Hva er WOOFi?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvordan fungerer WOOFi?
WOOFi-bytte
WOOFi DEX
WOOFi Supercharger-hvelv
Hva er det som gjør WOOFi unik?
Hva er WOO?  
Avsluttende tanker  
Hva er WOOFi?
Hjem
Artikler
Hva er WOOFi?

Hva er WOOFi?

Viderekommen
Publisert Oct 14, 2022Oppdatert Dec 23, 2022
5m


TL;DR  

WOOFi er en alt-i-ett desentralisert applikasjon (DApp) som er bygget av WOO Network. Hovedmålet med WOOFi er å forbedre brukernes opplevelse av desentralisert finans (DeFi) ved å sørge for mindre glidning, konkurransedyktige byttegebyrer og andre nyttige funksjoner.

WOOFi-brukere kan bytte populære digitale aktiva og få tilgang til inntektsmuligheter som staking og likviditetstilførsel til nettverket. Et av plattformens viktigste verdiforslag for DeFi-brukere er dyp likviditet.

Innledning

Siden 2020 har desentraliserte børser (DEX-er) opplevd rask vekst. Bare i august 2022 var det månedlige totale DEX-handelsvolumet på over 66 milliarder dollar. For å dekke den stadig økende etterspørselen etter handel på kjeden med lave gebyrer lanserte WOO Network WOOFi i oktober 2021 og WOOFi DEX i juni 2022. Sammen tilbyr WOOFi og WOOFi DEX en pakke med verktøy som muliggjør alt fra enkle bytter til profesjonelle handelsgrensesnitt.

Hvordan fungerer WOOFi?

WOOFis produkttilbud er designet for å hjelpe DeFi-brukere med å få tilgang til konkurransedyktige priser, lave gebyrer, stram salgspris-kjøpspris-spread og mange ulike avkastningsgenererende muligheter.

Plattformen har tre viktige bruksområder:

Bytting 

Ved å betale et minimumsgebyr på 0,025 % med WOOFi Swap kan brukerne bytte populære, økonomisk solide ledende aktiva på eller på tvers av kjeder som støttes av WOOFi.

Inntjening

Alle kan sette inn digitale aktiva for å oppnå konkurransedyktige APY-er gjennom WOOFis ensidige staking-løsning, Supercharger Vaults. Ensidig staking krever at brukere bare foretar staking av én type token. Denne modellen oppmuntrer aktivaholdere til å tilby likviditet til WOOFi, noe som gjør at WOOFi kan tilby handlerne bedre likviditet.

Staking

Tokenholdere kan foreta staking av WOO-tokener på WOOFi-plattformen for å få inntekter fra WOOFis lave byttegebyr på 0,025 %.

WOOFi-bytte

I motsetning til andre DApper simulerer WOOFi den dype likviditeten fra WOO Networks sentraliserte børs, WOO X, noe som betyr at brukerne kan benytte DeFi-tjenester med rimeligere priser i CeFi-klassen.

Andre fordeler med å bruke denne modellen er at det gir redusert glidning og økt motstand mot «sandwich-angrep». Glidning er forskjellen mellom et aktivums markedspris og den faktiske prisen ved ordreutførelse. Det er mer sannsynlig at denne blir større når markedsforholdene er volatile, eller ved handel av et aktiva med lav likviditet, noe som fører til at handlerne kjøper eller selger sine aktiva for mer eller mindre enn forventet.

WOOFi DEX

WOOFi DEX ble lansert i juni 2022 og er WOO Networks desentraliserte børs som drives av Orderly Network. Plattformen ble designet for å tilføre høy likviditet, avanserte handelsverktøy, et tilpassbart brukergrensesnitt (UI) og en transparent ordrebok til NEAR-protokollen. WOOFi DEX bidrar til å knytte handlere til en plattform som tilbyr raskere utførelse og lavere gebyrer, i tillegg til at handlerne kan beholde forvaringen av egne aktiva. 

