Hva er Venus Protocol?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Venus Protocol, og hvordan fungerer den?
Historien om Venus Protocol
Hva er mulig på Venus Protocol?
Hva er det som gjør Venus Protocol unik?
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hva er Venus Protocol?
Hjem
Artikler
Hva er Venus Protocol?

Hva er Venus Protocol?

Viderekommen
Publisert Nov 10, 2022Oppdatert Feb 1, 2023
6m

TL;DR

Venus Protocol er et algoritmebasert pengemarkedssystem på BNB-kjeden. Det har som mål at brukerne skal kunne låne og låne ut kryptovaluta på en desentralisert og sikker måte.

Protokollen er uten krav om tillatelse, så hvem som helst kan begynne å bruke den ved å koble til kryptolommebøker som MetaMask. Venus Protocol-fellesskapet eier og kontrollerer protokollen gjennom det opprinnelige styringstokenet, XVS, som kan brukes til staking i Venus Protocol Vault for å få tokenbelønninger.

Innledning

Desentralisert finans (DeFi) har begynt å tilby et økende antall tjenester som vanligvis er knyttet til tradisjonell finans. Med Venus Protocol kan brukerne, uten krav om tillatelse, låne eller låne ut fra en pool av aktiva, og de som tilbyr sikkerhetsstillelse kan benytte disse passive pengene.

Men istedenfor at en sentralisert aktør håndterer transaksjoner, automatiserer protokollen prosessen ved å bruke teknologier som smarte kontrakter.

Hva er Venus Protocol, og hvordan fungerer den?

Venus Protocol er en algoritmisk pengemarkeds- og syntetisk stablecoin-protokoll. Tradisjonelt er pengemarkedet en viktig del av økonomien som håndterer kortsiktige lånebehov.

Men nå innfører Venus lån og utlån i desentralisert finans (DeFi) på BNB-kjeden. Den gjør det også mulig for tilbydere av sikkerhetsstillelse å mynte plattformens integrerte syntetiske stablecoins (VAI) ved over-sikkerhetsstillelse av posisjoner.

Venus Protocol er en fork av Compound og MakerDAO. Begge er Ethereum-baserte – den førstnevnte en pengemarkedsprotokoll og den sistnevnte en stablecoin-protokol. Venus integrerer disse funksjonene i én, slik at brukerne kan benytte samme sikkerhetsstillelse innenfor ett økosystem, uavhengig av hvilken funksjon de bruker.

Du kan tenke på Venus-protokollen som et lånemiljø uten krav om tillatelse. For det første kan BNB Chain-brukere med ubenyttede kryptovaluta stille sikkerhet til nettverket. For det andre kan brukere som trenger mer, låne ved pantsetting av over-sikkerhetsstilte kryptovaluta. Långiverne mottar deretter sammensatte årlige renter, mens låntakerne betaler renter på de respektive lånene.

Renten på utlån og lån bestemmes av protokollen i en kurve for avkastning som varierer basert på bruk. Disse satsene er automatisert i henhold til kravene fra det spesifikke markedet, for eksempel BNB eller ETH. Men protokollens styringsprosess angir også minimum og maksimum rente.

Syntetisk stablecoin-mynting foregår ved hjelp av vTokens, fra sikkerhetsstillelsen brukerne tilbyr Venus-protokollen. vTokens representerer innskutt sikkerhetsstillelse – for eksempel mottar brukerne vUSDT for å tilby USDT, som de senere kan løse inn for å få tilbake den underliggende sikkerhetsstillelsen. Brukerne kan også låne opptil 50 % av sikkerhetsstillelsen de har på protokollen, fra vTokens for å mynte VAI.

Venus Protocol fastsetter stablecoin-rentene på en annen måte enn for lånerenter. Rentene for mynting er faste, og det er bare protokollens styringsprosess som kan senke og heve disse rentene.

Historien om Venus Protocol

Venus Protocol ble grunnlagt av et prosjektutviklingsteam fra Swipe – den globale utstederen av kredittkort for kryptovaluta – og Venus (XVS) ble lansert i 2020. Fra begynnelsen var målet å bygge bro mellom tradisjonell finans og DeFi på BNB Chain og gi brukerne et alternativt bruksområde uten problemene de opplevde på Ethereum.

Selv om Swipe støttet utviklingen av Venus Protocol, var det ingen XVS-token-pre-mining for utviklere eller grunnleggere. Derfor har XVS-innehaverne full kontroll over protokollen og tokenet.

Venus Protocol forandrer på reglene i henhold til hva fellesskapet foretrekker. For eksempel inneholdt Venus V2-oppgraderingen høyere VAI-likvidasjonsstraff. Den introduserte også gebyrer for VAI-mynting og uttak fra plattformen, som begge ble lagt til «Venus Reserves Treasury». I tillegg inneholdt oppgraderingen en airdrop av det integrerte Venus Reward Token (VRT) til nåværende XVS-holdere som belønning.

