na twoje aktywa.

 • Ryzyko operacyjne: potencjalne straty wynikające z awarii operacyjnych. Mogą one być spowodowane błędem ludzkim, awarią sprzętu/oprogramowania lub umyślnym szkodliwym działaniem twoich pracowników.

 • Ryzyko systemowe: potencjalne straty wynikające z błędów innych podmiotów w sektorze twoich operacji, które mają wpływ na wszystkie biznesy w danym ekosystemie. Przykładem tego może być rok 2008, w którym to upadek Lehman Brothers miał negatywny wpływ na światowy system finansowy.

Jak sam możesz zauważyć, identyfikacja ryzyka zaczyna się od analizy aktywów w twoim portfolio, jednak zawsze należy pamiętać o czynnikach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Następnie powinieneś ocenić te ryzyka. Jak często gotowy jesteś je napotykać? Jak dotkliwe mogą one być dla twojego portfolio?

Poprzez nadanie wagi tym ryzykom i określenie ich potencjalnego wpływu na twoje portfolio, możesz je uszeregować i opracować swoją strategię i reakcje na dowolną sytuację. Ryzyko systemowe można załagodzić dywersyfikując swoje inwestycje, a ryzyko rynkowe stosując zlecenia stop-loss.


Sprawdź nasze artykuły Wyjaśniamy Ryzyko Finansowe i Poradnik dla Początkujących o Zarządzaniu Ryzykiem.


Czym jest day trading?

Day trading to strategia polegająca na szybkim wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji. Termin pochodzi z tradycyjnych rynków, które były otwarte tylko podczas ustalonych okresów w ciągu dnia. Poza tymi właśnie okresami, day traderzy nie utrzymują żadnych ze swoich pozycji. 

Rynki kryptowalut, jak zapewne wiesz, nie są rynkami z określonymi godzinami otwarcia i zamknięcia. Handlować możesz do woli, codziennie, przez cały rok. W przypadku kryptowalut day trading odnosi się do stylu handlowego, w którym to trader otwiera i zamyka pozycje w przeciągu 24h.

Podczas day tradingu często używa się analizy technicznej, aby określić, którymi aktywami należy handlować. Ponieważ zyski w tak krótkim okresie mogą być minimalne, możesz zdecydować się na handel szeroką gamą aktywów, aby je zmaksymalizować. Mimo to niektórzy handlują tymi samymi aktywami przez całe lata.

To oczywiście jest bardzo aktywna strategia handlowa. Potencjalne może nawet być bardzo dochodowa, jednak niesie ze sobą wiele ryzyka. Dlatego też day trading polecamy bardziej zaawansowanym traderom.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance kupisz pierwsze bitcoiny w prosty i bezpieczny sposób!Czym jest swing trading?

Strategia swing tradingu także próbuje czerpać zyski z trendów rynkowych, jednak horyzont czasowy obejmuje dłuższe pozycje, które zazwyczaj trzyma się od kilku dni do kilku miesięcy.

Twoim celem w tej strategii jest znalezienie aktywów, które wyglądają na niedocenione i prawdopodobnie ich cena wzrośnie w najbliższym czasie. Kupujesz te aktywa i czekasz, na wzrost ich ceny, aby wygenerować profit. Możesz też znaleźć aktywa, które są przewartościowane. Możesz wtedy sprzedać je po wysokiej cenie w nadziei, że po spadku ich ceny odkupisz je taniej.

Tak samo, jak w przypadku day tradingu, swing traderzy używają analizy technicznej. Jednak z racji, że ich strategia jest bardziej długoterminowa, analiza fundamentalna także może okazać się przydatnym narzędziem.  

Swing trading jest zazwyczaj bardziej przyjazną strategią dla początkujących, głównie dlatego, że nie opiera się ona na intensywnym i szybkim handlowaniu, jak w przypadku day tradingu. Poprzednia strategia wymagałaby od ciebie szybkich decyzji i długich godzin przed monitorem. Ta w przeciwieństwie pozwala ci na spokojniejsze podejście.


Czym jest position trading?

Position (lub trend) trading to strategia długoterminowa. Handlowcy kupują aktywa, które następnie trzymają przez długi okres (zazwyczaj liczony w miesiącach). Ich celem jest osiągnięcie profitu poprzez sprzedanie tychże aktywów w przyszłości.

Co odróżnia position trading od długoterminowego swing tradingu, to główna idea za nimi stojąca. W position tradingu interesują nas trendy, które mogą być zaobserwowane w długim okresie – próbujemy osiągnąć zysk wynikający z generalnej tendencji rynkowej. Za to w swing tradingu zazwyczaj próbujemy przewidzieć „wachnięcia” na rynku, które niekoniecznie mają jakiś związek z ogólnym trendem.

Często position traderzy faworyzują analizę fundamentalną, głównie dlatego, że okres ich działania pozwala im obserwować, jak zachodzą fundamentalne wydarzenia. Nie można jednak powiedzieć, że kompletnie ignorują oni analizę techniczną. Mimo że position traderzy bazują na założeniu, że trend będzie się utrzymywać, mogą oni wykorzystywać wskaźniki techniczne, które powiadomią ich w razie odwrócenia się trendu.

Podobnie jak swing trading, position trading jest idealną strategią dla początkujących. Ponownie, długi horyzont działania pozwala traderom na dokładne rozważanie ich decyzji.


Czym jest scalping?

Spośród wszystkich omówionych strategii, scalping odbywa się na najmniejszych interwałach czasowych. Scalperzy próbują wygenerować zysk z małych fluktuacji cen, często wchodząc i wychodząc z pozycji na przestrzeni minut (a nawet sekund). Wielokrotnie używają oni analizy technicznej, by spróbować przewidzieć ruchy cen, a następnie wykorzystują rozbieżność bid-ask i inne nieefektywności rynku, by osiągnąć profit. Z racji krótkich okresów, procentowe zyski ze scalping'u są bardzo niskie – zazwyczaj poniżej jednego procenta. Jednak scalping jest grą liczb, a małe i częste zyski z czasem tworzą pokaźną sumę.

Scalping w żadnym wypadku nie jest strategią dla początkujących. Wymaga ona głębokiego zrozumienia rynku, platformy na której dokonywany jest handel oraz analizy technicznej na bardzo wysokim poziomie. Jednak handlowcy, którzy wiedzą co robią, poprawnie identyfikują wzorce na wykresach i wykorzystują krótkoterminowe fluktuacje, mogą spodziewać się pokaźnego zysku.


Czym jest alokacja aktywów i dywersyfikacja?

Alokacja aktywów i dywersyfikacja to terminy, które zazwyczaj stosowane są wymiennie. Pewnie nie raz słyszałeś, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. Jeżeli podczas gry postawimy wszystko na rzeczoną jedną kartę, tworzymy w ten sposób centralny punkt porażki – to samo tyczy się twoich aktywów. Inwestowanie wszystkich swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów naraża cię na ten sam rodzaj ryzyka. Załóżmy, że zainwestowałeś wszystko w akcje danej firmy, a ta firma jakiś czas później nagle upadła. Straciłbyś wszystko w jednej chwili.

Ta zasada nie sprawdza się jedynie w przypadku danego rodzaju aktywów, ale także wobec całej klasy. W przypadku kryzysu finansowego można się spodziewać, że wszystkie akcje stracą na wartości. Dzieje się tak, gdyż są one ze sobą wysoce skorelowane, czyli podążają za tym samym trendem.

Dobra dywersyfikacja nie polega na zwykłym wypełnieniu swojego portfolio setkami różnych cyfrowych aktywów. Pomyśl, co stałoby się, gdyby wszystkie rządy na świecie zakazały kryptowalut albo kwantowe komputery złamały schematy kryptograficzne klucza publicznego, z których wszyscy korzystamy. Dowolne z tych zdarzeń miałoby gigantyczny wpływ na wszystkie cyfrowe aktywa. Tak samo, jak akcje, stanowią one jedną klasę aktywów.

W idealnej sytuacji chcesz mieć swój udział na przestrzeni wielu różnych klas. W ten sposób, jeżeli jedna z nich nie radzi sobie najlepiej, nie ma to większego wpływu na twoje portfolio. Zwycięzca nagrody nobla Harry Markowitz wprowadził Współczesną Teorię Portfolio (MPT). W swoich założeniach ta teoria ma na celu zmniejszenie wpływu zmienności i ograniczenie ryzyka związane z inwestowanie poprzez łączenie niezwiązanych ze sobą aktywów w portfolio.

Po więcej na ten temat sprawdź Alokacja Aktywów i Dywersyfikacja od Akademii Binance lub Poznaj korzyści dywersyfikacji za pomocą Bitcoina od Binance Research.


Czym jest Teoria Dow'a?
Dow theory illustration


Teoria Dow'a to rama finansowa opracowana na podstawie idei Charlesa Dow'a. Dow założył Wall Street Journal oraz pomógł stworzyć pierwsze indeksy na amerykańskiej giełdzie, takie jak Dow Jones Transportation Average (DJTA) oraz Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Mimo że Teoria Dow'a nie została nigdy sformalizowana przez samego Dow'a, bazuje ona ściśle na zasadach rynkowych, jakie prezentował on w swoich pismach. Oto kilka kluczowych punktów:Trzeba jednak pamiętać, że to nie prawa fizyki – to tylko teoria i czasami może okazać się nieprawdziwa. Mimo to pozostaje ona bardzo wpływową teorią wśród ekonomistów, a wielu traderów i inwestorów uznaje ją za integralną część swojej metodologii.

