Hvilke selskaper har aksjer i metaverset?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvorfor bør man investere i metaverset?
Hvordan investerer store selskaper i metaverset?
Forskjellige typer investeringer i metaverset
Hvilke selskaper har aksjer i metaverset?
Avsluttende tanker
Hvilke selskaper har aksjer i metaverset?
Hjem
Artikler
Hvilke selskaper har aksjer i metaverset?

Hvilke selskaper har aksjer i metaverset?

Nybegynner
Publisert Oct 24, 2022Oppdatert Dec 23, 2022
6m

TL;DR

Internett nærmer seg en ny æra, der både kryptoprosjekter og aksjeselskaper utforsker metaversets muligheter. Noen selskaper har hatt tro på metaverset og gått tidlig inn i det, mens andre har sittet på gjerdet selv om teknologien deres passer veldig bra. Slike selskaper jobber vanligvis med maskinvare for oppslukende opplevelser, 3D, interaktive plattformer, tilkobling, blokkjede, halvledere og sikkerhet, som er avgjørende for at metaverset skal bli til virkelighet.

Innledning

Metaverset har potensial til å bli en av de teknologiske trendene som forandrer dagens markedsstrukturer. De nye teknologiene som kreves for å bygge metaverset, vil også gjøre det mulig for alle å bli en del av dette neste skrittet for internett, enten det er nye prosjekter, offentlige selskaper eller til og med enkeltinvestorer.

Hvorfor bør man investere i metaverset?

Metaverset har blitt veldig populært på kort tid. Facebooks nye navn, Meta, kan ha skapt en oppfatning om at metaverset er noe mer enn en forbigående trend. Og det er ikke bare kryptoprosjekter, men også mange store selskaper, som har begynt å forstå at metaverset er det neste skrittet i internettevolusjonen.

Internett har gjennomgått flere store endringer gjennom historien – nemlig Web1, Web2 og Web3. Den første versjonen av internett besto hovedsakelig av statiske nettsteder som bare kunne vise informasjon. I dag, i Web2-tiden, har brukerne plattformer for sosiale medier og dynamiske nettsteder der de kan endre dataene og laste opp eget innhold.

Nå venter vi på at Web3 skal slå igjennom, og der kommer kanskje metaverset til å bli til virkelighet. Web3 vil bestå av mer åpne, tilkoblede, intelligente nettsider og nettapplikasjoner der brukerne får større eierskap og kontroll over egne data og eget innhold. Derfor kan Web3 også svekke makten til dagens store, sentraliserte Web2-selskaper.

I likhet med metaverset eksisterer ikke Web3 ennå. Men noen av dets essensielle teknologier gjør det. For eksempel kan blokkjede og kryptovaluta sørge for desentralisering og digitale økonomier i Web3.

I tillegg kan virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) forbedre de sosiale interaksjonene på Web3-plattformer. Samtidig kan kunstig intelligens (AI) forbedre språkbehandlingen (for eksempel kundeservice-boter) på Web3 på grunn av evnen til å koble menneskeskapt innhold til maskinlesbare data.

I metaverset får alle muligheten til å være en del av den neste fasen av internett. For eksempel kan nye prosjekter bygge metaverskomponenter og løse dagens problemer med internett. I tillegg kan selskaper som er mindre økonomisk begrenset, bygge viktige teknologier og utforske hvordan de nåværende produktene og tjenestene deres kan bidra til metaverset. Også enkeltinvestorer kan delta i Web3 ved å kjøpe aksjer i metaversrelaterte selskaper.

Hvordan investerer store selskaper i metaverset?

Børsnoterte selskaper har utforsket metaverset for å se hvordan det kan passe behovene deres. For eksempel fokuserer Microsoft på virtuelle kontorer og arbeidsmiljøer i metaverset, mens Google utvikler en AR-løsning som kobler sammen den digitale og den virkelige verden. På lignende måte planlegger Fortnite-produsenten Epic Games å knytte AR-, VR- og 3D-innhold til plattformene sine.

Denne utviklingen gir brukerne en visjon om hva selskapene bak prøver å oppnå. Selv om det ikke er mulig å vite hvilke selskaper som kommer til å lykkes i metaverset, kan brukerne allerede nå kjøpe aksjer – som er en måte brukerne kan involvere seg i metaversøkosystemet på for å bidra til fremgang.

En bedrift risikerer å miste konkurransefortrinnet sitt hvis den ikke henger med på de grunnleggende endringene i økonomien, for eksempel den teknologiske utviklingen. Disse endringene fører vanligvis til at andre selskaper blir dominerende og kanskje til at tidligere markedsledere mister posisjonene sine eller til og med forsvinner fra markedet.

Den økende interessen for metaverset kan være et resultat av at mange bedrifter oppfatter det som den neste såkalte langtidstendensen. Langtidstendenser er store endringer i bransjen som fortsetter å utvikle seg over lang tid – gode eksempler på dette er personlige datamaskiner, mobilenheter og netthandel. En bedrift kan derfor se på det å involvere seg i metaverset som nødvendig for sin egen fremtidige eksistens.