Hva er mulig på Venus Protocol?

På Venus Protocol kan brukerne låne og låne ut via en pool av aktiva uten krav om tillatelse. Brukerne kan også mynte stablecoins (VAI) med over-sikkerhetsstilte posisjoner og delta i protokollens styring.

Utlån

Brukerne kan låne ut og tjene varierende avkastning på aktiva de tilbyr. Venus Protocol oppretter pooler av slike lånte kryptovalutaer ved hjelp av en smart kontrakt og distribuerer vTokens til dem med jevne mellomrom. På denne måten låser protokollen opp ubrukt verdi som allerede finnes på BNB-kjeden, men som ikke har et utlånsmarked slik Bitcoin og Litecoin har.

Lån

Venus Protocol benytter et over-sikkerhetsstilt lånesystem som krever at låntakere skal stille sikkerhet før lån. Hvis Ethereum for eksempel har en sikkerhetsstillelsesverdi på 50 %, kan brukerne låne opptil 50 % av verdien av sine ETH. Deretter kan de si sin mening om sikkerhetsstillelsesforholdet gjennom protokollens styringsprosess.

Men ifølge hvitboken til Venus Protocol er sikkerhetsstillelseverdien vanligvis rundt 40 % til 75 %. Brukerne må være forsiktige, for hvis panteverdien skulle falle for lavt, blir posisjonen deres likvidert. 

Mynting av stablecoins

Mynting og innløsning av den syntetiske stablecoin VAI er satt til 1 USD, selv om prisen likevel kan svinge basert på tilbud og etterspørsel. 

Venus Protocol-brukere kan mynte stablecoin ved å bruke gjenværende sikkerhetsstillelse fra tidligere vToken-innskudd. Videre kan hvem som helst mynte stablecoins uten en sentral autoritet og så bruke nymyntede stablecoins til for eksempel å få avkastning på andre DeFi-prosjekter.

Styring

Brukerne kan også påvirke fremtiden til Venus-protokollen. Protokollen er fullstendig styrt av fellesskapet gjennom styringstokenet XVS, som er et BEP-20-token som kan brukes til å stemme med.

Brukerne kan stemme på en rekke protokollrelaterte saker, deriblant forbedringer, tilføyelse av nye tokener til protokollen, justering av renter og reservasjon av distribusjonsplandelegeringer. Venus Protocol planlegger også å bygge et produkt som kalles Venus Vault, og som vil gjøre det mulig for brukerne å låse styringstokener for å forbedre protokollens antirisikoevne og distribuere staking-belønninger.

Hva er det som gjør Venus Protocol unik?

Venus Protocol bidrar til å tilby vanlige finansielle lånetjenester på blokkjedebaserte desentraliserte protokoller – men den er ikke den første som gjør det – det finnes Ethereum-baserte DeFi-applikasjoner der aktiva verdt milliarder av dollar er låst av.

Men disse applikasjonene har sine svakheter, deriblant høye kostnader, lav nettverkshastighet og mangel på kryptovalutaer fra andre blokkjeder (f.eks. XRP og Litecoin). Venus Protocol skiller seg fra mange andre pengemarkedsprotokoller ved at den gjør det mulig med bruk av tilbudt sikkerhetsstillelse, ikke bare for lån, men også for å mynting av stablecoins.

I tillegg kan brukerne få avkastning fra myntede tokener, i motsetning til andre protokoller som låser inn slike tokener i smarte kontrakter, uten utbytte fra underliggende aktiva. Venus Protocol eliminerer behovet for å fjerne egne aktiva fra et pengemarked for å mynte stablecoins.

I motsetning til mange fremtredende stablecoins er ikke Venus Protocols syntetiske stablecoins støttet av tradisjonelle finansaktiva eller av fiat, men av en samling av andre kryptovalutaer. Dessuten gjør BNB Chain at transaksjonene blir raske og rimelige, samtidig som det tilbys et nettverk av innpakkede tokener og likviditet.

Avsluttende tanker

Venus Protocol kombinerer et pengemarked og stablecoin-generering innenfor samme protokoll, noe som kan være nyttig for kryptoøkosystemet ved at det låser opp sikkerhetsstillelse. Videre åpner BNB Chains hastighet og lave transaksjonskostnader opp disse finansproduktene for alle som eier en kryptovalutalommebok. Nå kan folk over hele verden låne mot, tjene renter på og tilby sikkerhetsstillelse, i tillegg til at de kan mynte stablecoins på forespørsel.

Videre lesning