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Wprowadzenie do Teorii Dowa.


Czym jest Teoria Fal Elliotta?

Teoria Fal Elliotta (EWT) głosi, że ruchy rynku są zależne od psychologii jego uczestników. Mimo że jest używana w wielu strategiach analizy technicznej, nie jest to jakaś konkretna strategia handlowa czy wskaźnik, a raczej sposób analizy struktury rynku.

Schemat Teorii Fal Elliotta można zidentyfikować jako serię ośmiu fal, w której każda z nich jest albo Falą Pędzącą, albo Falą Korekcyjną. Na poniższym obrazku mamy pięć Fal Pędzących, które idą zgodnie z generalnym trendem i trzy Fale Korekcyjne, podążające przeciwko trendowi.


An Elliot Wave Cycle, with Motive Waves (blue) and Corrective Waves (yellow).

Cykl Fali Elliotta z Falami Pędzącymi (niebieskie) i Falami Korekcyjnymi (żółte).


Schemat ten zachowuje się w sposób fraktalny, co oznacza, że możesz przyjrzeć się dokładniej pojedynczej fali i wewnątrz niej także odkryć kolejny schemat Fal Elliotta. Równie dobrze możesz poszerzyć swój horyzont analizy i zaobserwować, że właśnie analizowany schemat jest jedną falą w o wiele większym cyklu.

Teoria Fal Elliotta spotyka się z mieszanymi opiniami. Niektórzy twierdzą, że jest ona zbyt subiektywna, gdyż handlowcy są w stanie zidentyfikować fale na wiele różnych sposobów bez naruszania żadnych z zasad. Podobnie do Teorii Dow'a, Teoria Fal Elliotta nie jest odporna na wszystko, więc nie powinniśmy jej traktować jak nauki. Mimo to wielu traderów odnosi pokaźne sukcesy, korzystając z EWT w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.

Sprawdź Wprowadzenie do Teorii Fal Elliotta, aby uzyskać więcej informacji.


Na czym polega Metoda Wyckoffa?

Metoda Wyckoffa to ekstensywna strategia handlowa i inwestycyjna opracowana przez Charlesa Wyckoffa w latach 30-tych dwudziestego wieku. Jego praca jest często uznawana za podstawę współczesnej analizy technicznej na wielu rynkach finansowych.

Wyckoff zaproponował trzy fundamentalne prawa – prawo popytu i podaży, prawo przyczyny i skutku oraz prawo wysiłku i wyniku. Sformułował on także teorię Composite Man, która w dużej części pokrywa się z analizą trendów pierwszorzędnych Charlesa Dow'a. Pracę Wyckoffa są niezwykle cenione wśród traderów kryptowalut.

Z praktycznego punktu widzenia Metodę Wyckoffa można podzielić na pięć następujących kroków:

 • Określenie trendu: jaki jest aktualnie i w jaką stronę zmierza?

 • Identyfikacja silnych aktywów: czy przemieszczają się wraz z rynkiem, czy w przeciwnym kierunku? 

 • Określenie aktywów z wystarczającą Przyczyną: czy istnieje wystarczająco dużo powodów, by otworzyć tę pozycję? Czy potencjalna nagroda jest warta ryzyka?

 •  Ocenie prawdopodobieństwa ruchu: czy rzeczy takie jak Test Kupna i Sprzedaży Wyckoffa wskazują prawdopodobny ruch? Co sugeruje cena i wolumen? Czy te aktywa są gotowe na ruch?

 • Określić czas swojego wejścia: jak wyglądają te aktywa w stosunku do reszty rynku? Kiedy będzie najlepszy czas na otwarcie tej pozycji?

Metoda Wyckoffa została zaprezentowana prawie sto lat temu i nadal się sprawdza. Badania Wyckoffa były niezwykle obszerne i o wiele bardziej dogłębne, więc powyższe pięć kroków powinniśmy traktować jedynie jako skondensowany skrót jego pracy. Zalecamy samodzielną analizę jego pracy, gdyż dostarcza ona pokaźną ilość wiedzy z dziedziny analizy technicznej. Zacznij od artykułu Wyjaśniamy Metodę Wyckoffa.


Czym jest kupowanie i trzymanie?

Strategia „kupowania i trzymania”, co pewnie nie będzie niespodzianką, polega na kupowaniu i trzymaniu aktywów. Jest to taktyka długoterminowa, w której inwestorzy kupują aktywa i nie robią z nimi nic przez długi czas, niezależnie od sytuacji na rynku. Dobrym przykładem takiego działania w strefie krypto jest HODLowanie, które polega na zakupie i trzymaniu krypto przez lata, w przeciwieństwie do aktywnego handlu nimi.

To może być bardzo atrakcyjne podejście dla tych, którzy preferują „oderwać” się od swoich inwestycji i nie musieć się martwić krótkoterminowymi fluktuacjami i odprowadzeniem podatków od zysków. Z drugiej strony ta strategia wymaga sporo cierpliwości oraz nadziei, że aktywa, w które zainwestowaliśmy, nie stracą kompletnie na wartości.

Jeśli chcesz przeczytać o łatwej aplikacji tej strategii w przypadku inwestycji w Bitcoina, zapoznaj się z Wyjaśnieniem strategii Dollar-Cost Averaging (DCA).


Czym jest inwestowanie w indeks?

Inwestowanie w indeks można potraktować jako formę „kupowania i trzymania”. Jak sama nazwa wskazuje, inwestorzy szukają ruchów aktywów wewnątrz określonego indeksu, które mogą przynieść im zysk. Gdy już taką znajdą sami kupują dane aktywa, albo inwestują w fundusz oparty o indeks.

Jest to kolejna pasywna strategia. Bardzo przydatna okazuje się tu dywersyfikacja na przestrzeni wielu aktywów, bez stresu o aktywny handel.


Czym jest handel demo?

Handel demo może być dowolną strategią – jednak trader tylko udaje, że kupuje i sprzedaje aktywa. Jest to świetna opcja dla początkujących (lub nawet dla doświadczonych graczy), dzięki której możesz przetestować swoje umiejętności, bez konieczności ryzykowania jakichkolwiek pieniędzy.

Na przykład mogłeś wpaść na dobra taktykę szacowania czasu spadku ceny Bitcoina i chcesz osiągnąć profit, zanim te spadki nastąpią. Jednak zanim zaczniesz ryzykować pieniądze, warto spróbować przetestować tę strategię poprzez handel demo. Możesz na przykład zapisywać ceny, podczas których otworzyłbyś krótką pozycję oraz cenę, po której potencjalnie zamknąłbyś pozycję. Możesz też skorzystać z jakiegoś symulatora, który naśladuje popularne interfejsy handlowe.

Główną zaletą handlu demo jest możliwość przetestowania swoich strategii bez ryzyka utraty pieniędzy, gdy coś pójdzie nie tak. Musisz jednak pamiętać, że handel demo daje tobie jedynie ograniczone zrozumienie faktycznego środowiska handlowego. Ciężko jest odtworzyć prawdziwe emocje, jakie towarzyszą ci podczas handlu, gdy na szali stoją twoje pieniądze. Musisz też pamiętać, że handel demo może dać tobie złudne wrażenie w kwestii opłat ponoszonych za handel, chyba że je też bierzesz pod uwagę.

Binance oferuje wiele opcji handlu demo. Dla przykładu Testnet Binance Futures oferuje w pełni funkcjonalny interfejs. Jeżeli budujesz boty handlowe lub programujesz samodzielnie, skorzystaj z testnetu giełdy spot do którego możesz uzyskać dostęp za pomocą API.

Rozdział 4 – Podstawy Analizy Technicznej


Spis Treści


Czym jest długa pozycja?

Długa pozycja (lub po prostu long) oznacza zakup aktywów z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie. Długie pozycje są często używane w kontekście instrumentów pochodnych lub Forex, ale mają też swoje zastosowanie w przypadku dowolnej klasy aktywów i typu rynku. Zakup aktywów na rynku spot w nadziei, że ich cena wzrośnie, również nazywamy długą pozycją.

Wchodzenie w długie pozycje jest najczęstszą formą inwestowania, zwłaszcza wśród tych rozpoczynających swoją przygodę z handlem. Strategie długoterminowe, takie jak kupowanie i trzymanie, bazują na założeniu, że wartość instrumentu bazowego wzrośnie. Patrząc na to z tej perspektywy, strategia kupowania i trzymania to po prostu wejście w długą pozycję na dłuższy okres.

Jednak wejście w długą pozycję nie koniecznie musi oznaczać, że trader chce osiągnąć zysk ze wzrostu ceny. Weźmy za przykład lewarowane tokeny. BTCDOWN jest odwrotnie skorelowany z ceną Bitcoina. Jeżeli cena Bitcoina idzie w górę, cena BTCDOWN idzie w dół. Jeżeli zaś cena Bitcoina idzie w dół, cena BTCDOWN idzie w górę. W tym sensie wejście w długą pozycję na BTCDOWN wiąże się z oczekiwaniem spadku ceny Bitcoina.


Czym jest shortowanie?

Krótka pozycja oznacza sprzedanie aktywów z myślą o ich ponownym zakupie, kiedy ich cena spadnie. Krótkie pozycje są ściśle związane z handlem margin, gdyż mogą być prowadzone za pożyczonych aktywach. Są one także często używane na rynku derywatów. W krótkie pozycje można nawet wchodzić na prostych rynkach spot. A więc jak dokładnie działają krótkie pozycje?

