Gabay sa Binance Margin Trading
Talaan ng Nilalaman
Paano magbukas ng Margin Trading account sa Binance
Halimbawa ng trading
Gabay sa Binance Margin Trading
Home
Mga Artikulo
Gabay sa Binance Margin Trading

Gabay sa Binance Margin Trading

Intermediya
Na-publish Jul 5, 2019Na-update Oct 18, 2022
5m

Paano magbukas ng Margin Trading account sa Binance

Pagkatapos maglog-in sa iyong Binance account, igalaw ang iyong mouse papunta sa kanang itaas na bahagi at itapat ito sa iyong profile icon. Magkakaiba ito para sa lahat at ipakikita ang unang dalawang letra ng iyong email address. Kapag nagbukas ang dropdown, pindutin ang iyong email at magpunta sa iyong account dashboard.

Kung hindi pa alam kung ano ang margin trading, inirerekomenda naming basahin ang aming artikulo na “Ano ang Margin Trading” bago magbukas ng iyong margin trading account sa Binance.Makakarating ka na ngayon sa iyong account dashboard. Makikita mo na ang mga balanse ng iyong account sa page na ito. Sa ibaba ng “Detalye ng Balanse”, pindutin ang “Margin” para simulan ang proseso ng pagbubukas ng iyong margin trading account sa Binance. Para makapagbukas ng margin account sa Binance, kinakailangan mong makumpleto ang identity verification (KYC) at tiyakin na ang iyong bansa ay wala sa blacklist. Kinakailangan mo ring i-enable ang 2FA.Makakakita ka ng paalala tungkol sa mga panganib ng margin trading. Basahin ito at kung nais mong magpatuloy, pindutin ang “Magbukas ng margin account” na button.Maglaan ng oras para basahin nang maigi ang kasunduan sa margin account. Kung naitindihan mo na ito at sumasang-ayon ka sa Terms and Conditions, pindutin ang box at pindutin ang “Naiintindihan Ko.”


Pagkatapos i-activate ang iyong margin account, makakapaglipat ka na ng pondo mula sa iyong regular na Binance Wallet papunta sa iyong Margin Trading Wallet. Para gawin ito, pindutin ang “Wallet” na tab, piliin ang “Margin,” at i-click ang “Mag-transfer” sa kanang bahagi ng page.Sunod dito, pumili ng coin na nais mong ilipat. Sa kasong ito, gagamitin natin ang Binance Coin (BNB).Ilagay ang halaga na nais mong ilipat mula sa iyong Exchange Wallet papunta sa iyong Margin Wallet at pindutin ang “Kumpirmahin ang pag-transfer.”Pagkatapos ilipat ang iyong BNB coins papunta sa iyong Margin Wallet, magagamit mo na ang mga coin na ito bilang kolateral sa paghiram ng pondo. Ang iyong Margin Wallet ang tutukoy sa halaga ng pondo na maaari mong hiramin, na sumusunod sa fixed rate na 3:1 (3x). Kaya kapag mayroon kang 1 BTC, maari kang makahiram ng dalawa pa. Sa halimbawang ito, hihiram tayo ng 0.02 BTC.Pagkatapos pumili ng coin at halaga na nais mong hiramin, pindutin ang “Kumpirmahin ang paghiram.”Kasunod nito, mapupunta na sa iyong margin account ang Bitcoin na iyong hiniram. Magagamit mo na ngayon sa trading ang hiniram mong pondo habang may utang na 0.02 BTC dagdag pa ang interest rate. Ang interest rate ay ina-update kada oras. Maaari mong tignan ang mga available na pair sa kasalukuyan maging ang kanilang mga rate sa Margin Fee na page.