Det finnes ulike måter offentlige selskaper kan bli med i eller støtte metaverset på. Videre i denne artikkelen skal vi se på maskinvare for oppslukende opplevelser, programvare for 3D-skaping, interaktive plattformer, tilkobling, blokkjede, halvledere og sikkerhet.

Forskjellige typer investeringer i metaverset

Maskinvare for oppslukende opplevelser

Populære forbrukerprodukter i dag er begrenset til syn og lyd. Tankene vi gjør oss om fremtidig maskinvare for metaverset, begrenser seg ofte til VR-briller. Men maskinvare for oppslukende opplevelser i metaverset kan også inneholde dimensjonen berøring. For eksempel kan potensielle haptiske enheter gi folk fysisk «kontakt» med den virtuelle verdenen. 

Programvare for 3D-skaping

Det kan være vanskelig og tidkrevende å skape digitale miljøer som etterligner den virkelige verden på en realistisk måte. Men med 3D-kameraer kan programvare for 3D-skaping kanskje løse disse problemene.

Utviklerne tar først opp naturlige miljøer på film, og deretter mates slike 3D-romlige data til den relevante programvaren. Denne programvaren behandler og genererer deretter en virtuell kopi som kan brukes i metaverset som en base som brukere kan bygge på.

Interaktive plattformer

Netthandel er enormt innenfor Web2 – med interaktive verktøy kan brukerne legge til ting i handlekurven og gå fra én side til en annen via lenker ved å klikke på de riktige stedene på skjermen. På samme måte er integrerte interaktive verktøy og arenaer nødvendig for at brukere skal kunne samhandle med metaverset. Interaktive plattformer gjør dette mulig og driver aktiviteten i metaverset. 

Tilkobling

Rask tilkobling har vært uunnværlig helt siden internett ble til. Metaverset trenger også lynrask tilkobling for å gjøre det mulig for brukerne å jobbe, være sosiale og spille sammen i sanntid. Datamaskinene må også være kraftige nok til å gjengi 3D, slik at tilkoblingen blir sømløs.

Blokkjede

Blokkjedeteknologien kan bli et grunnleggende lag i metaverset. Den åpner for en desentralisert og transparent måte å oppnå digitalt bevis på eierskap, digital samleverdi og styring. Den fremmer også tilgjengelighet og interoperabilitet. 

I tillegg er kryptovaluta bygget på blokkjede og lar brukerne overføre verdi mens de jobber og er sosiale i metaverset. Andre blokkjedeapplikasjoner for metaverset inkluderer ikke-fungible tokener (NFT) og desentralisert finans (DeFi). 

Halvledere

Som nevnt ovenfor vil metaverset ha høyere krav til datakraft, og dermed blir det nødvendig med fremskritt innen halvlederteknologi. Videre er forbedrede halvledere avgjørende for metaverset, ettersom det vil generere en stor mengde data som må lagres.

Sikkerhet

Metaverset vil samle inn en enorm mengde data fra brukerne, og mange av dem vil helst være anonyme og ikke etterlate spor av identitet, økonomi eller andre sensitive opplysninger, slik at dette ikke havner i feil hender. Det er grunnen til at metaverset krever løsninger for cybersikkerhet.

Hvilke selskaper har aksjer i metaverset?

Unity Software

Unity Software er bransjeledende innen 3D-programvare, og halvparten av alt 3D-innholdet som produseres i dag, bruker programvareteknologien deres. Det er derfor naturlig at Unity Software kan bli involvert i å lage metaversinnhold.

Shopify, Inc.

Shopify er en av verdens største netthandelsplattformer. De nåværende programvareproduktene er rettet mot nettbutikker og hjelper dem med betalinger, analyser og ordrefullførelse. Dette gir dem potensialet til å forme handelsrelasjoner i metaverset. Shopify har allerede en NFT-plattform i beta der NFT-salg er mulig gjennom utstillingsvinduet deres. De har også en tokenstyrt handelsplattform som kundene kan bruke for å få kontakt med fans og øke salget.

Meta Platforms Inc.

Etter at Facebook endret navn til Meta, har de investert milliarder av dollar i å utvikle metaversinnhold, programvare, AR- og VR-briller.

Match Group Inc.

Match Group er morselskapet til populære datingapper som Tinder og Hinge. De kjøpte Hyperconnect – det ledende sørkoreanske videoteknologiselskapet for sosial oppdagelse – i 2021 for å skape nye digitale kanaler der folk kunne møtes og skape nye forbindelser, uavhengig av grenser og språkbarrierer.

CrowdStrike Holdings

CrowdStrike Holdings er et selskap som driver med teknologi for cybersikkerhet, og som tilbyr skylevert beskyttelse for å hindre brudd, og derfor kan de dekke metaversets behov for cybersikkerhet.

Avsluttende tanker

Metaverset er et hett tema i teknologibransjen og har allerede tiltrukket seg investeringer fra mange selskaper, til tross for at det faktisk ikke finnes ennå. Web3s potensial til å flytte makten fra sentraliserte Web2-giganter til folket kan godt føre til at nye prosjekter, offentlige selskaper og til og med enkeltinvestorer investerer i den kritiske infrastrukturen.