Jeżeli chodzi o krótkie pozycje na rynku spot, jest to całkiem proste. Załóżmy, że jesteś w posiadaniu Bitcoina i spodziewasz się, że jego cena pójdzie w dół. Sprzedajesz swojego BTC za USD i planujesz kupić go ponownie w przyszłości po niższej cenie. W tym wypadku wszedłeś właśnie na krótką pozycję na Bitcoinie, gdyż sprzedajesz drożej i chcesz kupić taniej. Proste. Jednak jak wyglądają krótkie pozycje z pożyczonymi funduszami? Zobaczmy jak to działa. 

Pożyczasz aktywa, które według Ciebie zmniejszą swoją wartość – np. akcje lub kryptowaluty. Natychmiastowo je sprzedajesz. Jeżeli transakcja pójdzie po twojej myśli i cena aktywów spadnie, odkupujesz ponownie tę samą ilość aktywów, jaka pożyczyłaś. Spłacasz swoją pożyczkę (oraz odsetki) i uzyskujesz profit z różnicy ceny, po której sprzedałeś te aktywa i ceny, za którą je potem kupiłeś.

Więc jakby wyglądała krótka pozycja na Bitcoinie przy użyciu pożyczonych funduszy? Przeanalizujmy przykład. Wpłacamy wymagane zabezpieczenie i kupujemy 1 BTC, po czym natychmiastowo go sprzedajemy za $10,000. Mamy teraz $10,000. Powiedzmy, że cena spada do $8,000 za 1 BTC. Odkupujemy Bitcoina i spłacamy nasz dług w wysokości 1 BTC oraz odsetki. Na początku sprzedaliśmy Bitcoina za $10,000, a potem kupiliśmy go za $8,000, więc nasz zysk to $2,000 (minus odsetki i opłaty handlowe).


Czym jest księga zleceń?

Księga zleceń (order book) to zbiór obecnie otwartych zleceń na dane aktywa, zorganizowany według ceny. Kiedy składasz zlecenie, które nie jest natychmiastowo zrealizowane, zostaje ono dodane do księgi zleceń. Będzie tam czekać, dopóki zlecenie nie zostanie wypełnione lub anulowane.

Księga zleceń może się różnić w przypadku każdej platformy, lecz generalnie będzie on zawierał podobne informacje. Możesz w nim sprawdzić ilość zleceń na określonym poziomie cen.

W przypadku giełd krypto i handlu online, zlecenia w księdze zleceń są dopasowywane przez system zwany silnikiem dopasowywania. Ten system zapewnia, że transakcje zostaną przeprowadzone – można o nim myśleć jak o mózgu całej giełdy. System ten oraz księga zleceń są sercem idei giełd elektronicznych.


Czym jest głębokość księgi zleceń?

Termin głębokości księgi zleceń (lub głębokość rynku) odnosi się do wizualizacji aktualnie otwartych zleceń w księdze zleceń. Zazwyczaj pokazuje on zlecenia kupna po jednej stronie i zlecenia sprzedaży po drugiej, wyświetlając je w formie skumulowanego wykresu.


Order book depth of the BTC/USDT market pair on Binance.

Głębokość księgi zleceń dla pary rynkowej BTC/USDT na Binance.


W bardziej ogólnym ujęciu głębokość księgi zleceń może odnosić się do ilości płynności, jaką księga zleceń jest w stanie pochłonąć. Im „głębsza”, tym bardziej płynna jest księga zleceń. Rynek o większej płynności jest w stanie zaabsorbować większe zlecenia bez większego wpływu na cenę. Jednak jeżeli rynek nie jest płynny, duże zlecenia mogą mieć spory wpływ na cenę.


Czym jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po aktualnie najlepszej dostępnej cenie na rynku. To w zasadzie najprostsza forma wejścia i wyjścia z rynku.

Kiedy składasz zlecenie rynkowe, zasadniczo mówisz: „Chciałbym przeprowadzić to zlecenie w tym momencie po najlepszej cenie, jaką mogę otrzymać”.

Twoje zlecenie rynkowe będzie wypełniane zleceniami z księgi zleceń do momentu, w którym zostanie w pełni zrealizowane. Dlatego właśnie traderzy z większym kapitałem (tak zwane wieloryby) mogą mieć znaczący wpływ na cenę, gdy korzystają ze zleceń rynkowych. Duże zlecenie rynkowe może szybko wchłonąć całą płynność rynku z księgi zleceń. W jaki sposób? Przeanalizujemy to podczas omawiania konceptu poślizgu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz artykuł Czym jest Zlecenie Rynkowe?.


Czym jest poślizg w handlu?

Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć, jeżeli chodzi o zlecenia rynkowe – poślizg. Kiedy mówimy, że zlecenia rynkowe wypełniają się po najlepszej dostępnej cenie, mamy na myśli, że zlecenie realizowane jest z księgi zleceń do momentu, aż zostanie ono w pełni uzupełnione. 

Jednak co jeśli nie ma wystarczającej płynności na rynku, żeby wypełnić duże zlecenie rynkowe? Może wtedy się okazać, że istnieje spora różnica między ceną, po której chciałeś zrealizować swoje zlecenie, a tą, po której zostało ono faktycznie wypełnione. Tę różnicę nazywamy właśnie poślizgiem (z ang. slippage).

Powiedzmy, że chcesz otworzyć długą pozycję o wartości 10 BTC w altcoinach. Jednak ten altcoin ma bardzo małą kapitalizację rynkową i jest obracany na rynku o niskiej płynności. Jeżeli złożysz zlecenie rynkowe, będzie się wypełniać z księgi zleceń do momentu, aż całe zlecenie na 10 BTC nie zostanie wypełnione. Na płynnym rynku wypełnienie zlecenia o wartości 10 BTC nie powinno mieć większego wpływu na cenę. Jednak w naszym przypadku, czyli rynku o niskiej płynności, może nie być wystarczającej ilości zleceń sprzedaży w księdze zleceń w określonym zasięgu cenowym. 

Więc zanim całe zlecenie o wartości 10 BTC zostanie wypełnione, może się okazać, że średnia cena, jaką płacisz, jest znacznie większa, niż oczekiwałeś. Innymi słowy, brak zleceń sprzedaży spowodował, że twoje zlecenie rynkowe poszło w górę w księdze zleceń i było dopasowywane do zleceń z o wiele wyższą ceną niż zakładałeś.

Pamiętaj o poślizgu, gdy handlujesz altcoinami, gdyż niektóre pary handlowe mogą nie mieć wystarczającej płynności, żeby wypełnić twoje zlecenie rynkowe.


Czym jest zlecenie limit?

Zlecenie limit jest zleceniem kupna lub sprzedaży aktywów po określonej lub lepszej cenie. Tę cenę nazywamy ceną limit. Zlecenia kupna limit będą przeprowadzane po cenie limit lub niższej, a zlecenia sprzedaży limit będą przeprowadzanie po cenie limit lub wyższej.

Kiedy ustawiasz zlecenie limit, zasadniczo mówisz:„Chcę przeprowadzić to zlecenie po tej konkretnej cenie lub lepszej, ale nigdy nie po gorszej”.

Używanie zleceń limit daje ci większą kontrolę nad punktami wejścia i wyjścia na danym rynku. Co więcej, gwarantuje ci ono, że twoje zlecenie nigdy nie zostanie wypełnione po gorszej cenie, niż oczekujesz. Jednak zlecenie limit ma też swoje wady. Rynek może nigdy nie osiągnąć żądanej przez ciebie ceny, pozostawiając twoje zlecenie niewypełnione. W wielu przypadkach może to oznaczać stratę potencjalnej okazji na transkację.

Decyzja o tym, kiedy korzystać ze zleceń limit, a kiedy ze zleceń rynkowych, zależy tak naprawdę od każdego tradera. Niektórzy z nich używają jedynie zleceń jednego typu, a inni posługują się obydwoma – wszystko zależy od sytuacji. Najważniejsze jest to, żebyś ty rozumiał, jak działa każde z nich i samemu decydował, z jakiego chcesz skorzystać.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz artykuł o tym Czym jest Zlecenie Limit?.


Czym jest zlecenie stop-loss?

Teraz gdy już wiemy, czym są zlecenia limit i zlecenia rynkowe, omówmy zlecenia stop-loss. Zlecenie stop-loss jest rodzajem zlecenia rynkowego lub zlecenia limit, które jest aktywowane tylko i wyłącznie, gdy pewna cena zostanie osiągnięta. Tą cenę nazywamy ceną stop.

Celem zleceń stop-loss jest ograniczanie strat. Każda transakcja musi mieć punkt unieważnienia, który powinien być ceną, zdefiniowaną przez Ciebie z góry. Jest to poziom, na którym stwierdzasz, że twój pomysł jest błędny i chcesz opuścić swoją pozycję, żeby zapobiec dalszym stratom. Tak więc punkt unieważnienia powinien być ceną, po której wystawisz swoje zlecenie stop-loss.

Jak działa zlecenie stop-loss? Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zlecenie stop-loss może być zarówno zleceniem limit, jak i zleceniem rynkowym. Te warianty często nazywa się zleceniami stop-limit i stop-market. Trzeba pamiętać, że zlecenia stop-loss aktywują się tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięta pewna cena (cena stop). Kiedy tak się stanie, aktywowane jest albo zlecenie rynkowe, albo zlecenie limit. Cena stop służy tutaj jako wyzwalacz twojego zlecenia rynkowego lub zlecenia limit.