Maaari mong tignan ang kasalukuyang kalagayan ng iyong margin account sa pamamagitan ng pagpunta sa iyong “Wallet Balance” page at pagpili ng “Margin” na tab.Sa kanang bahagi ng iyong screen, makikita mo ang iyong margin level, na nagbibigay sa iyo ng risk level ayon sa hiniram na pondo (Total Debt) at sa mga pondo na hawak mo bilang kolateral sa iyong margin account (Account Equity).


Nagbabago ang risk level ayon sa mga paggalaw sa merkado, kaya kapag gumalaw ang mga presyo laban sa iyong hula, mali-liquidate ang iyong mga asset. Tandaan na sakaling ikaw ay ma-liquidate, sisingilin ka ng dagdag na bayad.

Ang formula sa kalkulasyon ng Margin Level ay:

Margin Level= Kabuuang Halaga ng Asset / (Kabuuang Halaga ng Hiniram + Kabuuang Halaga ng Naipong Interes)

Kapag bumagsak ang iyong margin level sa 1.3, makakatanggap ka ng Margin Call na isang paalala para dagdagan ang iyong collateral (sa pamamagitan ng pagdeposito ng dagdag na pondo) o ibaba ang iyong utang (sa pamamagitan ng pagbayad sa hiniram).

Kapag bumagsak ang iyong margin level sa 1.1, awtomatikong ili-liquidate ang iyong mga asset. Nangangahulugan ito na ibebenta ng Binance ang iyong pondo sa presyo ng merkado para mabayaran ang loan.

Kung nais mong gamitin ang hiniram mong pondo para makapag-trade, magpunta sa Exchange page, piliin ang “Margin” tab, at magtrade nang normal gamit ang Limit, Market, at Stop-Limit Orders.Para bayaran ang iyong utang, pindutin ang “Humiram/Bayarang Muli” at piliin ang “Bayarang Muli” na tab.Ang kabuuang halaga na iyong babayaran ay ang kabuuang halaga ng hiniram kasama ang interest rates. Tiyakin na mayroon ka ng required balance bago magpatuloy. Kapag handa ka na, piliin ang coin at halaga na nais mong bayaran, at pindutin ang “Kumpirmahin ang muling pagbayad.”  Tandaan na unang mababayaran ang iyong interes at magagamit mo lamang ang parehong cryptocurrency para makapagbayad.Kung gusto mong ibalik ang iyong pondo mula sa iyong Margin Wallet papunta sa iyong regular na Binance Wallet, pindutin ang “Mag-transfer” at gamitin ang button sa pagitan ng dalawang wallet para palitan ang direksyon ng paglipat. Sunod dito, piliin ang coin at halaga at pindutin ang “Kumpirmahin ang pag-transfer.”


Malaya mong maililipat ang iyong mga pondo mula sa isang wallet papunta sa iba nang walang singil. Ngunit tandaan na kung mayroon kang mga hiniram na asset sa kasalukuyan, tataas ang iyong Risk Level habang bumababa ang pondo sa iyong Margin Wallet. Kapag masyado nang tumaas ang iyong Risk Level, may posibilidad na ma-liquidate ang iyong mga asset. Kaya tiyakin na naiintindihan kung paano nagaganap ang Margin Trading bago ito gamitin.


Halimbawa ng trading

Naniniwala si Alice na tataas ang presyo ng BNB, kaya gusto niyang magbukas ng leveraged na long position sa BNB. Para magawa ito, maglilipat muna siya ng pondo mula sa kanyang Margin Wallet at saka hihiram ng BTC. Sunod dito, gagamitin niya ang hiniram na BTC para makabili ng BNB. Kapag tumaas ang presyo ng BNB tulad ng inaasahan ni Alice, maaari niyang ibenta ang kanyang mga asset para bayaran ang hiniram na BTC kasama ang mga katumbas na interes. Ang anumang natira sa trade ay kumakatawan sa kanyang kita.

Ganunpaman, maaaring palakihin ng margin trading ang parehong mga kita at talo. Kaya kapag gumalaw ang merkado laban sa position ni Alice, magiging mas malaki ang kanyang talo.