Home
Glossary
Full Node

Full Node

Intermediate

A computer that fully implements the entirety of rules of an underlying blockchain network and completely validates transactions and blocks on a blockchain.

Share Posts
Related Glossaries
Magrehistro ng isang account
Gamitin ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa Binance ngayon.