Powinieneś jednak pamiętać o jednej rzeczy. Zlecenia limit wypełniają się tylko po cenie limit lub lepszej, ale nigdy gorszej. Jeżeli używasz zlecenia stop-limit jako swojego stop-loss, a na rynku dojdzie do znaczącego krachu, cena możne znacząco odbiec od twojej ceny limit, a twoje zlecenie zostanie niewypełnione. Innymi słowy, cena stop aktywuje twoje zlecenie stop-limit, ale twoje zlecenie limit pozostanie niewypełnione z racji nagłego spadku ceny. Dlatego uważa się zlecenia stop-market za bezpieczniejsze od zleceń stop-limit. Zapewniają one, że nawet w przypadku ekstremalnych warunków na rynku, uda ci się opuścić swoją pozycję, kiedy osiągniesz punkt unieważnienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz artykuł - Czym jest Zlecenie Stop-Limit?.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance kupisz pierwsze bitcoiny w prosty i bezpieczny sposób!
Kim są twórcy i biorcy?

Twórcą (z ang. maker) stajesz się, kiedy tworzysz zlecenie, które nie zostaje od razu wypełnione i trafia do księgi zleceń. Z racji, że twoje zlecenie tworzy płynność w rejestrze zleceń, stajesz się „twórcą” płynności.

Zlecenia limit zazwyczaj przeprowadzane są jako zlecenie twórców, ale nie we wszystkich przypadkach. Dla przykładu powiedzmy, że składasz zlecenie kupna limit z ceną limit, która jest znacznie większa od aktualnej ceny rynkowej. Z racji, że twoje zlecenie może zostać przeprowadzone po cenie limit lub lepszej, twoje zlecenie jest przeprowadzane przeciwko rynkowi (gdyż cena na nim jest niższa, niż twoja cena limit).

Biorcą (z ang. taker) stajesz się, gdy twoje zlecenie zostaje wypełnione natychmiastowo. Twoje zlecenie nie trafia do rejestru zleceń i zostaje natychmiastowo dopasowane do aktualnie istniejącego już zlecenie w rejestrze zleceń. Z racji, że zabierasz płynność z księgi zleceń, jesteś biorcą. Zlecenia rynkowe zawsze będą zleceniami biorcy, gdyż są przeprowadzane po najlepszej cenie dostępnej na rynku.

Niektóre giełdy oferują wielopoziomowy model opłat, aby zachęcać handlowców do tworzenia płynności. Koniec końców to w ich interesie jest przyciąganie traderów o wysokim wolumenie do swoich giełd – płynność przyciąga więcej płynności. W tym systemie twórcy zazwyczaj płacą mniejsze opłaty niż biorcy, gdyż to oni tworzą płynność na giełdzie. Niektóre giełdy nawet oferują rabaty dla twórców. Swój aktualny poziom opłat na Binance możesz sprawdzić na tej stronie.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, sprawdź nasz artykuł Kim są Twórcy i Biorcy?.


Czym jest rozbieżność bid-ask?

Rozbieżność bid-ask to różnica między najwyższą ceną zakupu (bid) i najniższą ceną sprzedaży (ask) dla danego rynku. Jest to w zasadzie przerwa między najwyższą ceną, za jaką sprzedawca chce sprzedać i najniższą ceną, za jaką kupiec chce kupić.

Różnica bid-ask jest sposobem na mierzenie płynności rynku. Im jest mniejsza, tym płynniejszy jest rynek. Rozbieżność bid-ask może też nam wiele powiedzieć na temat popytu i podaży dla danych aktywów. W tym sensie podaż jest reprezentowany przez stronę ask, a popyt przez stronę bid.

Kiedy składasz zlecenie rynkowe kupna, zostanie ono uzupełnione po najniższej dostępnej cenie. Kiedy zaś składasz zlecenie rynkowe sprzedaży, zostanie ono uzupełnione po najwyższej dostępnej cenie.


Czym jest wykres świecowy?

Wykres świecowy (nazywany też wykresem świec japońskich) to graficzna reprezentacja ceny aktywów w danym okresie. Składa się ona ze świec, a każda z nich reprezentuje ten sam okres. Dla przykładu wykres 1-godzinny pokazuje wykres świecowy, gdzie każda świeca reprezentuje jedną godzinę. Tak samo w przypadku wykresu 1-dniowego, na którym każda świeca oznacza jeden dzień itd.

Daily chart of Bitcoin. Each candlestick represents one day of trading.

Dzienny wykres dla Bitcoina. Każda świeca reprezentuje jeden dzień handlowy.


Każda świeca składa się z czterech punktów danych: Otwarcia, Szczytu, Dołka i Zamknięcia (te wartości nazywane są w skrócie wartościami OHLC). Wartości Otwarcia i Zamknięcia to pierwsza i ostatnia zarejestrowana cena dla danego okresu, a wartości Szczytu i Dołka to najwyższa i najniższa cena w tym przedziale czasowym. 

Wykresy świecowe są najważniejszym narzędziem do analizy danych finansowych. Pochodzą one z 17-wiecznej Japonii, ale zostały dopracowane na początku 20-tego wieku przez pioniera handlu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli Charlesa Dow'a.

Wykresy świecowe to najczęstsza forma patrzenia na rynek Bitcoina przy użyciu analizy technicznej. Chcesz dowiedzieć się jak odczytywać wykresy świecowe? Sprawdź nasz Przewodnik po Wykresach Świecowych.


Czym jest formacja wykresu świecowego?

Analiza techniczna w większości opiera się na założeniu, że ruchy rynku z przeszłości mogą mieć swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Tak więc, w jaki sposób mogą się nam przydać wykresy świecowe? Powinniśmy zidentyfikować formacje oraz wzorce na wykresach świecowych i stworzyć na ich bazie pomysły na transakcje.

Wykresy świecowe pomagają handlowcom analizować strukturę rynku i ustalać, czy jest on aktualnie środowiskiem byka, czy też niedźwiedzia. Mogą też pomóc identyfikować punkty zainteresowania na wykresie, takie jak poziomy wsparcia i oporu oraz potencjalne punkty zwrotu. To właśnie miejsca na wykresie, w których dochodzi do zwiększonej aktywności handlowej.

Analiza wzorców na wykresach świecowych jest świetnym sposobem na zarządzanie ryzykiem, gdyż pozwala spojrzeć na zestawienia transakcji, które są zdefiniowane i dokładne. W jaki sposób? Otóż wykresy świecowe pozwalają na zdefiniowanie ceny docelowej i punktu unieważnienia. To pozwala traderom na stworzenie bardzo precyzyjnych i kontrolowanych konfiguracji handlowych. Dlatego też wykresy świecowe są powszechnie używane wśród handlowców na Forexie oraz tych obracających kryptowalutami.

Wśród najpopularniejszych formacji wykresów świecowych można wyróżnić flagi, trójkąty, kliny, młotki, gwiazdy i formacje Doji. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ich temat, sprawdź nasz artykuł 12 Najpopularniejszych Formacji Wykresów Świecowych Używanych w Analizie Technicznej oraz Przewodnik po Klasycznych Formacjach Świecowych.


Czym jest linia trendu?

Linie trendu są często używanym narzędziem zarówno przez traderów, jak i analityków technicznych. Są to linie łączące konkretne punkty danych na wykresie. Zazwyczaj tymi danymi są ceny, ale też nie zawsze. Niektórzy handlarze mogą rysować linie trendu na wskaźnikach technicznych i oscylatorach.

Głównym założeniem linii trendu jest wskazanie konkretnych aspektów działań cen. W ten sposób handlowcy mogą zidentyfikować ogólną tendencję i strukturę rynku.


The price of Bitcoin touching a trend line multiple times, indicating an uptrend.

Cena Bitcoina dotykająca linie trendu w wielu różnych momentach wskazująca tendencję wzrostową.


Niektórzy traderzy używają linii trendu, aby lepiej zrozumieć strukturę rynku. Inni zaś używają ich, żeby stworzyć pomysły handlowe bazujące na interakcji linii trendu z ceną.

Linie trendu można zaaplikować do wykresu pokazującego dowolny przedział czasowy. Jednak tak jak w przypadku wielu narzędzi analitycznych, linie trendu w dłuższych okresach są bardziej niezawodne niż w przypadku krótkich interwałów czasowych. 

Kolejnym aspektem do rozważenia powinna być siła linii trendu. Według tradycyjnej definicji linia trendu powinna stykać się z ceną przynajmniej dwa lub trzy razy, aby była ważna. Zazwyczaj im więcej razy cena styka się z linią trendu, tym bardziej niezawodna ta się staje.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak rysować linie trendu, sprawdź nasz artykuł, w którym Wyjaśniamy Linie Trendu.


Czym jest wsparcie i opór?

Wsparcie i opór są jednymi z najbardziej podstawowych pojęć związanych z handlem i analizą techniczną.

Wsparcie oznacza poziom, na którym cena osiąga “dno”. Innymi słowy poziom wsparcia jest strefą znaczącego popytu, na którym to kupujący działają aktywniej i pchają cenę do góry.

Opór oznacza poziom, na którym cena osiąga “szczyt”. Innymi słowy poziom oporu jest strefą znaczącej podaży, na której to sprzedający działają aktywniej i pchają cenę w dół.