WOOFi DEX tilrettelegger for spothandel av populære ledende aktiva som BTC, ETH og NEAR. I fremtiden forventes det at plattformen vil utvide tjenestene og implementere funksjoner som marginhandel, langvarige bytteavtaler, utlån og lån. Støttet av ledende markedspleiere som Kronos Research, AGBuild og Ledger Prime er WOOFi DEX posisjonert for å levere en forbedret DeFi-handelsopplevelse som har utseendet og følelsen av en sentralisert børs. 

WOOFi Supercharger-hvelv

WOOFi gjør det mulig for brukerne å sette inn ett enkelt token og oppnå konkurransedyktig avkastning samtidig som de opprettholder full eksponering mot sine favorittaktiva.

Opptil 90 % av aktivaene i Supercharger-hvelvet kan lånes av WOOFis likviditetstilbyder til en fast rente for å tilby likviditet til WOOFi. Resterende aktiva distribueres til tredjeparts DeFi-protokoller for ekstern avkastningsfarming. Med hedging på WOO Networks sentraliserte børs, WOO X – slik at markedsnøytraliteten opprettholdes – kan WOOFis likviditetstilbydere sikre at det alltid er nok penger til brukere som ønsker å ta ut.

Denne doble strategien gjør at innskytere kan benytte seg direkte av to separate inntektskilder samtidig som de tilbyr likviditet til WOOFi. Brukerne kan be om å få ta ut innskutte aktiva uten gebyr eller grense (bortsett fra når hvelvet er under oppgjør) når oppgjørssyklusen på 7 dager er fullført. Ti prosent av hvert Supercharger-hvelvs Total Value Locked (TVL / totalverdi låst) blir satt til side hver uke for øyeblikkelige uttak, men det blir belastet et uttaksgebyr på 0,3 % for å hindre misbruk av dette systemet.

Hva er det som gjør WOOFi unik?

sPMM-likviditetsmodell

Istedenfor å benytte en automatisert markedspleier-modell (AMM) som de fleste andre DEX-er, bruker WOOFi en innovativ syntetisk proaktiv markedspleier (sPMM / synthetic proactive market making) for å oppnå dypere likviditet.

sPMM-modellen har som mål å simulere den dype likviditeten fra WOO Networks sentraliserte børs, WOO X, slik at WOOFi Swap kan tilby mindre glidning og konkurransedyktige DeFi-priser samtidig som den er desentralisert.

Beskyttelse mot «sandwich-angrep»

Et sandwich-angrep oppstår når en uærlig handler legger inn én ordre før og én etter en ventende transaksjon på en DeFi-protokoll for å manipulere aktivaprisene. Vedkommende presser altså aktivaprisen opp ved å legge inn et bud til en høyere pris enn offerets ventende budpris. Når offeret kjøper til den høyere prisen, kan den uærlige aktøren selge aktivumet til den nye, kunstig oppblåste prisen. 

Sandwich-angrep er vanlige blant storhandlere som bytter aktiva med AMM-baserte DEX-er. Ettersom AMM-prisoppdagelsen blir drevet av tokensaldoene i likviditetspoolen, kan angriperne utnytte denne åpenheten til å blåse opp prisene.

I motsetning bestemmes WOOFis sPMM-prisoppdagelse av parametrene til prisstrømmer på kjeden, ikke av poolens likviditet. Uærlige aktører vil ikke kunne forutsi priser basert på tokensaldoer.

DEX-en som betaler for ordreflyt

For øyeblikket har WOOFi et meglerprogram, der det betales 0,5 basispunkter (bps) på volumet som sendes av tredjeparts DApper som rabatt. 

Hva er WOO?  

WOO er det integrerte tokenet som brukes av WOOFi og av den større pakken av WOO-produkter. Det gir staking-belønninger, gebyrrabatter og styringsrettigheter på WOO Network-økosystemet. 

Avsluttende tanker  

Den unike likviditetsmodellen som WOOFi bruker, ble designet for å etterligne en tradisjonell børsordrebok for å tilby viktige fordeler som dypere likviditet, mer konkurransedyktige priser og generelt sett en bedre DeFi-handelsopplevelse. De som ser etter mindre glidning, kan sjekke ut WOOFi og det større WOO-økosystemet for mer informasjon.