Support level (red) is tested and broken, turning into resistance.

Poziom wsparcia (czerwony) jest testowany i zostaje złamany, zmieniając się przy tym w poziom oporu.


Teraz już wiesz, że poziomy wsparcia i oporu są odpowiednio poziomami zwiększonego popytu i podaży. Wiele innych czynników także ma wpływ na poziomy wsparcia i oporu.

Wskaźniki techniczne takiej jak linie trendu, średnie kroczące, wstęgi Bollingera, Chmury Ichimoku i zniesienia Fibonnaciego także mogą sugerować potencjalne poziomy wsparcia i oporu. W prawdzie rzeczy nawet kwestia ludzkiej psychologii ma tu znaczenie. Dlatego właśnie traderzy mogą określać poziomy wsparcia i oporu na różny sposób i w różnych miejscach, zależnie od własnej strategii handlowej.

Chcesz wiedzieć, jak rysować poziomy wsparcia i oporu na wykresach? Sprawdź nasz artykuł o Podstawach Wsparcia i Oporu.

Rozdział 5 – Wskaźniki Analizy Technicznej


Spis Treści


Czym są wskaźniki analizy technicznej?

Wskaźniki techniczne kalkulują metryki związane z instrumentami finansowymi. Te kalkulacje mogą być bazowane na cenie, wolumenie, danych on-chain, otwartych pozycjach, metrykach społecznych lub na jeszcze innych wskaźnikach.

Tak jak mówiliśmy już wcześniej analiza techniczna bazuje na założeniu, że ruchy i działania cen z przeszłości będą miały swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Dlatego właśnie handlowcy korzystający z analizy technicznej używają szerokiej gamy wskaźników technicznych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia na wykresach.

Wskaźniki techniczne mogą być kategoryzowane na podstawie różnych metod. Jeżeli wskazują one na trendy mające nadejść w przyszłości, nazywamy je wskaźnikami wyprzedzającymi (leading indicators). Jeżeli potwierdzają już trwający wzorzec, są to wskaźniki opóźnione (lagging indicators). Istnieją także wskaźniki zgodności (coincident indicators), które rozjaśniają trwające już wydarzenia.

Inne formy kategoryzacji rozpoznają, w jaki sposób te wskaźniki prezentują informacje. Wskaźniki overlay wykładają dane w kontekście do ceny, a oscylatory oscylują pomiędzy najniższą i najwyższą wartością. 

Istnieją także wskaźniki, które mierzą konkretne aspekty rynku, np. wskaźniki momentum. Tak jak nazwa wskazuje, mierzą one pęd rynku.

A więc jaki jest najlepszy wskaźnik analizy technicznej? Nie istnieje jedna odpowiedź na to pytanie. Handlowcy używają różnych rodzai wskaźników technicznych, a ich wybór w większości zależy od potrzeb ich indywidualnej strategii. Jednak zanim dokonali swoich wyborów, musieli się gdzieś o nich nauczyć – i to samo właśnie teraz zrobimy.


Wskaźniki wyprzedzające i opóźnione

Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, różne wskaźniki mają odmienne cechy i powinny być stosowane do konkretnych celów. Wskaźniki wyprzedzające wskazują na przyszłe wydarzenia. Wskaźniki opóźnione potwierdzają coś, co już się wydarzyło. Więc kiedy powinniśmy używać danego rodzaju wskaźnika?

Wskaźniki wyprzedzające są zazwyczaj przydatne przy analizie w krótkim i średnim terminie. Używamy ich, kiedy spodziewamy się jakiegoś zdarzenia i szukamy narzędzia, które wesprze naszą hipotezę. W przypadku ekonomii wskaźniki wyprzedzające są niezwykle przydatne, gdy chcemy przewidzieć recesje

W przypadku handlu i analizy technicznej także można wykorzystać ich cechę predykcyjną. Jednak należy pamiętać, że żaden specjalny wskaźnik nie jest w stanie przewidzieć dokładnie przyszłości, więc informacje podane nam przez wskaźniki wyprzedzające warto traktować bardziej jak prognozę pogody, niżeli pewne dane.

Wskaźniki opóźnione potwierdzają nam wydarzenia, które już się stały lub też właśnie mają miejsce. Na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie niepotrzebnych, a jednak mogą okazać się wyjątkowo przydatne. Wskaźniki opóźnione mogą podkreślić nam pewne cechy rynku, których w przeciwnym wypadku byśmy nie zauważyli. Z tej racji wskaźniki opóźnione są często używane podczas analizy długoterminowych wykresów.

Chcesz poszerzyć swoje horyzonty na ten temat? Przeczytaj nasz artykuł, w którym Wyjaśniamy Wskaźniki Wyprzedzające i Opóźnione.


Czym jest wskaźnik momentum?

Wskaźniki momentum wskazują i mierzą pęd rynku. Czym jest pęd rynku? Jest to miara prędkości zmian cen. Podaje nam ona, w jakim tempie ceny rosną i spadają. Z tej racji wskaźniki momentum są używane podczas analizy krótkoterminowej przez handlowców, którzy chcą uzyskać profit z nagłych wzrostów zmienności rynku.

Celem traderów momentum jest otwarcie pozycji, kiedy pęd jest wysoki i opuszczenie ich kiedy pęd rynku zaczyna spadać. Zazwyczaj, kiedy zmienność rynku jest na niskim poziomie, ceny mają tendencje do gromadzenia się w niewielkim zakresie. Kiedy jednak napięcie rośnie, ceny zaczynają wykonywać impulsywne ruchy do momentu, w którym wyłamią się poza ten zakres. Wtedy do gry wchodzą handlowcy momentum.

Kiedy pęd zaczyna opadać, wychodzą oni ze swoich pozycji i szukają innych aktywów o wysokim poziomie pędu i gra zaczyna się od początku. Dlatego właśnie wskaźniki momentum są używane przez day traderów, scalperów i handlowców krótkoterminowych, którzy czekają na szybkie i nagłe okazję na dobrą transakcję. 


Czym jest wolumen handlowy?

Wolumen handlowy można nazwać kluczowym wskaźnikiem. Pokazuje on nam ilość przehandlowanych indywidualnych jednostek dla danych aktywów w danym okresie. Zasadniczo dzięki wolumenowi handlowemu dowiadujemy się, ile razy dane aktywa zmieniły swojego właściciela w pewnym przedziale czasowym.

Niektórzy uznają wolumen handlowy za najważniejszy wskaźnik techniczny. W świecie handlu często mówi się, że “wolumen wyprzedza cenę”. Rozumie się przez to, że duży wolumen handlowy może być wskaźnikiem wyprzedzającym zanim nadejdą duże zmiany cen (niezależnie od kierunku tychże zmian).

Poprzez wykorzystanie wolumenu handlowego handlowcy są w stanie zmierzyć siłę aktualnego trendu. Jeżeli silnej zmienności towarzyszy wysoki wolumen handlowy, traktuje się to jako potwierdzenie tejże obserwacji. Ma to sens, gdyż wielu handlowców i inwestorów jest bardzo aktywnych na konkretnych poziomach cenowych. Jednakże jeżeli zmienności nie towarzyszy wysoki wolumen handlowy, można stwierdzić, że trend jest bardzo słaby.

Poziomy cen z rekordowo wysokimi wolumenami handlowymi także mogą być dobrymi punktami wejścia i wyjścia dla traderów. Z racji tego, że historia lubi się powtarzać, możemy stwierdzić, iż na tych poziomach powinna nastąpić zwiększona aktywność handlowa. W idealnej sytuacji poziomom wsparcia i oporu powinien towarzyszyć wysoki wolumen handlowy, co potwierdzałoby siłę tychże poziomów.


Czym jest Indeks Relatywnej Siły (RSI)?

Indeks Relatywnej Siły (RSI) to wskaźnik, który ilustruję, czy dane aktywa są wykupione lub też wyprzedane. Jest to oscylator pędu wskazujący na częstotliwość zmian cen. Oscylatora waha się od 0 do 100, a wynikające z niego dane są zazwyczaj przedstawiane w formie wykresu.


The RSI indicator applied to a Bitcoin chart.

Wskaźnik RSI zastosowany na wykresie Bitcoina.


Jaki jest cel mierzenia pędu rynku? Cóż, jeżeli pęd wzrasta, a ceny rosną, można stwierdzić, że trend wzrostowy jest bardzo silny. Jeżeli zaś w tej samej sytuacji pęd jest słaby, można uznać trend wzrostowy za słaby. Może też to oznaczać, że nadchodzi recesja.

Zobaczmy, jak działa tradycyjna analiza wskaźnika RSI. Kiedy wartość RSI wynosi mniej niż 30 uznaję się, że dane aktywa są wyprzedane. Z drugiej strony jeżeli ta wartość jest większa niż 70, aktywa są wykupione.

Niemniej jednak odczyty ze wskaźnika RSI trzeba brać z pewną dozą sceptyzmu. RSI może sięgać ekstremalnych wartości podczas nadzwyczajnych warunków na rynku i nawet wtedy trend rynkowy nadal może się utrzymywać.

RSI jest jednym z najłatwiejszych do zrozumienia wskaźników, co czyni go bardzo przydatnym dla początkujących handlowców. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na jego temat, przeczytaj nasz artykuł Czym jest wskaźnik RSI?.


Czym jest Średnia Krocząca (MA)?

Średnia krocząca wygładza działania cen i ułatwia odczytanie trendów rynkowych. Z racji, że bazuje ona na już danych z przeszłości, brakuje jej cech prognostycznych. Z tej racji średnią kroczącą uznaje się za wskaźnik opóźniony.

Średnia krocząca ma różne typy – dwa najczęstsze to prosta średnia krocząca (SMA lub MA) oraz wykładnicza średnia krocząca (EMA). Co je różni? 

Prosta średnia krocząca jest obliczana poprzez pobranie danych z poprzednich n okresów i wygenerowanie z nich średniej. Na przykład 10-dniowa SMA to średnia cen z ostatnich 10 dni przedstawiona na wykresie.


200-week moving average based on the price of Bitcoin.

200-tygodniowa średnia krocząca bazująca na cenie Bitcoina.


Wykładnicza średnia krocząca jest nieco bardziej skomplikowana. Jest to z lekka inna formuła, która kładzie większy nacisk na najnowsze dane. Z tej racji EMA reaguje szybciej na niedawne zmiany cen, a SMA potrzebuje czasu na wyrównanie.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej średnia krocząca to wskaźnik opóźniony. Im większy okres analizuje, tym większe opóźnienie. W związku z tym 200-dniowa średnia krocząca będzie reagować wolniej niżeli 100-dniowa.

Średnia krocząca pomaga traderom zidentyfikować trendy rynkowe. Jeżeli chcesz dalej zgłębić ten temat, zobacz nasz artykuł O Średnich Kroczących.


Czym jest konwergencja/dywergencja średnich kroczących (MACD)?

MACD to oscylator, który wykorzystuje dwie średnie kroczące do wykazania pędu rynku. Z racji, że śledzi on zmiany cen, które już się wydarzyły, jest on wskaźnikiem opóźnionym.

MACD składa się z dwóch linii – linii MACD i linii sygnału. Jak się je oblicza? Otóż linię MACD otrzymujemy odejmując EMA 26 od EMA 12. Proste. Następnie dodajesz do linii MACD 9 EMA – linia sygnału. Dodatkowo wiele narzędzi do mapowania pokazuje także histogram ilustrujący dystans między linią MACD i linią sygnału.


The MACD indicator applied to a Bitcoin chart.

Wskaźnik MACD zastosowany na wykresie Bitcoina.


Traderzy używają MACD, aby obserwować relację między linią MACD i liną sygnału. Przecięcie tych dwóch linii jest zazwyczaj znaczącym wydarzeniem w przypadku MACD. Jeżeli linia MACD przejdzie ponad linię sygnału, można tę sytuację interpretować jako znak rynku byka. W przeciwnym wypadku, jeżeli linia MACD przejdzie pod linie sygnału, interpretujemy to jako znak rynku niedźwiedzia.

MACD jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych służących do mierzenia pędu rynku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat, sprawdź nasz artykuł, w którym Wyjaśniamy Wskaźnik MACD.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance kupisz pierwsze bitcoiny w prosty i bezpieczny sposób!Czym są narzędzie Zniesień Fibonacciego?

Narzędzie Zniesień Fibonacciego to popularny wskaźnik bazujący na serii liczb w ciągu Fibonacciego. Te liczby zostały zidentyfikowane w 13-tym wieku przez włoskiego matematyka Leonardo Fibonacci. 

Liczby Fibonacciego są teraz częścią wielu popularnych wskaźników analizy technicznej, a Zniesienia Fibonacciego należą do grona najpopularniejszych. Wykorzystują one stosunki pochodzące z liczb Fibonacciego przedstawionych w procentach. Te procenty następnie są wykreślane w postaci wykresu, a handlowcy mogą ich używać, by identyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu.  

Stosunki Fibonacciego są następujące:

 • 0%

 • 23.6%

 • 38.2%

 • 61.8%

 • 78.6%

 • 100%

Mimo że 50% z technicznego punktu widzenia nie jest stosunkiem Fibonacciego, wielu traderów również rozważa ten punkt podczas korzystania z tego narzędzia. Dodatkowo stosunki z poza zakresu 0-100% także są często używane. Najczęściej są to 161.8%, 261.8% i 423.6%.


Fibonacci levels on a Bitcoin chart.

Poziomy Fibonacci na wykresie Bitcoina.


Tak więc w jaki sposób handlowcy używają poziomów Zniesień Fibonacciego? Głównym założeniem stojącym za wykreślaniem stosunków procentowych na wykresie jest odnalezienie stref zainteresowania. Zazwyczaj traderzy wybierają dwa znaczące punkty cenowe na wykresie i oznaczają je jako 0 i 100 w narzędziu Zniesień Fibonacciego. Zakres między tymi punktami wtedy sugeruje potencjalne punkty wejścia i wyjścia, co pomaga nam określić, gdzie umieścić zlecenie stop-loss.

Zniesienia Fibonacciego są bardzo wszechstronnym narzędziem, które możemy wykorzystać w wielu strategiach handlowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się na ich temat więcej, sprawdź nasz Poradnik po Zniesieniach Fibonacciego.


Czym jest Stochastic RSI (StochRSI)?

Stochastic RSI lub po prostu StochRSI, jest pochodną RSI. Podobnie jak RSI, jej głównym celem jest określenie, czy dane aktywa są wykupione lub wyprzedane. Jednak w przeciwieństwie do RSI, StochRSI nie jest generowane z danych o cenie, a z wartości RSI. Na większości narzędzi do mapowania wartości StochRSI znajdują się w zakresie od 0 do 1 (lub od 0 do 100).

StochRSI okazuje się o wiele przydatniejsze, gdy jego wartości znajduje się w dolnych lub górnych ekstremach ich zakresu. Jednakże z racji na ich większą rozpiętość i czułość, może ono produkować wiele fałszywych sygnałów, które ciężko jest zinterpretować.

Tradycyjna interpretacja StochRSI jest w pewien sposób podobna do interpretacji RSI. Kiedy wartość StochRSI jest większa niż 0.8, uznaje się, że aktywa są wykupione. Kiedy zaś znajduje się poniżej 0.2, aktywa są uznawane za wyprzedane. Trzeba jednak pamiętać, aby nie traktować tych wartości jako bezpośrednich sygnałów na wejście i opuszczenie pozycji. Chociaż te informacje z pewnością dają nam jakieś pojęcie o zaistniałej sytuacji, wnioski jakie z nich wyciągniemy mogą być różne. Dlatego właśnie zawsze podczas analizy technicznej powinniśmy korzystać z wielu narzędzi jednocześnie, by potwierdzić nasze domysły.

Zainteresowany tematem StochRSI? Zobacz nasz artykuł, w którym Wyjaśniamy Stochastic RSI.


Czym są Wstęgi Bollingera (BB)?

Nazwane po Johnie Bollingerze, Wstęgi Bollingera mierzą zmienność rynku i często są wykorzystywane do wykrywania warunków wyprzedania lub wykupienia. Ten wskaźnik składa się z trzech linii, lub “wstęg” – z SMA (środkowej wstęgi) i górnej i dolnej wstęgi. Umieszcza się je potem na wykresie zmian cen. Zakłada się, że gdy zmienność zwiększa i zmniejsza się, to dystans między tymi wstęgami się zmienia, rozciąga się i kurczy.


Bollinger Bands on a Bitcoin chart.

Wstęgi Bollingera na wykresie Bitcoina.


Zobaczmy jak interpretuje się Wstęgi Bollingera. Im bliżej cena jest górnej wstęgi, tym bardziej aktywa znajdują się w warunkach wykupienia. Podobnie gdy cena znajduje się blisko dolnej wstęgi, wtedy mówi o warunkach wyprzedania. 

Mimo że ceny zazwyczaj będą się utrzymywać w zakresie wyznaczonym przez wstęgi, może zdarzyć się tak, że wyłamią się one ponad lub pod ten zakres. Czy oznacza to, że powinniśmy wtedy natychmiastowo kupować lub sprzedawać? Nie. To tylko informacja o tym, że rynek odchodzi od środkowej wstęgi wyznaczanej przez SMA i osiąga skrajne warunki.

Traderzy często używają też Wstęg Bollingera, aby przewidzieć potencjalne zwężenia rynku, gdyż jak już wspomnieliśmy, Wstęgi Bollingera mają tendencję do zwężania i rozszerzania. Wtedy następuje okres zmniejszonej zmienność, gdyż wstęgi zbliżają się do siebie i “zwężają” zakres cen. Wraz ze wzrostem “ciśnienia” w tym małym zakresie, rynek ewentualnie wyłamuje się z tych ram i rozpoczyna się okres zwiększonej zmienności. Z racji, że rynek może się przemieszczać w górę i w dół, taktyka bazująca na zwężeniach jest uznawana za neutralną (nie jest ani bycza, ani niedźwiedzia). Dlatego warto połączyć ją z innymi narzędziami handlowymi, takimi jak poziomy wsparcia i oporu.

Chcesz w pełni opanować zagadnienie Wstęg Bollingera? Przeczytaj nasz artykuł, w którym Analizujemy Wstęgi Bollingera.


Czym jest Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP)?

Tak jak już mówiliśmy, wielu handlowców uważa, że wolumen handlowy jest najważniejszym dostępnym wskaźnikiem. Czy więc istnieją wskaźniki opierające się na wolumenie?

Średnia Cen Ważona Wolumenem lub w skrócie VWAP, łączy moc wolumenu i zmian cen. Mówiąc bardziej praktycznie, jest to średnia cen aktywów w danym okresie, która jest następnie ważona wolumenem. Dzięki temu jest bardziej przydatna niż zwykła średnia cen, gdyż także bierze pod uwagę, na jakich poziomach cenowych był najwyższy wolumen handlowy.

W jaki sposób handlowcy wykorzystują VWAP? Otóż VWAP jest zazwyczaj używane jako punkt odniesienia dla obecnej perspektywy na rynek. Rozumiemy przez to, że jeżeli rynek jest powyżej linii VWAP, można go uznać za rynek hossy. Analogicznie, jeżeli rynek jest poniżej linii VWAP, można stwierdzić, że jest to rynek bessy. Może zauważyłeś, że jest to bardzo podobna interpretacja, jak w przypadku średnich kroczących? Rzeczywiście, VWAP można porównać do średnich kroczących, a przynajmniej w kwestii ich zastosowania. Główną różnicą jednak jest to, że VWAP bierze także pod uwagę wolumen handlowy.

Dodatkowo VWAP można wykorzystać, aby identyfikować strefy zwiększonej płynności. Wielu handlowców wykorzystuje wyłamania powyżej lub poniżej linii VWAP jako sygnały handlowe. Jednakże stosują wtedy także inne wskaźniki lub metryki, żeby zredukować potencjalne ryzyko.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat VWAP? Zobacz, jak Wyjaśniamy Średnie Cen Ważonych Wolumenem (VWAP).


Czym dokładnie jest Paraboliczny SAR?

Paraboliczny SAR jest używany, aby określić kierunek trendu i potencjalne zwroty. “SAR” oznacza Stop and Reverse. Odnosi się to do punktu, w którym długa pozycja powinna zostać zamknięta, a krótka otwarta i vice versa.

Paraboliczne SAR są reprezentowane jako seria punktów na wykresach, zarówno powyżej jak i poniżej ceny. Zazwyczaj jeżeli kropki są poniżej ceny, oznacza to, że rynek jest w trendzie wzrostowym. Natomiast jeżeli kropki są ponad ceną, możemy spodziewać się trendu spadkowego. Odwrócenie następuje, gdy kropki przechodzą na “drugą stronę”.


The Parabolic SAR on a Bitcoin chart.

Paraboliczny SAR na wykresie Bitcoina.


Paraboliczny SAR jest w stanie nam powiedzieć, w jakim kierunku jest skierowany trend rynku. Przydaje się także, kiedy chcemy zidentyfikować punkty odwrócenia. Niektórzy handlowcy używają także Parabolicznego SAR jako podstawy do trailing stop-loss. Ten specjalny typ zlecenia przemieszcza się zgodnie z rynkiem i zapewnia, że profity inwestora będą chronione podczas silnego trendu wzrostowego.

Paraboliczny SAR jest niezwykle przydatny podczas silnych trendów rynkowych. Jednak podczas okresów konsolidacji może on dostarczać nam wiele fałszywych sygnałów odnośnie potencjalnych punktów odwrócenia. Chcesz poszerzyć swoje horyzonty w kwestii Parabolicznych SAR? Zobacz nasz Krótki Poradnik po Wskaźniku Paraboliczny SAR.


Czym są Chmury Ichimoku?

Chmury Ichimoku to wskaźnik analizy technicznej, który łączy w sobie wiele wskaźników w jeden wykres. Spośród wskaźników, o których mówiliśmy wcześniej, Chmury Ichimoku są zdecydowanie najbardziej skomplikowanym. Na pierwszy rzut oka może być ciężko zrozumieć ich schemat działania i używane przez nie formuły. Jednak w praktyce Chmury Ichimoku nie są takie straszne, na jakie wyglądają. Wielu handlowców korzysta właśnie z tego wskaźnika, gdyż dostarcza on unikatowe, bardzo dobrze zdefiniowane sygnały handlowe. 

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej Chmury Ichimoku to nie tylko wskaźnik, a cały zbiór wskaźników. Możemy z niego wyczytać pęd rynku, poziomy wsparcia i oporu oraz kierunek trendu. Jest to możliwe, gdyż Chmury Ichimoku obliczają pięć średnich i mapują je na wykresie. Produktem tych działań jest “chmura”, która może prognozować potencjalne strefy wsparcia i oporu.

Mimo że średnie odgrywają tu ważną rolę, to właśnie chmura stanowi najważniejszy element. Zazwyczaj jeżeli cena jest powyżej chmury, rynek znajduje się w trendzie wzrostowym. Jeżeli cena jest poniżej chmury, uznaje się, że rynek jest w trendzie spadkowym.


The Ichimoku Cloud on a Bitcoin chart, acting as support, then resistance.

Chmura Ichimoku na wykresie Bitcoina, działająca jako wsparcie, a potem jako opór.


Chmury Ichimoku mogą także wzmacniać inne sygnały handlowe.

Chmury Ichimoku są trudne do opanowania, jednak kiedy już zaczniesz z nimi pracować, mogą się one okazać wyjątkowo pomocne w transakcjach i strategiach. Przeczytaj więcej na ten temat w naszym artykule, w którym Wyjaśniamy Chmury Ichimoku.

Rozdział 6 – Porady do Handlu Kryptowalutami


Spis Treści


Jak zacząć handlować kryptowalutami?

Jeżeli zdecydowałeś się, że chcesz rozpocząć swoją przygodę z handlem, oto kilka rzeczy wartych przemyślenia.

Po pierwsze, co może wydawać się oczywiste, potrzebujesz kapitału, którym będziesz mógł handlować. Jeżeli nie masz żadnych oszczędności i zaczniesz handlować pieniędzmi, których nie możesz stracić, możesz wyrządzić sobie znaczną szkodę. Handlowanie nie jest prostym zadaniem – znaczna większość początkujących traderów traci pieniądze. Musisz być na to gotowy, że pieniądze, które włożysz w handel, mogą szybko zniknąć i nie uda się już ich odzyskać. Dlatego silnie zalecamy zacząć od małych sum pieniężnych, żeby przetestować swoje możliwości w tej dziedzinie.

Powinieneś też przemyśleć swoją ogólną strategie handlową. Jest wiele dróg, jakie możesz objąć chcąc zacząć zarabiać pieniądze na rynkach finansowych. Wybór strategi w prawdzie rzeczy zależy głownie od tego, ile czasu i wysiłku pragniesz włożyć w rynki, aby osiągnąć swoje cele finansowe.

Na koniec jeszcze jedna podpowiedź. Wielu handlowców radzi sobie najlepiej, gdy handel nie jest ich głównym źródłem zarobku. Dzięki temu łatwiej radzą sobie ze stratami, gdyż od tych pieniędzy nie zależy to, czy będą mieli na czynsz i jedzenie. Wyeliminowanie emocji z tego równania jest kluczem do sukcesu, a jest to zdecydowanie trudniejsze, gdy od handlu zależy twoja przyszłość. Więc zwłaszcza, jeżeli zaczynasz, powinieneś traktować handel i inwestowanie jako poboczne zajęcie. I pamiętaj żeby zacząć od małych sum, gdyż dopiero się uczysz. Warto też rozważyć opcję  pasywnego zarabiania dzięki kryptowalutom.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakich częstych błędów unikać podczas handlowania i stosowania analizy technicznej, sprawdź nasz artykuł - 7 Najczęstszych Błędów Podczas Korzystania z Analizy Technicznej (TA).


Jak handlować kryptowalutami na Binance

A więc zdecydowałeś się, że chcesz wejść w świat handlu kryptowalutami. Co więc musisz zrobić?

Po pierwsze, powinieneś zamienić swoje pieniądze fiducjarne na kryptowaluty. Najłatwiejszym sposobem na to jest odwiedzenie strony Kup Krypto na Binance, gdzie możesz wybierać z pośród wielu opcji. Krypto możesz zakupić za pomocą karty debetowej i kredytowej, konta bankowego, przy użyciu giełdy P2P i poprzez rozwiązania oferowane przez strony trzecie, takie jak Simplex, Paxful i Koinax. Kiedy już dokonasz konwersji, staniesz się częścią nowego systemu finansowego!

Teraz, gdy już masz swoje kryptowaluty, opcji dalszego działania jest wiele. Od razu możesz udać się na giełdę spot Binance i zacząć handel monetami. Jeżeli masz już jakieś doświadczenie z handlem, powinieneś także sprawdzić handel margin na Binance lub Binance Futures. Mamy też przygotowane dla ciebie okazje na generowanie pasywnego dochodu, wśród których znajdziesz staking, pożyczanie swoich aktywów na Binance Oszczędności, dołączenie do puli wydobywczej Binance i wiele więcej.

Wszystkie dotychczas wymienione opcje są częścią scentralizowanej giełdy – takiej jak Binance. Są to giełdy, do których wpłacasz swoje krypto i wykonujesz na nich aktywności handlowe, wszystko za pośrednictwem wewnętrznego systemu. Jednak dzięki magii blockchain istnieją też zdecentralizowane giełdy (DEX). Na tych giełdach twoje fundusze nigdy nie opuszczają twojego portfela kryptowalutowego, więc ciągle sprawujesz pełna kontrolę nad nimi. Możesz także podpiąć swój portfel hardware i handlować za jego pośrednictwem.

Scentralizowane giełdy dominują w sferze kryptowalut. Jednak wielu handlowców i entuzjastów blockchain wierzy, że znacząca część wolumenu handlowego kryptowalut w przyszłości będzie miała miejsce na DEXach. Zapraszamy na Binance DEX, gdzie samodzielnie możesz przetestować tę formę handlu!


Czym jest dziennik handlowy i jak powinienem z niego korzystać?

Dziennik handlowy jest dokumentacją twoich poczynań giełdowych. Czy powinieneś takowy prowadzi? Pewnie! Możesz do tego zwyczajnie używać arkuszu w Excelu lub też zapłacić za subskrypcję dedykowanej do tego usługi.

Zwłaszcza w przypadku bardziej aktywnego handlu wielu traderów uważa prowadzenie dziennika handlowego za konieczność, jeżeli chcemy uzyskiwać stały zysk. W końcu jeżeli nie będzie dokumentować swoich aktywności handlowych, skąd masz wiedzieć, jakie są twoje mocne i słabe strony? Bez takiego dziennika ciężko jest określić to, jak dobrze sobie radzisz.

Pamiętaj, że bycie stronniczym może mieć znaczący wpływ na twoje decyzje handlowe, a dziennik handlowy może pomóc tobie temu zapobiec. Jak? Otóż ciężko jest się kłócić z danymi! Wydajność handlowa sprowadza się bezpośrednio do liczb, a jeżeli nie robisz czegoś dobrze, liczby od razu to tobie powiedzą. Poprzez dokładne prowadzenie takiego dziennika jesteś też w stanie śledzić, które strategie działają dla ciebie najlepiej.


Jak powinienem obliczać rozmiar mojej pozycji podczas handlu?

Jednym z najważniejszych elementów handlu jest zarządzanie ryzykiem. W prawdzie rzeczy wielu uważa, że jest to najważniejszy element. Dlatego tak ważne jest kalkulowanie rozmiaru swojej pozycji za pomocą ustandaryzowanej formuły. Oto jak to robić. 

Wpierw musisz określić ile z rachunku swojego konta jesteś w stanie zaryzykować na pojedynczej transakcji. Powiedzmy 1%. Czy oznacza to, że powinieneś wejść w pozycję z 1% swojego konta? Nie. Oznacz to, że kiedy zadziała twoje stop-loss, nie stracisz więcej niż 1% swoich funduszy.

Może się to wydawać małą wartością, ale dzięki temu masz pewność, że kilka złych decyzji nie zakończy żywota twojego konta. Więc kiedy już zdecydowałeś się nad tą liczbą, musisz określić jak odległe od ceny będą twoje zlecenia stop-loss. Musisz podejmować taką decyzję dla każdej pojedynczej transakcji, bazując na określonych pomysłach handlowych. Powiedzmy, że chcesz postawić swoje stop-loss na poziomie 5% swojej pozycji wejściowe. Oznacza to, że jeżeli twoje stop-loss zadziała i wyjdziesz z pozycji oddalony od niej o 5%, powinieneś stracić 1% z rachunku swojego konta.

Powiedzmy, że twoje konto jest warte 1000 USDT. Jesteśmy w stanie zaryzykować 1% przy każdej transakcji. Nasz stop-loss znajduje się 5% od ceny pozycji wejściowej. Jakiej wielkości pozycji powinniśmy zatem użyć? 

1000*0.01/0.05=200

Jeżeli chcesz stracić jedynie 10 USDT, czy 1% swojego konta, powinieneś wejść za 200 USDT.

Ten proces może wydawać się z początku nieco długi, jednak jest kluczowy, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Na szczęście napisaliśmy cały artykuł o tym, Jak Obliczyć Wielkość Pozycji w Handlu.


Jakiego oprogramowania online do handlu powinienem używać?

Analiza wykresów jest fundamentem zestawu narzędzi każdego analityka technicznego. Jednak jaka jest najlepsza metoda tej analizy? Binance posiada wbudowane wykresy TradingView, dzięki którym możesz przeprowadzać swoją analizę bezpośrednio na naszej platformie – zarówno z poziomu przeglądarki, jak i aplikacji na telefonie. Możesz też stworzyć własne konto na TradingView i przeglądać rynki Binance z poziomu ich platformy.

Istnieje wiele innych oprogramowań mapujących zmiany na rynku, a każde z nich ma inne zalety. Zazwyczaj jednak wymagają one miesięcznej subskrypcji. Inne narzędzia, które są nastawione na krypto, to Coingy, TradingLite, Exocharts i Tensorcharts.


Czy powinienem dołączyć do płatnej grupy, aby handlować?

Raczej nie. W internecie znajdziesz wiele świetnych i darmowych informacji na temat giełd oraz kryptowalut, więc dlaczego miałbyś z nich nie skorzystać? Warto wpierw potrenować samodzielne przeprowadzanie transakcji i uczyć się na własnych błędach, dzięki czemu szybciej zidentyfikujesz strategie i styl handlowy, pasujący do ciebie najlepiej.

Wejście do płatnej grupy jest dobry narzędziem do nauki, jednak pamiętaj o oszustwach i fałszywych reklamach. Koniec końców łatwo jest sfałszować wyniki handlowe i zdobyć klientów dla swoich płatnych usług.

Warto też przemyśleć jedną rzecz – jaki inwestor, któremu dobrze się powodzi, chciałby zakładać płatną grupę? Wiadomo, trochę dodatkowego zarobku zawsze jest mile widziane, ale dlaczego miałby nie zachować tych strategi dla samego siebie, skoro działają tak dobrze?

Niektórzy świetni traderzy prowadzą płatne grupy o bardzo wysokiej jakości, oferując dodatkowe usługi, takie jak specjalne dane rynkowe. Zawsze bądź ostrożny i dobrze przemyśl fakt, czy chcesz komuś przekazywać swoje pieniądze, gdyż wiele takich grup próbuje wyłudzić pieniądze od początkujących inwestorów.


Czym jest pump and dump (P&D)?

Pump and dump to idea pompowania ceny aktywów poprzez fałszywe informacje. Gdy cena znacząco wzrasta (została “napompowana”), twórcy tych fałszywych informacji szybko sprzedają (“wyrzucają”) swoje tanio zakupione bagi (pozycje) po o wiele wyższych cenach.


Typical price pattern of a pump and dump scheme.

Typowy wykres cen podczas schematu pump and dump.


Schemat pump and dump jest coraz częstszym zjawiskiem w świecie kryptowalut, zwłaszcza podczas rynków byka. W tych okresach wielu niedoświadczonych inwestorów wchodzi na rynek, przez co stają się łatwym celem. Ten typ oszustwa jest często wykorzystywany w przypadku kryptowalut o niskiej kapitalizacji rynkowej, gdyż ich ceny są łatwiejsze do napompowania, z racji małej płynności rynku.

Schematy pump and dump są często prowadzone przez prywatne “grupy pump and dump”, które obiecują łatwy zwrot gotówki tym, którzy w ten schemat wejdą (zazwyczaj w zamian za jakąś opłatę). Jednakże zazwyczaj dzieje się tak, że ci, którzy dołączyli, są wykorzystywanie przez jeszcze mniejszą grupę, która już ma zbudowane swoje pozycje.

Na tradycyjnych rynkach ludzie tworzący schematy pump and dump są obciążani znaczącymi karami.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami? Dzięki Binance kupisz pierwsze bitcoiny w prosty i bezpieczny sposób!Czy powinienem się zapisać na airdropy kryptowalut?

Być może, ale bądź przy tym bardzo ostrożny. Airdropy to nowy sposób na rozprowadzanie kryptowalut do szerszej publiki. Airdropy mogą być świetnym sposobem na zdecentralizowanie kryptowaluty w taki sposób, by ta nie skończyła w rękach kilku dużych graczy. Zróżnicowana i duża pula posiadaczy skutkuje zdrową i zdecentralizowaną siecią.

Trzeba jednak pamiętać, że nigdy nie ma nic za darmo. No może czasami jest, ale tylko jeżeli masz niezłego farta! Zazwyczaj jednak to właśnie organizatorzy airdropów próbują wykorzystać ciebie i będą oczekiwali czegoś w zamian.

Czego takiego mogą chcieć? Najbardziej pożądanymi “aktywami” za airdrop są twoje informacje osobiste. Czy twoje dane osobowe są warte 10 - 50 $ w jakiejś niesprawdzonej kryptowalucie? Ten wybór już należy do ciebie, ale istnieje znacznie więcej lepszych sposobów na zdobycie dodatkowych środków, niż narażenie swojej prywatności i danych osobistych. Dlatego zawsze powinieneś być bardzo ostrożny, kiedy słyszysz o airdropach kryptowalut.


Przemyślenia końcowe

No cóż, trochę tematów dzisiaj omówiliśmy, prawda? Rozpoczęcie swojej przygody z kryptowalutami może wydawać się z początku bardzo przytłaczającym zadaniem, gdyż trzeba się niezwykle wiele nauczyć. Mamy nadzieję, że dzięki temu poradnikowi czujesz się chociaż trochę pewniejszy w kwestii handlu krypto.

Jednak zawsze jest jeszcze coś, czego można się nauczyć! Dlatego właśnie stworzyliśmy specjalną platformę Q&A dedykowaną kryptowalutom: Zapytaj Akademię. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie kryptowalut, handlu, technologii blockchain, kryptografii lub innych rzeczy związanych z krypto, śmiało zadaj swoje pytanie w postaci postu, a nasza społeczność na pewno ci pomoże! Do zobaczenia.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.